Jak rozliczyć umowę zlecenie lub o dzieło zawartą między dwoma osobami fizycznymi?


17 sierpnia 2017 3 min. czytania

Na co zwrócić uwagę zawierając taką umowę? Jak wygląda rozliczenie umowy cywilno-prawnej zawartej między dwoma osobami nieprowadzącymi działalności? Po czyjej stronie jest rozliczenie w związku z osiąganym przychodem?

Źródło przychodu

Przychody z tytułu umowy zlecenie lub umowy o dzieło mogą zostać zakwalifikowane jako :

 • przychody z działalności wykonywanej osobiście wyłącznie od właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora – jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością (art. 10 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 13 pkt 8 lit. b ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych),
 • inne źródła (art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Jak rozliczyć umowę zlecenie lub o dzieło zawartą między dwoma osobami fizycznymi_

PIT

Zgodnie z art. 44 ust. 1c ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnik uzyskujący przychody z innych źródeł, może w ciągu roku podatkowego wpłacać zaliczki miesięczne, stosując do uzyskanego dochodu najniższą stawkę podatkową określoną w skali podatkowej, czyli obecnie 18%. Zatem ustawodawca określił, że podatnik ma taką możliwość ale nie musi tego robić. Można rozliczenia dokonać jednorazowo składając PIT. Należy pamietać także o ust. 1d z tego artykułu, który wskazuje że jeżeli podatnik dokonał w trakcie roku podatkowego wpłaty zaliczki jest obowiązany do wpłacania kolejnych zaliczek od dochodów uzyskanych z tego tytułu w następnych miesiącach, aż do końca tego roku podatkowego. Czyli wniosek jest taki, że jak wpłacimy jedną zaliczkę, to kolejne także musimy wpłacać. I tak jak wyżej jest wskazane, jeśli nie będzie w trakcie roku żadnej wpłaty, to zapłaty dokonujemy składając zeznanie roczne. Wpłacenie zaliczki lub podatku jest po stronie zleceniobiorcy lub osoby wykonującej dzieło.

W kontekście zleceń należy pamiętać o minimalnej stawce godzinowej (oczywiście mając na uwadze wyłączenia).

ZUS

Co do zasady składki ZUS opłacane są z tytułu umowy zlecenie, natomiast z umowy o dzieło nie (poza jednym wyjątkiem). W przypadku umów zlecenie płatnikiem składek jest zleceniodawca, niezależnie od tego czy to podmiot prowadzący działalność, czy osoba fizyczna nieprowadząca działalności.

W opisanej sytuacji, czyli gdy mamy umowę zlecenie zawartą między dwoma osobami prywatnymi, po stronie zleceniodawcy jest :

 • zgłoszenie siebie jako płatnik składek na druku ZUS ZFA w terminie 7 dni od daty podjęcia współpracy ze zleceniobiorcą,
 • zgłoszenie zleceniobiorcy na druku ZUS ZUA lub ZUS ZZA w terminie 7 dni od daty podjęcia współpracy,
 • przygotowanie i przesłanie do ZUS druków ZUS DRA i ZUS RCA w terminie do 15. dnia kolejnego miesiąca,
 • opłacanie składek ZUS za zleceniobiorcę w terminie do 15. dnia kolejnego miesiąca,
 • wyrejestrowanie zleceniobiorcy z ubezpieczeń w terminie 7 dni od daty rozwiązania lub wygaśnięcia umowy zlecenia,
 • wyrejestrowanie się na formularzu ZUS ZWPA w terminie 7 dni od daty zakończenia trwania umowy zlecenia.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu