Jak ująć w KPiR fakturę wystawioną w obcej walucie? Jak przeliczyć wartość usługi lub towaru?

Prace świadczone na rzecz klientów z USA czy też innych krajów nienależących do UE wymagają odpowiedniego rozliczenia. Specyfika eksportu usług poza obręb unijnych granic może jednak sprawiać kłopoty. Jak powinni tu postępować choćby programiści, graficy czy agencje reklamowe mające klientów rozsianych po całym świecie?

Specyfika eksportu usług

Tym, co charakteryzuje eksport usług, to fakt, że do jego rozliczenia zobligowany jest nabywca. Miejscem opodatkowania podatkiem VAT staje się więc terytorium innego państwa, które stanowi „miejsce świadczenia” usługi.

Nie ma tutaj znaczenia miejsce, w którym usługa została wykonana, alemiejsce świadczeniawskazane przez przepisy o VAT – a przepisy te są dość zróżnicowane.

Jest to szczególnie ważne przy usługach związanych z nieruchomościami, w zakresie kultury i sztuki lub niematerialnymi.

Polski przedsiębiorca posiada prawo odliczenia VAT z faktury zakupowej, o ile eksportowana usługa byłaby opodatkowana w naszym kraju.

 Sprzedaż usług poza granice UE

W jaki sposób dokumentuje się sprzedaż usług poza UE?

Oczywiście, żeby transakcja z przedsiębiorcą spoza Unii Europejskiej przebiegła w pełni zgodnie z przepisami, niezbędne jest jej odpowiednie udokumentowanie. Służy temu wspominana już faktura.

Dokument należy wystawić w identycznym terminie, jak ma to miejsce przy transakcjach krajowych, a więc maksymalnie do 15. dnia miesiąca, który następuje po miesiącu wykonania usługi.

Faktura przed wykonaniem usługi

Odpowiednio sporządzony dokument powinien zawierać ściśle określone informacje:

  • dane obu stron transakcji (wraz z numerem NIP odbiorcy),
  • numer oraz datę wystawienia,
  • zakres usługi,
  • cenę usługi i wartość sprzedaży (obie wartości netto),
  • sumę wartości sprzedaży usług niepodlegających opodatkowaniu.

W sytuacji, gdy zagraniczny kontrahent poprosi o fakturę w obcej walucie, polski przedsiębiorca może ją wystawić. Na potrzeby prowadzenia KPiR takie postępowanie wymaga przeliczenia wpisanej na dokumencie kwoty na złotówki.

Faktura w walucie obcej – przelicz VAT na złotówki

W związku z transakcją na rzecz kontrahenta spoza UE, polski przedsiębiorca ujmuje ją w deklaracji VAT-7 bądź VAT-7K w okresie rozliczeniowym odnoszącym się do chwili wykonania usługi.

Opodatkowanie sprzedaży usług poza ue

Właściwe udokumentowanie transakcji z zagranicznym kontrahentem wymaga przechowywania nie tylko faktur, ale również bankowych dowodów wpłat, umów, wszelkich dodatkowych uzgodnień,  wyciągów z kont służących płatnościom online.

Chcesz rozliczać przychody w prosty sposób?

  • Przetestuj inFakt za darmo, poznaj zalety prostej księgowości elektronicznej.
  • Wystaw pierwszą e-fakturę w minutę przez stronę www lub aplikację na smartfon.
  • Otrzymasz dodatkowo bezpłatne wsparcie specjalistów, 6 dni w tygodniu.
  • Rozliczaj się samodzielnie lub inFakt ułatwi Ci wybór księgowej albo księgowego.

Załóż testowe konto

Masz pytania do artykułu? Odpowiemy w komentarzu.