Bitcoiny i inne kryptowaluty to towary handlowe. Czy trzeba wykazać je w spisie z natury?

Jednym z pojawiających się pytań jest to, czy można wprowadzić bitcoin do działalności gospodarczej. W dzisiejszym wpisie postaram się odpowiedzieć na pytanie czy jest to możliwe, w jaki sposób to zrobić, na co zwrócić uwagę.

wprowadzić bitcoin
Przychody uzyskiwane z obrotu kryptowalutami mogą być opodatkowane w ramach działalności gospodarczej oraz poza taką działalnością. Rozliczenie przychodu z bitcoinów poza działalnością gospodarczą wydaje się nie rodzić zbyt wielu problemów. Sytuacja komplikuje się wówczas, jeżeli osoba sprzedająca kryptowaluty poza działalnością gospodarczą, dojdzie do wniosku, że nie jest to już obrót incydentalny i powinna wprowadzić zakupione bitcoiny do działalności gospodarczej.
Bitcoin a PIT – jak rozliczyć podatek z kryptowalut? Sprawdź bazę informacji od inFakt

Czy można wprowadzić bitcoin do działalności gospodarczej?

W mojej opinii, w przypadku jeżeli aktywność przedsiębiorcy związana z bitcoinami jest zorganizowana, ciągła oraz nastawiona na zysk nie tylko może, ale powinien wprowadzić zakupione bitcoiny do istniejącej już lub zakładanej działalności gospodarczej.

Jak wprowadzić bitcoin do działalności gospodarczej?

Biorąc pod uwagę to, że na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych kryptowaluty traktowane są jako prawa majątkowe, w mojej opinii wystarczającym byłoby tutaj sporządzenie oświadczenia, w którym przedsiębiorca wskazałby jaką ilość bitcoinów oraz o jakiej wartości wprowadza do działalności gospodarczej.

Czy niezbędny jest spis z natury?

Warto tutaj zwrócić uwagę na stanowisko przedstawione przesz Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji 0111-KDIB1-1.4011.167.2017.2.BK z dnia 21 grudnia 2017 r.
„Zatem, gdy do nabycia wirtualnej waluty dochodzi w ramach prowadzonej przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych działalności gospodarczej polegającej na obrocie kryptowalutą lub waluta nabyta poza działalnością zostanie przekazana na potrzeby prowadzenia tej działalności, to należy ją uznać za towar handlowy stanowiący obrotowy składnik majątku tego podmiotu. Zatem, gdy przedmiotem działalności gospodarczej jest handel wirtualną walutą, podatnik po stronie kosztów uzyskania przychodów, stosuje takie zasady ich ujmowania jakie obowiązują w przypadku towarów handlowych.”
oraz w interpretacji z dnia 21 grudnia 2017 r. 0111-KDIB1-1.4011.168.2017.2.BK
„Mając na uwadze przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe oraz powyższe uregulowania prawne stwierdzić należy, że skoro jak wskazano na wstępie „wykopane” oraz nabyte Kryptowaluty stanowić będą towar handlowy w prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej, to Wnioskodawca zobowiązany będzie do sporządzenia oraz wpisania do księgi, przychodów i rozchodów spisu z natury posiadanych Kryptowalut, zgodnie z zasadami określonymi w § 27 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Spis z natury sporządzony na dzień rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej, będzie zatem dokumentem właściwym do ujęcia „wydobytych” i nabytych kryptowalut jako środków obrotowych w działalności gospodarczej. „Wykopane” oraz nabyte Kryptowaluty objęte spisem z natury Wnioskodawca jest obowiązany wycenić według cen zakupu lub nabycia albo według cen rynkowych z dnia sporządzenia spisu, jeśli są one niższe od cen zakupu lub nabycia, w myśl § 29 ww. rozporządzenia.”

W związku z powyższym Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał kryptowaluty za towary handlowe i stwierdził, że jako takie powinny zostać objęte spisem w natury i tylko w taki sposób mogą zostać wprowadzone do działalności gospodarczej.
W mojej opinii stanowisko to nie wydaje się uzasadnione. Zgodnie z przeważającym stanowiskiem wyrażanym w interpretacjach podatkowych, na gruncie podatku dochodowego, sprzedaż bitcoinów poza działalnością gospodarczą traktowane jest jako przychód z praw majątkowych na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o PIT. Jeżeli przyjęlibyśmy, że bitcoiny są towarami, to w mojej opinii konsekwentnie sprzedaż poza działalnością gospodarczą powinna być wykazywana jako przychód ze sprzedaży innych rzeczy na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy o PIT.
Wydaje się, że tego typu dwojakie podejście do tego samego przedmiotu rozważań nie budzi przekonania do pewności prawa oraz nie wzbudza zaufania do organów podatkowych.
Jak wskazałam w tym artykule bitcoiny w mojej opinii nie podlegają wykazaniu w spisie z natury. Oczywiście biorąc pod uwagę wydane w ostatnim czasie interpretacje podatkowe stanowisko to może być zakwestionowane przez organy podatkowe, jednakże uważam, że nie ma podstaw do tego aby uznać kryptowaluty za towary handlowe, a tym samym wykazywać je w spisie z natury.