W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej o charakterze rękodzielniczym ponosimy koszty związane z zakupem różnych materiałów i narzędzi. Osoby, które zdecydowały się na opodatkowanie w formie skali podatkowej, mogą zaliczyć te wydatki do kosztów uzyskania przychodów, a tym samym obniżyć podatek do zapłaty. Jak zaksięgować poszczególne akcesoria w KPiR?

Towary handlowe, materiały czy koszty uboczne?

Wykonując własnoręcznie biżuterię, korzystamy z różnych materiałów. Ich zakup możemy zaksięgować w KPiR w kolumnie 10: „Towary handlowe i materiały”. Chociaż towary i materiały wpisujemy w tej samej rubryce, musimy wiedzieć, na czym polega różnica między nimi.

Towarami handlowymi nazywamy produkty, które kupujemy, a następnie odsprzedajemy w niezmienionej formie. Pamiętaj, że towary i materiały należy księgować inaczej niż pozostałe koszty – niezwłocznie po ich otrzymaniu, przed przekazaniem do magazynu, przerobu lub sprzedaży. Jak rozliczyć utratę towaru?

Natomiast materiały stanowią jedynie część składową nowego produktu – są to np. koraliki, kamienie, rzemienie i sznurki, a także nabyte półfabrykaty (np. przekładki, zapięcia lub końcówki).

W kolumnie nr 11 księgujemy natomiast koszty uboczne związane z zakupem towarów i materiałów, czyli opłaty za transport, ubezpieczenie bądź załadunek i rozładunek. Robimy to jednak tylko wtedy, gdy są one wyodrębnione na fakturze – jeżeli np. transport wliczony jest w cenę, cała kwota powinna widnieć w kolumnie nr 10.

Jak księgować w KPiR narzędzia?

Podczas prowadzenia działalności rękodzielniczej wykorzystujemy do pracy także różne narzędzia – np. nożyce, szczypce, obcinaczki. Ich zakup powinniśmy zaksięgować w kolumnie nr 13 („Pozostałe koszty”).

kpir

Spis z natury, czyli remanent

Każdy rękodzielnik prowadzący działalność gospodarczą musi sporządzić i wprowadzić do KPiR spis z natury, nazywany potocznie remanentem. Dokument ten będzie uwzględniany podczas ustalania dochodu z naszej działalności. Wiesz, jak sporządzić spis z natury na początek działalności oraz jak wygląda remanent na koniec roku?

Musimy ująć w nim zarówno zakupione towary handlowe oraz materiały, jak też własne półwyroby, produkcje w toku, wyroby gotowe czy też braki i odpady. Znajdują się w nim zatem tak samo materiały nabyte, jak również te wytworzone lub przetworzone przez nas i przeznaczone do sprzedaży, a także niegotowe produkty, będące w trakcie wytwarzania.

Ważną sprawą jest właściwe wycenienie poszczególnych pozycji spisu z natury  wg cen zakupu lub kosztów wytworzenia.

Załóż bezpłatne konto i korzystaj!

  • Dzwoń do księgowych inFaktu – kiedy tylko potrzebujesz
  • Czytaj praktyczny newsletter
  • Testuj księgowość online i fakturowanie – za darmo!

Załóż konto

Jeśli masz wątpliwości co do klasyfikacji zakupowanych i rozliczanych w spisie z natury materiałów – napisz do nas na info@infakt.pl lub zostaw wiadomość pod artykułem.