Faktura w walucie obcej – przelicz VAT na złotówki!

Podatek VAT należy płacić w złotówkach, dlatego na fakturach w walucie obcej konieczne jest określenie zarówno podatku, jak i podstawy do opodatkowania w polskiej walucie. W jaki sposób należy dokonać tego przeliczenia?

Jak wybrać kurs do przeliczenia VAT?

Jeśli przedsiębiorca posiada fakturę wystawioną w obcej walucie, powinien dokonać przeliczenia pozycji VAT na złotówki.

Standardowo robi to wg:

  • kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego.

Przedsiębiorca ma także możliwość wybrania sposobu przeliczania wg:

  • ostatniego kursu wymiany opublikowanego przez Europejski Bank Centralny (EBC) na ostatni dzień poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego (w przypadku, gdy waluta jest inna niż euro, przelicza się ją z zastosowaniem kursu wymiany względem euro).

Jak rozliczać się z zagranicznym klientem?

Faktura w walucie obcej – przelicz VAT na złotówki!

Nie musimy podawać VAT w walucie obcej

Przy wystawianiu faktury w obcej walucie, przedsiębiorca nie ma obowiązku przeliczania VAT na tę właśnie walutę. Kwotę podatku należy zawsze wykazać w złotówkach.

Kwoty wykazywane w fakturze zaokrągla się do pełnych groszy (końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki od 0,5 grosza zaokrągla się do 1 grosza).

VAT na fakturach zbiorczych przeliczamy osobno dla każdej transakcji

W przypadku faktury, która zawiera wiele pozycji różniących się datą powstania obowiązku podatkowego, przeliczenia na złotówki należy dokonać oddzielnie dla każdej transakcji, zgodnie z momentem powstania obowiązku podatkowego.

Jak rozliczać zagraniczne usługi online?

Czy na fakturze trzeba zamieścić kurs przeliczenia?

Przepisy nie nakładają na przedsiębiorcę obowiązku wykazywania na fakturze kursu waluty, który został zastosowany do przeliczenia waluty obcej na złotówki.

InFakt sam pobiera kursy walut z NBP

Rozliczanie transakcji wyrażonych w obcej walucie wiąże się każdorazowo z koniecznością sprawdzania kursów i przeliczania kwot na złotówki. Przedsiębiorcy korzystający z usług inFaktu nie muszą się tym przejmować. Aplikacja przy rozliczaniu transakcji w obcych walutach:

  • automatycznie pobiera właściwy kurs NBP – nie trzeba nic sprawdzać na stronie banku,
  • przelicza wartość transakcji według pobranego kursu – użytkownik nie musi niczego wyliczać,
  • umożliwia wystawianie i rozliczanie faktur w jednej z kilkunastu walut – m.in. w euro, dolarach amerykańskich i kanadyjskich, rublach, funtach szterlingach, hrywnach, frankach szwajcarskich.

Wszystkie operacje zostają zapisane w KPiR we właściwych kwotach.

Chcesz wystawiać faktury w obcej walucie?

  • Przetestuj inFakt za darmo, poznaj zalety prostej księgowości online.
  • Wystaw pierwszą e-fakturę w minutę przez stronę www lub aplikację na smartfon.
  • Otrzymasz bezpłatne wsparcie specjalistów, 6 dni w tygodniu.
  • Rozliczaj się samodzielnie lub inFakt ułatwi Ci wybór sprawdzonego księgowego.

Załóż testowe konto

Masz pytania do artykułu? Odpowiemy w komentarzu.