Czy przedsiębiorca, który nikogo nie zatrudnia, też musi złożyć druk ZUS DRA?

Rozliczenie z ZUS-em wymaga od przedsiębiorcy nie tylko opłacenia składek za siebie oraz pracowników. Konieczne jest również zadeklarowanie ich wysokości. Służy do tego druk DRA. Jakie konkretnie informacje należy w nim zamieścić i kiedy dokładnie powinno się go składać?

Do kiedy należy złożyć druk DRA?

Obowiązki związane ze składkami ZUS dotyczą zdecydowanej większości przedsiębiorców. Jednym z najistotniejszych zobowiązań jest zadeklarowanie ich wysokości, co wymaga wypełnienia druku DRA. To dokument będący zbiorczym zestawieniem informacji dotyczących składek ze wszystkich tytułów ubezpieczeń.

Wykazuje się na nim składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz wypłaconych zasiłków. Druk ZUS DRA trzeba złożyć do:

  • 10 dnia miesiąca – jeśli przedsiębiorca opłaca składki wyłącznie za siebie,
  • 15 dnia miesiąca – w przypadku zatrudniania pracowników.

Deklarację składa się za miesiąc poprzedni (np. w sierpniu, za lipiec). Zdarza się jednak, że taki dokument właściciel firmy zobligowany jest złożyć tylko raz.

W jakiej sytuacji druk DRA składa się wyłącznie raz?

Przedsiębiorca, który nie zatrudnia pracowników i zdecyduje się na opłacanie składek ZUS od najniższej możliwej podstawy, nie musi składać deklaracji co miesiąc. Druk DRA przekazuje tylko za pierwszy pełny miesiąc prowadzenia działalności gospodarczej (jeśli pierwszy miesiąc jest niepełny to DRA składa się dwukrotnie). Na jego podstawie ZUS sporządza dokumenty rozliczeniowe za kolejne miesiące.

Identyczny sposób postępowania odnosi się również do sytuacji, kiedy przedsiębiorca zatrudnia i opłaca składki za tzw. osobę współpracującą, m.in. małżonka.

Co ważne nie ma obowiązku powtórnego składania druku DRA jeśli zmieniło się ogłaszane przez GUS wynagrodzenie minimalne i średnie (to podstawy do wyliczenia wysokości składek). Natomiast jeśli jednak przedsiębiorca zdecyduje się opłacać stawki wyższe od minimalnych zobligowany jest do składania druku DRA za każdy miesiąc.

Oprócz tego ZUS DRA składa się dodatkowo w takich sytuacjach:

Co zawiera formularz?

Tak jak wszystkie dokumenty firmowe tak również druk DRA powinien być właściwie wypełniony. Ale co tak naprawdę wpisuje się w deklaracji?

Wypełnienie tego dokumentu wymaga wpisania danych płatnika składek, m.in. numerów NIP i REGON, czy nazwy skróconej. Oczywiście konieczne jest również podanie właściwej wysokości składek na ubezpieczenie społeczne (wraz ze źródłem finansowania) i zdrowotne, Fundusz Pracy, a także Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Na dokumencie musi się znaleźć data wypełnienia oraz podpis.

Ważne, aby właściwie obliczyć kwoty składek, które mają znaleźć się na druku – oblicza się je jako procent od podstawy. Aktualne procenty i podstawy składek można znaleźć w dwóch artykułach z naszego bloga: mały ZUS i duży ZUS.

W przypadku gdyby przedsiębiorca przesłał do ZUS-u błędnie wypełniony dokument konieczna jest jego korekta oraz uregulowanie zaległości w opłaceniu składek wraz z odsetkami.

Korekta deklaracji musi zostać złozona w terminie 7 dni od otrzymania z ZUS-u zawiadomienia o popełnieniu pomyłki. Identycznie jeśli konieczność korekty jest wynikiem stwierdzenia nieprawidłowości przez ZUS w drodze decyzji. Jeżeli błąd zostanie wykryty przy okazji kontroli to przedsiębiorca musi go poprawić do 30 dni od dnia otrzymania protokołu pokontrolnego.

Nie wiesz jak prawidłowo wypełnić druk DRA? Zapytaj księgowych inFaktu

  • Dzwoń lub pisz do księgowych – kiedy tylko potrzebujesz
  • Otrzymuj regularnie przydatny newsletter
  • Testuj fakturowanie i księgowość online

Załóż konto!