Register modal

Założenie działalności gospodarczej wymaga wyboru odpowiedniego sposobu opodatkowania. Generalnie przedsiębiorca może zdecydować się na jedną z czterech form opodatkowania. Trzeba jednak wiedzieć, że nie można z nich korzystać w dowolny sposób. Jaka możliwa jest forma opodatkowania dla programisty?

Jaka forma opodatkowania jest możliwa?

Decyzja o wyborze konkretnej formy opodatkowania wpływa przede wszystkim na sposób w jaki obliczany jest podatek dochodowy oraz ile wynosi jego wysokość. Ma to bezpośredni wpływ na możliwość skorzystania z ulg i odliczeń, a także rodzaj formularza zeznania rocznego jaki trzeba złożyć.

Właściwa formę opodatkowania należy zaznaczyć już przy zakładaniu działalności gospodarczej składając formularz CEIDG-1. Przepisy oferują w tym kontekście następujące opcje:

 • zasady ogólne,
 • podatek liniowy,
 • karta podatkowa,
 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Przedsiębiorca nie zawsze ma jednak możliwość swobodnego wyboru między nimi. Wynika to faktu, że niektóre formy opodatkowania przeznaczone są jedynie dla wybranej grupy działalności. Jakie pole manewru ma tu programista?

Jaka forma opodatkowania dla programisty_

Forma opodatkowania dla programisty? Karta i ryczałt nie dla każdego

Najprostsza forma opodatkowania to karta podatkowa. Osoby prowadzące działalność opodatkowaną kartą podatkową są zwolnione z obowiązku prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych oraz wyliczania zaliczek na podatek dochodowy. Możliwość jej wyboru przeznaczona jest jednak w głównej mierze dla małych zakładów usługowych, wytwórczych i handlowych. Usługi programistyczne nie pozwalają na zastosowanie karty podatkowej.

Również nie wszyscy przedsiębiorcy mają prawo do wyboru ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W przypadku programistów taka możliwość istnieje jeśli dotyczy usług IT (stawka 20%), a także doradztwa w zakresie sprzętu komputerowego, oprogramowania, przetwarzania danych (17%).

Z kolei świadczenie usług związanych z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych opodatkowane jest ryczałtem według stawki 8,5%. Z ryczałtu nie skorzysta się jednak przy sprzedaży niektórych licencji. Ten przepis dotyczy np. osób, które piszą oprogramowanie komputerowe, a następnie sprzedają w formie licencji.

Przedsiębiorcy którzy wybiorą ryczałt prowadzą jedynie ewidencję przychodów, a jeśli w poprzednim roku osiągnęli przychód z działalności niższy niż 25 tys. euro to mają prawo wpłacać ryczałt kwartalnie.

Trzeba jednak wiedzieć, że stosowanie ryczałtu wyklucza możliwość zapisywania wydatków w kosztach, a także nie pozwala na skorzystanie z ulgi na dzieci.

Taki przedsiębiorca nie może również rozliczać się razem z małżonkiem oraz w sposób dotyczący osób samotnie wychowujących dziecko.

Zasady ogólne najpopularniejszym wyborem

Żadnych ograniczeń nie ma w kontekście wyboru zasad ogólnych. Co za tym idzie może się na nie zdecydować każdy przedsiębiorca. To zresztą najpopularniejsza forma opodatkowania.

Jeśli roczne dochody firmy nie przekraczają 85 528 zł to działalność opodatkowana jest stawką 18%. Wobec nadwyżki stosuje się stawkę 32 %. Zasady ogólne wymagają zazwyczaj prowadzania KPiR. To prosta i przejrzysta ewidencja, w której zapisuje się zdarzenia gospodarcze następujące w firmie – przychody i koszty.

Podstawowe zalety stosowania zasad ogólnych to przede wszystkim:

 • stosunkowo niska stawka podatku,
 • możliwość rozliczania wydatków w kosztach (np. zakupu sprzętu komputerowego, specjalistycznego oprogramowania, itp.),
 • konieczność płacenia podatku tylko w sytuacji uzyskania dochodu,
 • możliwość wspólnego rozliczania z małżonkiem,
 • dostępność wszystkich ulg podatkowych,
 • prawo do skorzystania z kwoty wolnej od podatku.

Z czym wiąże się wybór podatku liniowego?

Programista może również zdecydować się na wybór podatku liniowego. W tym przypadku stawka podatku jest stała i zawsze wynosi 19%. Nad tą formą opodatkowania powinni się właściwe zastanawiać jedynie przedsiębiorcy zarabiający ponad 85 528 zł rocznie.

Dzieje się tak dlatego, że gdyby wybrali zasady ogólne byliby opodatkowani stawką 32% a nie 19%. W praktyce wybór podatku liniowego może być opłacalny jednak dopiero, gdy roczny dochód jest wyższy niż 100 tys. zł rocznie. Z czego to wynika?

Otóż „liniówka” nie pozwala przedsiębiorcy, który prowadzi jedynie działalność gospodarczą i nie osiąga dochodu w inny sposób na skorzystanie z pewnych ulg podatkowych (np. na dzieci, internetowej). Nie rozliczy się on również ze współmałżonkiem. Trzeba sobie również zdawać sprawę, że podatek liniowy nie pozwala na zastosowanie kwoty wolnej od podatku.

Więcej szczegółów w kontekście tego czy warto zdecydować się na podatek liniowy można przeczytać w tym artykule.

Chcesz mieć bezbłędnie wyliczone podatki?

 • Przetestuj inFakt za darmo, także w wersji mobilnej. Wystaw bezbłędną e-fakturę w minutę.

Sprawdź, jak łatwo wystawisz e-fakturę

Masz pytania do artykułu? Odpowiemy w komentarzu.