Czy za 1 maja 2021 przysługuje dzień wolny? Kiedy pracownik może go odebrać?

Mateusz Boguszewski

Na jakich warunkach pracownik może odebrać dzień wolny za święto, które wypada w sobotę? W 2021 roku będziemy mieć aż dwie takie sytuacje. Warto to wiedzieć.

Podczas zbliżającego się weekendu majowego, po raz pierwszy w tym roku dzień wolny od pracy wypadnie w sobotę, co wiąże się z dodatkowymi obowiązkami dla pracodawców. Zgodnie z art. 130  par. 2 Kodeksu Pracy każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.

Kiedy można odebrać dzień wolny za święto?

Okres rozliczeniowy może być różny w każdym zakładzie pracy, najczęściej wynosi on miesiąc, jednak równie dobrze może to być kwartał, pół roku lub nawet rok. Wolnego za święto wypadające w sobotę należy udzielić w tym samym okresie rozliczeniowym, a więc w przypadku gdy wynosi on miesiąc, dnia wolnego za Święto Pracy należy udzielić pracownikowi do końca maja. Pracodawca może ustalić konkretną datę lub pozostawić wybór w gestii pracownika np. spośród kilku zaproponowanych dni.

Czy dzień wolny należy odebrać w całości?

Nie ma możliwości obniżenia czasu pracy w innym okresie rozliczeniowym nawet na wniosek pracownika. Porozumienia między pracodawcą, a pracownikiem w tej kwestii są nieskuteczne i mogą być uznane za wykroczenie przeciwko prawom pracowniczym zagrożone karą grzywny. Nie ma także możliwości dzielenia dnia wolnego na kilka części np 2x po 4h.

Chorobowe a dzień wolny za święto

Jeżeli pracownik w dniu wyznaczonym przez pracodawcę, jako dzień wolny za święto w sobotę przebywa na zwolnieniu lekarskim, urlopie wypoczynkowym, macierzyńskim lub rodzicielskim pracodawca nie ma obowiązku wyznaczać dodatkowego dnia w innym terminie. Nie ma natomiast znaczenia choroba pracownika przypadająca 1 maja, jeżeli zdąży on wrócić do pracy przed wyznaczonym dniem wolnym, należy mu go udzielić.

Analogiczna sytuacja powtórzy się w tym roku jeszcze raz, ponieważ Boże Narodzenie również wypada w sobotę. Zastosowanie będą tu miały te same przepisy.