Faktura przed wykonaniem usługi – kiedy rozliczyć VAT?

Żeby ustalić, kiedy przedsiębiorca powinien wykazać przychód, trzeba wziąć pod uwagę przede wszystkim moment sprzedaży, a nie datę wystawienia faktury. Co zrobić w sytuacji, kiedy faktura jest wystawiona przed wykonaniem usługi?

Kiedy można wystawić fakturę?

Przedsiębiorca wystawiając fakturę, powinien pamiętać o kilku zasadach. Może ją wystawić:

  • nie wcześniej niż 30 dni przed dokonaniem dostawy, wykonaniem usługi lub otrzymaniem zaliczki – tzw. faktura przed sprzedażą,
  • nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru, wykonano usługę lub otrzymano zaliczkę.

Terminy te dotyczą także wystawiania faktur dla zagranicznych kontrahentów.

Szczególne przypadki terminów, w których należy wystawić fakturę, nie później niż:

  • 30. dnia od dnia wykonania usług – w przypadku usług budowlanych i budowlano-montażowych,
  • 60. dnia od dnia wydania towarów – w przypadku dostawy m.in. książek drukowanych,
  • 90. dnia od dnia wykonania czynności – w przypadku dokonywania czynności polegających na drukowaniu m.in. książek,
  • z upływem terminu płatności – w przypadku dostawy m.in. energii elektrycznej i cieplnej oraz świadczenia usług telekomunikacyjnych, najmu czy stałej obsługi prawnej.

 Faktura przed wykonaniem usługi – kiedy rozliczyć VAT?

Faktura przed wykonaniem usługi a podatek VAT

W związku z tym, że podatnik ma prawo do wystawienia faktury do 30 dni przed dostawą towaru lub wykonaniem usług, rodzi się pytanie, kiedy w takiej sytuacji powstaje obowiązek podatkowy i należy wykazać przychód w działalności: czy w momencie wykonania usługi, czy też w dacie faktury.

Przychód powstaje z chwilą wykonania usługi, nie później jednak niż z dniem uregulowania należności bądź wystawienia faktury. Zatem w przypadku dokumentów wystawionych przed wykonaniem usługi, przychód powstaje w tej dacie, która wystąpiła jako pierwsza – czyli wystawienia faktury. W tym też okresie należy rozliczyć podatek, dlatego nie zawsze jest to korzystne dla przedsiębiorców.

Jeśli faktura jest wystawiona w walucie obcej, wówczas przeliczenia na złotówki dokonuje się wg kursu NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury.

Jak przeliczać faktury walutowe na złotówki?

Przykładowo, jeżeli faktura została wystawiona 20.11.2015 (piątek), wówczas należy zastosować kurs z 19.11.2015 (czwartek). Gdyby fakturę wystawiono 22.11.2015 (niedziela), należy wziąć kurs z 19.11.2015 (piątek!).

Sprawdź szczególne momenty powstawania obowiązku podatkowego w VAT.

Chcesz wystawiać faktury w prosty sposób?

  • Przetestuj inFakt za darmo, poznaj zalety prostej księgowości elektronicznej.
  • Wystaw pierwszą e-fakturę w minutę przez stronę www lub aplikację na smartfon.
  • Otrzymasz dodatkowo bezpłatne wsparcie specjalistów, 6 dni w tygodniu.
  • Rozliczaj się samodzielnie lub inFakt ułatwi Ci wybór sprawdzonej księgowej albo księgowego.

Załóż testowe konto

Masz pytania do artykułu? Odpowiemy w komentarzu.