Czym jest wymiar czasu pracy? Jaki jest miesięczny i roczny wymiar czasu pracy w odniesieniu do 2018 roku? Jak wyliczyć te dane? Co dodatkowo wziąć pod uwagę?

Informacje ogólne

Zgodnie z art. 130 ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy, obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, oblicza się:

  1. mnożąc 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym, a następnie
  2. dodając do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku.

Czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy (poza wyjątkami o których mowa w art. 135-138, 143 i 144.)

Ponadto każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.

Wymiar czasu pracy pracownika w okresie rozliczeniowym, ulega w tym okresie obniżeniu o liczbę godzin usprawiedliwionej nieobecności w pracy, przypadających do przepracowania w czasie tej nieobecności, zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy.

Co więcej tygodniowy czas pracy łącznie z godzinami nadliczbowymi nie może przekraczać przeciętnie 48 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym. Ograniczenie to nie dotyczy pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy.

Wymiar czasu pracy w 2018 roku

Wymiar czasu pracy w 2018 roku

W odniesieniu do poszczególnych miesięcy 2018 roku wymiar czasu pracy jest następujący.

Miesiąc

Liczba godzin pracyLiczba dni pracyDni wolneWyliczenie
Styczeń1682110(40 h × 4 tyg.) + (8 h × 2 dni) – (8 h × 1 święto)
Luty160208(40 h × 4 tyg.)
Marzec176229(40 h × 4 tyg.) + (8 h × 2 dni)
Kwiecień1602010(40 h × 4 tyg.) + (8 h × 1 dzień) – (8 h × 1 święto)
Maj1602011(40 h × 4 tyg.) + (8 h × 3 dni) – (8 h × 3 święta)
Czerwiec168219(40 h × 4 tyg.) + (8 h × 1 dni)
Lipiec1762210(40 h × 4 tyg.) + (8 h × 2 dni)
Sierpień176229(40 h × 4 tyg.) + (8 h × 3 dni) – (8 h × 1 święto)
Wrzesień1602010(40 h × 4 tyg.)
Październik184238(40 h × 4 tyg.) + (8 h × 3 dni)
Listopad168219(40 h ×4 tyg.) + (8 h × 2 dni) – (8 h × 1 święto)
Grudzień1521912(40 h × 4 tyg.) + (8 h × 1 dzień) – (8 h × 2 święta)

Całkowity, roczny wymiar czasu pracy wynosi 2008 godziny (251 dni x 8 h).

Okresy rozliczeniowe mogą też być inne niż miesięczne, na przykład trzymiesięczne (kwartalne), czteromiesięczne, półroczne i wówczas należy policzyć wymiar odpowiednio.

KwartałLiczba godzin pracyLiczba dni pracyDni wolne
I5046327
II4886130
III5126428
IV5046329

Niepełen etat

Dla pracowników zatrudnionych na niepełnym etacie wymiar czasu pracy ulega obniżeniu proporcjonalnie do liczby godzin na pełnym etacie. Przykładowo, dla pracownika zatrudnionego na 1/2 etatu wymiar czasu pracy wyniesie 80 godzin, jeżeli w danym miesiącu wymiar czasu pracy wynosi 160 godzin.

Normy miesięczne na 2018 rok można porównać z tymi obowiązującymi w 2017 roku.