Ile wyniesie wymiar czasu pracy w 2022 r. i na jakie dni wolne możemy liczyć?

Miesięczne zarobki dla osób zatrudnionych na umowę o pracę są ustalone w odniesieniu do etatowego wymiaru czasu pracy. Przyjęto, że pełen etat wynosi 40 godzin tygodniowo, licząc dni od poniedziałku do piątku. Każdy rok nieco się różni w tym zakresie w zależności od tego, w jakich dniach wypadają różnorodne święta i uroczystości. W 2021 roku w pracy spędzimy łącznie 252 dni robocze. Jak sytuacja będzie przedstawiać się w roku kolejnym? Szczegółowe ustalenie rocznego i miesięcznego czasu pracy jest ustalane na podstawie przepisów Kodeksu Pracy. Mówi o tym art. 130 paragraf 1 KP.

Jak jest ustalany wymiar czasu pracy?

Przepisy Kodeksu Pracy jasno wskazują na to, że w danym okresie rozliczeniowym (miesięcznym) wymiar czasu pracy jest możliwy do ustalenia poprzez:

 • pomnożenie liczby tygodni, które są w tym okresie rozliczeniowym przez tygodniową normę godzin pracy;
 • dodanie do tej wartości liczby dni, jakie pozostają do końca okresu rozliczeniowego, które przypadają od poniedziałku aż do piątku (te dni należy przemnożyć przez 8, co daje tzw. dni wystające);
 • następnie należy odjąć po 8 godzin za każdy dzień świąteczny, wolny od pracy, który przypada w tym okresie rozliczeniowym, a jednocześnie wypadającym w innym dniu niż niedziela.

Wspomniane dni wystające to te, które przypadają w okresie od poniedziałku do piątku, a które nie należą do pełnych tygodni danego miesiąca. Zazwyczaj są to ostatnie dni jednego miesiąca i piersze dni kolejnego (np. stycznia i lutego).

Ile dni wolnych czeka nas w 2022 roku?

Obniżenie wymiaru czasu pracy jest zależne od tego, jak wiele świąt przypada na dzień inny niż niedziela. W 2022 roku jest to łącznie 9 dni:

 • 1 stycznia 2022 r. – Nowy Rok – przypada w sobotę;
 • 6 stycznia 2022 r. – Święto Trzech Króli – przypada w czwartek;
 • 18 kwietnia 2022 r. – drugi dzień Wielkiej Nocy – ten dzień wolny stale przypada w poniedziałek;
 • 3 maja 2022 r. – Święto Narodowe Trzeciego Maja – przypada we wtorek;
 • 16 czerwca 2022 r. – dzień Bożego Ciała – zawsze przypada w czwartek;
 • 15 sierpnia 2022 r. – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny – przypada w poniedziałek;
 • 1 listopada 2022 r. – Wszystkich Świętych – przypada we wtorek;
 • 11 listopada 2022 r. – Narodowe Święto Niepodległości – przypada w piątek;
 • 26 Grudnia 2022 r. – drugi dzień Bożego Narodzenia – przypada w poniedziałek.

Jak widać, w 2022 r. możemy liczyć aż na 6 przedłużonych weekendów. Jednak tylko jeden dzień wolny ma miejsce poza dniami od poniedziałku do piątku. Nowy Rok przypada w sobotę. W związku z tym pracodawca na mocy art. 130 paragrafu 2 KP jest zobowiązany do udzielenia zatrudnionym w podstawowej organizacji czasu pracy pracownikom, którzy zwykle nie pracują w soboty, innego dnia wolnego. Warto wiedzieć, że dzień ten musi przypadać na ten sam okres rozliczeniowy, a zatem na styczeń 2022 roku. Można jednak odebrać go od razu 2 stycznia lub 7 stycznia, przedłużając sobie jedne z pierwszych weekendów nowego roku.

Co z weekendem majowym?

W tym roku 1 maja – dzień ustawowo wolny od pracy – przypada w niedzielę. W myśl omówionych wcześniej zasad nie przysługuje nam zatem dodatkowy dzień wolny do odebrania za 1 maja.

Jeśli zatem chcemy przedłużyć sobie długi weekend, powinniśmy wziąć dzień urlopu na 2 maja, który nie jest dniem wolnym od pracy i przypada w poniedziałek. Będzie on jednak liczony z puli na urlop wypoczynkowy. Kolejnym dniem wolnym od pracy jest dopiero wtorek 3 maja.

Biorąc dodatkowy dzień urlopu, zyskamy 4-dniowy weekend.

Jak wygląda wymiar czasu pracy w 2022 roku?

W nadchodzącym roku będzie nas obowiązywało 251 dni roboczych, czyli o jeden dzień mniej niż w roku obecnym (2021). W skali roku daje to nam łącznie 2008 godzin przepracowanych na pełen etat. Najmniej godzin pracujących przypadnie na styczeń, w którym będziemy mieli aż 12 dni wolnych od pracy. Z kolei najwięcej czasu w pracy spędzimy w marcu. Tu bowiem będą aż 23 dni pracujące, co daje wymiar 184 godzin. 

Jak wygląda dokładne zestawienie miesięczne? 

MiesiącLiczba godzin pracy
Styczeń152
Luty160
Marzec184
Kwiecień160
Maj168
Czerwiec168
Lipiec168
Sierpień176
Wrzesień176
Październik168
Listopad160
Grudzień168
Łącznie2008

Łącznie w 2022 roku przypadnie nam 114 dni wolnych.

Jak liczyć wymiar czasu pracy pracowników niepełnoetatowych?

W przypadku pracowników zatrudnionych na niepełen etat stosuje się zasadę proporcjonalności liczby godzin pracujących w danym miesiącu do zakresu pracy wpisanego w umowie o pracę.

Przykładowo, jeśli ktoś jest zatrudniony na ½ etatu, to minimalny czas pracy w lutym 2022 roku wyniesie 80 godzin (160 godzin x ½ etatu=80 godzin). W przypadku ¾ etatu będzie to 120 godzin w tym samym miesiącu.

Warto przy tym pamiętać, że osoby zatrudnione np. na pół etatu, mogą otrzymywać dodatkowe godziny pracy. Należy pamiętać o tym, że liczba godzin ponadwymiarowych nie może przekraczać liczby godzin przewidzianych dla osoby zatrudnionej na pełen etat. Oznacza to, że zarówno osoba zatrudniona na ½, jak i na ¾ etatu w lutym 2022 roku nie będzie mogła przepracować 160 i więcej godzin. W tym wymiarze nie przysługują wyższe stawki tytułem nadgodzin poza warunkami określonymi w art. 151 Kodeksu Pracy.

Wymiar czasu pracy w listopadzie i grudniu 2021

W nadchodzących dwóch ostatnich miesiącach 2021 r. możemy liczyć na dodatkowy dzień wolny w grudniu. W listopadzie na pełen etat przepracujemy „tylko” 160 godzin (dodatkowe dni wolne to 1 oraz 11 listopada), a zatem 20 dni pracujące i 10 dni wolnych. Z kolei w grudniu jest to 176 godzin, w tym 22 dni pracujące oraz 9 dni wolnych. Jeden z dni wolnych jest udzielony w ramach rekompensaty za Boże Narodzenie przypadające w sobotę. Odbierając go po świętach lub przed sylwestrem można wydłużyć sobie świąteczny urlop.