Czy nievatowiec musi doliczyć VAT, jeśli kupuje usługę z innego kraju? Jak rozliczyć powstały podatek VAT?

Polskie firmy nabywając usługi nie ograniczają się dziś wyłącznie do rodzimych kontrahentów. Świetnych specjalistów można w końcu znaleźć w różnych zakątkach świata – również poza granicami Unii Europejskiej. Taka współpraca wymaga odpowiedniego rozliczenia, co leży po stronie kupującego.

Import usług zazwyczaj rozlicza nabywca

Rozwój segmentu usług, w głównej mierze tych elektronicznych, w sposób szczególny zacieśnił relacje pomiędzy przedsiębiorcami z całego globu. Komputer i swobodny dostęp do Internetu stworzyły bowiem właściwie nieograniczone możliwości współpracy. Z czego zresztą wiele film – obecnie także polskich – chętnie korzysta.

W kontekście rozliczenia transakcji z kontrahentami spoza UE trzeba wiedzieć, że dochodzi to tzw. importu usług. Ma to miejsce w sytuacji, kiedy podmiot świadczący usługę ma siedzibę poza granicami Polski, zaś miejscem świadczenia usługi jest Polska.

Jest to o tyle istotne, że w myśl przepisów rozliczenie importu usług spoczywa najczęściej na nabywcy.

Konieczne jest przeliczenie faktury na polską walutę

Import usług nierozłącznie związany jest z dwoma dokumentami. Pierwszy z nich to faktura wystawiana przez sprzedającego. Sporządza on dokument na kwotę ze stawką VAT np, będący zgodny z przepisami państwa, w którym ma siedzibę, zazwyczaj w języku obcym i w obcej walucie.

Kwoty należy przeliczyć na polskie złotówki po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego powstanie obowiązku podatkowego.

Nabywca samodzielnie dolicza podatek VAT

Do kwoty na fakturze dodaje się podatek VAT – wg właściwej stawki. Podlega on naliczeniu i jednoczesnym odliczeniu w przypadku VAT-owca.

U podatnika zwolnionego z VAT proces kończy się jedynie na jego naliczeniu i zapłacie. Zapłacony VAT staje się w tym przypadku kosztem firmowym.

 Import usług przez przedsiębiorcę zwolnionego z VAT

Obowiązek podatkowy niezależny od wystawienia faktury

Faktura nie decyduje o powstaniu obowiązku podatkowego i konieczności rozliczenia VAT. Liczy się tutaj moment zakończenia usługi lub otrzymania zapłaty. A konkretnie to, co miało miejsce wcześniej.

Niestety, różnie to bywa, kiedy sprzedawca jest spoza wspólnoty. W takiej sytuacji trzeba koniecznie sprawdzić, czy dostarczony dokument jest w pełni zgodny z polskimi przepisami. Musi on zawierać niezbędne elementy, jak np. dane sprzedawcy i nabywcy (wraz z NIP-em), opis usługi, datę wystawienia dokumentu.

Ważny w kontekście importu usług jest również dokument wewnętrzny – sporządzany przez polskiego przedsiębiorcę na potrzeby firmy. Takiej faktury nie przekazuje się kontrahentowi, służy ona rozliczeniu podatku. Przedsiębiorca nie ma obowiązku sporządzania faktury wewnętrznej, stanowi ona jedynie pomoc w rozliczaniu transakcji.

Rozliczenie importu usług wymaga złożenia VAT-9M

Do rozliczenia podatku VAT wynikającego z importu usług spoza UE zobligowani są również przedsiębiorcy korzystający ze zwolnienia z VAT. Jako że nie składają oni deklaracji VAT-7, to całą transakcję wykazują w deklaracji VAT-9M.

Na zapłatę wyliczonego podatku oraz złożenie VAT-9M ma się czas do 25. dnia miesiąca następującego miesiącu, w którym transakcja miała miejsce. Oczywiście przez wzgląd na swój status „nievatowiec” nie ma możliwości odliczenia zapłaconego podatku.

Przedsiębiorcy prowadzący mają prawo zaliczenia zapłaconego podatku VAT do kosztów uzyskania przychodów.

Więcej o rozliczeniach transakcji międzynarodowych przez podatników zwolnionych z VAT:

Załóż bezpłatne konto i korzystaj!

  • Kontaktuj się z księgowymi od poniedziałku do soboty w godzinach 7-22
  • Czytaj praktyczny newsletter
  • Testuj księgowość online i fakturowanie – za darmo!

Załóż konto

Jeśli potrzebujesz informacji na temat rozliczania transakcji międzynarodowych, zostaw nam wiadomość w formie komentarza lub napisz na info@infakt.pl.