Przejście na duży ZUS – czego dopilnować?

Przez pierwsze pełne 24 miesiące prowadzenia działalności przedsiębiorcy mają prawo do opłacania małego ZUS-u. Kiedy ten okres minie konieczne jest przejście na duży ZUS. To proces, który wymaga dopełnienia pewnych formalności.

Różnica między małym a dużym ZUS-em to przeszło 600 zł

Możliwość opłacania składki na ubezpieczenie społeczne w preferencyjnej wysokości przez pierwsze dwa lata to swego rodzaju ukłon w stronę początkujących przedsiębiorców. Takie prawo dotyczy jednak tylko tych osób, które spełniają łącznie dwa warunki:

  • nie prowadziły działalności gospodarczej w ciągu ostatnich 5 lat,
  • nie współpracują z firmą, w której pracowały na etacie w bieżącym lub poprzednim roku podatkowym (w zakresie, który pokrywa się z obowiązkami na etacie).

Przeszło 600 zł – to miesięczna różnica pomiędzy małym a dużym ZUS-em. Skąd wynika? Otóż podstawą do wyliczenia preferencyjnych składek ZUS jest 30% minimalnego wynagrodzenia. Z kolei przy standardowej składce ZUS podstawa wymiaru to 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Dodatkowo przedsiębiorca, który jest na dużym ZUS-ie musi opłacać składkę na Fundusz Pracy (przy małym ZUS-ie jest z tego zwolniony).

Mały ZUS to pełne 24 miesiące

Jak już było wspomniane mały ZUS przysługuje przez pierwsze PEŁNE 24 miesiące prowadzenia działalności. W praktyce oznacza to, że osoby, które rozpoczęły działalność w trakcie miesiąca, okres preferencji liczą od początku kolejnego miesiąca prowadzenia firmy.

Jeśli więc rozpoczęcie działalności nastąpiło np. 2 lipca 2013 r. okres małego ZUS-u zaczął płynąć dopiero od 1 sierpnia 2013 r. Tym samym ostatnim miesiącem preferencji jest lipiec 2015 r., a pełna stawka obowiązuje od 1 sierpnia 2015 r.

Z czym wiąże się przejście na duży ZUS?

Po upływie pełnych 24 miesięcy od momentu założenia firmy przedsiębiorca nie ma wyjścia i musi przejść z małego na duży ZUS. W związku z tą koniecznością należy wykonać trzy czynności:

1. Wyrejestrować się z ubezpieczeń składając ZUS ZWUA.

2. Zarejestrować się do ubezpieczeń składając ZUS ZUA z innym kodem (05 10 00) właściwym dla „dużego ZUS-u” – do 7 dni od początku miesiąca, w którym obowiązuje pełna składka ZUS.

3. Jednorazowo złożyć ZUS DRA za pierwszy miesiąc opłacania dużego ZUS-u (do 10 dnia następnego miesiąca). Jeśli przedsiębiorca zatrudnia pracowników, termin ten upływa 15 dnia miesiąca.

Wszelkich formalności związanych z przejściem z małego na duży ZUS należy dokonać we właściwym terminie. Wynika to z faktu, że opłacanie preferencyjnych składek pomimo braku takiej możliwości naraża przedsiębiorcę na karę pieniężną ze strony ZUS.

Załóż bezpłatne konto i prowadź księgowość online!

  • Wystawiaj faktury i dodawaj koszty – inFakt obliczy podatki
  • Zawsze aktualne składki ZUS z rozbiciem na kwoty – zawsze pod ręką
  • 30-dniowy test – za darmo i bez zobowiązań!

Załóż konto