Czy fizjoterapeuta musi być vatowcem i czy ma obowiązek posiadania kasy fiskalnej?

Z jakiej formy opodatkowania może skorzystać fizjoterapeuta? Czy konieczne jest zgłoszenie do VAT? Czy świadcząc usługi dla osób fizycznych muszę ewidencjonować przychód na kasie fiskalnej? Na te i inne pytania poznacie odpowiedzi w poniższym artykule. Zapraszamy!

Działalność gospodarcza – czy jest konieczna?

30 kwietnia 2018 roku wprowadzona została Konstytucja dla Biznesu, która zezwala na prowadzenie działalności bez rejestracji.

Co to oznacza?

Osoba fizyczna, u której miesięczna wysokość przychodu nie przekracza 50% wartości minimalnego wynagrodzenia może prowadzić działalność bez rejestracji. Kwota minimalnego wynagrodzenia w 2018 roku wynosi 2 100 zł, zatem jeśli wartość przychodu fizjoterapeuty nie przekroczy miesięcznie kwoty 1 050 zł, to osoba taka nie będzie musiała rejestrować działalności gospodarczej. Po przekroczeniu tego limitu rejestracja będzie już konieczna.

Możliwe formy opodatkowania podatkiem dochodowym

Polski przedsiębiorca ma do wyboru cztery formy opodatkowania podatkiem dochodowym: zasady ogólne, podatek liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oraz kartę podatkową. Deklarację wyboru formy opodatkowania dokonujemy na wniosku CEiDG-1.

Fizjoterapeuta świadczący swoje usługi może skorzystać z następujących form rozliczenia podatkiem dochodowym: zasad ogólnych, podatku liniowego oraz karty podatkowej. Nie może natomiast skorzystać z formy opodatkowania na zasadzie ryczałtu.

Wybierając sposób rozliczania na zasadach ogólnych płacimy podatek w wysokości 18% oraz 32% dla dochodów powyżej kwoty 85 528 zł. Obliczony podatek możemy dodatkowo pomniejszyć o liczne ulgi i odliczenia, które zostały wymienione w ustawie o podatku dochodowym.

Drugim sposobem jest opodatkowanie podatkiem liniowym. Przy wyborze tej formy opodatkowania płacimy podatek wg stałej stawki 19% bez względu na wielkość osiągniętego dochodu. Nad wyborem tej formy rozliczenia warto zastanowić się, gdy wartość naszego dochodu przekracza kwotę ok 100 000 zł.

Fizjoterapeuta może również skorzystać z rozliczenia na ryczałcie lub karcie podatkowej. Muszą to być jednak usługi masażu wykonywane przez gabinety masażu relaksacyjnego. Jeżeli będą to usługi mające charakter zdrowotny (zabiegi fizjoterapeutyczne), to w takiej sytuacji nie będzie możliwe rozliczenie się na ryczałcie lub karcie podatkowej.

fizjoterapeuta

Fizjoterapeuta – czy musi rejestrować się do VAT?

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy o VAT zwalnia się od podatku usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. Usługi fizjoterapii mogą korzystać z przedmiotowego zwolnienia z VAT (bez względu na limit osiąganego przechodu), pod warunkiem, że służą one poprawie lub zachowaniu stanu zdrowia pacjentów.

Inaczej trochę wygląda sytuacja w przypadku masaży. Przeanalizujmy to na przykładzie masażu leczniczego i relaksacyjnego. Świadczenie przez fizjoterapeutę usług masażu leczniczego podlega pod przedmiotowe zwolnienie z VAT, usługa ta ma na celu poprawę lub zachowanie stanu zdrowia pacjentów.

Usługa masażu relaksacyjnego nie ma na celu zachowanie lub poprawę stanu zdrowia, tak więc tego typu usługi nie będą mogły korzystać ze zwolnienia z VAT. Usługi masażu relaksacyjnego będą podlegać wówczas opodatkowaniu stawką VAT w wysokości 23%.

Fizjoterapeuta – czy musi posiadać kasę fiskalną?

Fizjoterapeuta, który świadczy usługi dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej może skorzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej do limitu obrotu 20 000 zł. W przypadku, gdy sprzedaż na kasie fiskalnej rozpoczęła się w trakcie roku podatkowego to limit ten obliczamy proporcjonalnie.

Po przekroczeniu limitu podatnik będzie miał obowiązek zakupienia kasy fiskalnej oraz ewidencji sprzedaży przy jej użyciu. Termin na jej zainstalowanie to dwa miesiące, licząc od końca miesiąca, w którym podany limit został przekroczony.

Rozliczenia z ZUS

Podatnik, który rozpocznie prowadzenie działalności po 30 kwietnia 2018 roku może skorzystać z ulgi na start. Przedsiębiorca, który podejmie dezycję o skorzystaniu z tej ulgi, prze okres 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności nie opłaca składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe.

Ulga na start jest dobrowolna dla podatnika – można z niej skorzystać lub nie. W przypadku rezygnacji przedsiębiorca ma obowiązek dokonać zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych na formularzu ZUS ZUA.

Po okresie 6 miesięcy ulgi na start przedsiębiorca może skorzystać jeszcze z małego ZUS-u. Jest to kolejny przywilej, który pozwala na opłacanie składek ZUS od niższej podstawy wynoszącej 30% minimalnego wynagrodzenia w danym roku podatkowym. Obniżone składki społeczne opłacamy przez pierwsze pełne 24 miesiące po skorzystaniu z ulgi na start lub rozpoczęciu działalności.

Tutaj zebraliśmy wszystkie przydatne informacje o uldze na start

Przetestuj bezpłatnie aplikację inFakt!

  • Kontaktuj się z księgowymi od poniedziałku do soboty w godzinach 7-22
  • Używaj aplikacji www i mobilnej 24h na dobę
  • Udostępniaj faktury księgowemu

Załóż konto

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących artykułu zachęcamy do pozostawienia komentarza. Odpowiedzi udzieli autor wpisu.

Instrukcje dotyczące ujęcia zdarzeń gospodarczych w aplikacji inFakt znajdują się na naszej bazie wiedzy.