Faktura z datą wsteczną – czy jest dopuszczalna?

Czy wystawienie faktury z wcześniejszą datą jest zgodne z przepisami? Niestety taka praktyka nie jest dopuszczalna. Wynika to wprost z ustawy o VAT. Podpowiadamy, jak zgodnie z prawem rozwiązać problem, z którym często spotykają się przedsiębiorcy i księgowi.

Zakłócona chronologia numeracji

Aby przybliżyć ten problem, posłużymy się przykładem. Przedsiębiorca 18 listopada 2022 roku wystawił fakturę o numerze 4/11/2022. Czy może wystawić fakturę z datą 16 listopada 2022 roku o numerze 3/11/2022? Nie może. Wystawienie faktury z datą wsteczną, czyli inną niż prawdziwy dzień wystawienia, jest nieprawidłowe. Tak wynika wprost z ustawy o podatku od towarów i usług, czyli ustawy o VAT.

box-icon

Art. 106i. Ustawy o podatku od towarów i usług (Termin wystawienia faktury)

1. Fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę (…)

Wystawienie faktury z datą wsteczną ma swoje negatywne skutki. Przede wszystkim dlatego, że takie działanie zakłóca chronologię numeracji faktur. W tym przypadku również możemy powołać się na ustawę o VAT, z której jednoznacznie wynika, że faktura powinna mieć kolejny numer w ramach jednej lub więcej serii.

box-icon

Art. 106e. (Elementy składowe faktury)

1. Faktura powinna zawierać:
1) datę wystawienia;
2) kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę.

Liczy się faktyczny dzień wystawienia

Na fakturze zawarte są zazwyczaj dwie daty: sprzedaży i wystawienia. Jeśli więc przedsiębiorca zapomni o wystawieniu faktury przychodowej, zobowiązany jest ująć na niej rzeczywistą datę dokonania sprzedaży towaru czy usługi. Data wystawienia musi z kolei odpowiadać dacie faktycznego wystawienia faktury

Wracając do naszego przykładu. Przedsiębiorca, który zapomniał o wystawieniu faktury dotyczącej transakcji z 16 listopada 2022 roku, jako datę sprzedaży na tej fakturze umieści oczywiście 16 listopada 2022 roku. Data wystawienia faktury będzie jednak taka jak faktyczny dzień jej wystawienia, czyli np. 2 grudnia 2022 roku. W ten sposób zostanie też zachowana ciągłość numeracji faktur. 

Korekty i odsetki

Zgodnie z prawem (art. 106i ustawy o VAT) na wystawienie faktury przedsiębiorca ma czas do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonał dostawy towaru lub wykonał usługę. Jeśli ten termin został przeoczony, to i tak przedsiębiorca musi wystawić fakturę z datą jej faktycznego wystawienia. Nawet, jeżeli ma być to data o kilka miesięcy późniejsza niż data sprzedaży. 

Możemy więc mieć do czynienia z sytuacją, że datą wystawienia faktury będzie na przykład 31 grudnia 2022 roku, a datą sprzedaży 30 lipca 2022 roku. Oczywiście w takiej sytuacji konieczne będzie skorygowanie zaliczki na podatek dochodowy i korekta deklaracji VAT. Przedsiębiorca musi się też liczyć z koniecznością zapłaty odsetek od zaległości podatkowych.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu