Data sprzedaży a data wystawienia – jak księgować?


10 listopada 2015 3 min. czytania

Przepisy z 2014 roku zupełnie zmieniły zasady określające wystawianie faktur i powstawanie obowiązku podatkowego. Wśród zmian tych najistotniejszy jest fakt, że data wystawienia faktury nie ma już znaczenia dla obowiązku zapłaty podatku. Kluczowa jest data sprzedaży.

W jakim terminie należy wystawić fakturę?

Obecnie przedsiębiorca musi przestrzegać dwóch podstawowych terminów wystawiania faktur. Musi to zrobić:

 • po sprzedaży: nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru, wykonano usługę lub otrzymano zaliczkę,
 • przed sprzedażą: nie wcześniej niż 30 dni przed dokonaniem dostawy, wykonaniem usługi lub otrzymaniem całości lub części zapłaty.

Istnieją także szczególne momenty wystawiania faktur, określone przez przepisy:

 • 30. dzień od wykonania usługi – dla usług budowlanych i budowlano-montażowych,
 • 60. dzień od wydania towarów – dla dostawy książek drukowanych,
 • 90. dzień od dnia wykonania czynności – dla drukowania książek,
 • 7. dnia od dnia zwrotu opakowania określonego w umowie, dla niezwróconych opakowań kaucyjnych
 • z upływem terminu płatności – w przypadku dostawy energii elektrycznej i cieplnej, usług telekomunikacyjnych, najmu czy stałej obsługi prawnej.

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy VAT

Obowiązek podatkowy w VAT powstaje z chwilą wykonania usługi lub dostawy towaru oraz w przypadku otrzymania części lub całości zapłaty (faktury zaliczkowe).

Szukasz biura rachunkowego?

Poznaj nowy standard biura rachunkowego

 • Bez dojazdów do Księgowego
 • Bez papierowych faktur
 • Bez marnowania Twojego czasu
Znajdź Księgowego Nie masz firmy? Załóż firmę z inFakt

Przepisy przewidują tzw. szczególne momenty powstania obowiązku podatkowego. W tych ściśle określonych przypadkach moment, w którym należy rozliczyć VAT w związku z dokonaną transakcją, powstaje z chwilą wystawienia faktury sprzedażowej:

 • usługi budowlane,
 • dostawa i druk książek i czasopism,
 • dostawa energii elektrycznej,
 • usługi leasingu, najmu i dzierżawy,
 • usługi telekomunikacyjne
 • ochrony osób i mienia
 • stała obsługa prawna i biurowa.

Jak rozliczyć podatek dochodowy?

Za datę powstania przychodu uważa się datę wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego albo wykonania usługi, nie później niż w dniu:

 • wystawienia faktury albo
 • uregulowania należności.

Zdarzenie, które będzie miało miejsce jako pierwsze (wystawienie faktury lub otrzymanie zapłaty), określa moment powstania przychodu.

Rozliczanie usług ciągłych

Przedsiębiorcy, którzy świadczą usługi o charakterze ciągłym, zazwyczaj ustalają z klientami okresy rozliczeniowe zamiast rozliczania każdej transakcji osobno. Przychód powstaje wówczas w ostatni dzień umówionego okresu rozliczeniowego (najczęściej ostatni dzień miesiąca), a data wystawienia faktury czy data zapłaty jest w takiej sytuacji bez znaczenia.

A jeśli przedsiębiorca rozlicza się metodą kasową w VAT? Odpowiedź znajdziesz w artykule o wadach i zaletach kasowej metody VAT.

Chcesz rozliczać przychody w prosty sposób?

 • Przetestuj inFakt za darmo, poznaj zalety prostej księgowości online.
 • Wystaw bezbłędną e-fakturę w minutę przez stronę www lub aplikację na smartfon.
 • 6 dni w tygodniu możesz pytać o radę naszych specjalistów przez email lub telefonicznie.
 • Rozliczaj się samodzielnie lub inFakt ułatwi Ci wybór sprawdzonego księgowego.
Wystawiaj faktury za darmo
Hasło musi zawierać:
 • 8 znaków lub więcej
 • Małe i wielkie litery
 • Przynajmniej jedną cyfrę
Dla bezpieczeństwa stwórz mocne hasło, którego nie używasz na innych stronach.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu