Na ile dni wolnych w 2018 może nastawić się pracownik? Czy jakieś święto wypada w dzień wolny? Czy pracownikowi należy się za to dzień wolny?

Dni wolne od pracy w 2018 roku

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 18.01.1951 r. o dniach wolnych od pracy, dniami wolnymi od pracy są:

 1. dni niżej wymienione:
  • 1 stycznia – Nowy Rok,
  • 6 stycznia – Święto Trzech Króli,
  • pierwszy dzień Wielkiej Nocy,
  • drugi dzień Wielkiej Nocy,
  • 1 maja – Święto Państwowe,
  • 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja,
  • pierwszy dzień Zielonych Świątek,
  • dzień Bożego Ciała,
  • 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,
  • 1 listopada – Wszystkich Świętych,
  • 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości,
  • 25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia,
  • 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia,
 2. niedziele.

Jak sama nazwa wskazuje przepis ma zastosowanie do pracowników, natomiast w przypadku przedsiębiorców, zleceniobiorców i osób wykonujących dzieło nie ma zastosowania. 

Dni wolne od pracy w 2018 roku

Odbiór dnia za święto

6 stycznia 2018 roku wypada Święto Trzech Króli – jest to jedyne w 2018 roku święto wypadające w sobotę. Pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi za ten dzień, innego dnia wolnego od pracy. Zostało to wskazane w wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 października 2012 r. (sygn. akt K 27/11). Trybunał Konstytucyjny stwierdził że  pracownikom, za święta przypadające w dni rozkładowo wolne od pracy tj. na przykład wolne soboty, także przysługuje dzień wolny i nie jest możliwe nakazanie przez pracodawcę odpracowywania tych świąt.

Jeśli święto, które jest ustawowym dniem wolnym od pracy, wypada w sobotę, pracownik ma prawo odebrać sobie za to inny dzień wolny. Jeśli natomiast święto wypada w niedzielę, nie ma takiej możliwości.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu