Jaka jest definicja środka trwałego, a jaka wyposażenia? Czym różni się jednorazowa amortyzacja od odpisów?

Dokonanie drogiego zakupu na firmę nie jest tak proste w rozliczeniu, jak mogłoby się wydawać… Środek trwały czy wyposażenie? A może od razu do KPiR w koszty? Sprawdźcie!

Potrzeba spełnienia kilku warunków, by zakup zaliczyć do środków trwałych

Zwykle do środków trwałych zalicza się samochody, sprzęt komputerowy, wyposażenie biura (np. meble). Oczywiście ta lista jest zdecydowanie dłuższa. Żeby zakup uznać za środek trwały musi on spełniać następujące warunki:

  • stanowić własność albo współwłasność przedsiębiorcy,
  • być kompletnym i zdatnym do użytku (w momencie wprowadzenia do firmy),
  • jego przewidywany okres używania powinien być dłuższy niż rok,
  • być wykorzystywany przez przedsiębiorcę wyłącznie na potrzeby firmowe lub oddanym do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy, umowy leasingu.

W przypadku, gdy wartość zakupu zakwalifikowanego jako środek trwały nie przekracza 3,5 tys. zł, można go zaliczyć do kosztów jednorazowo (czyli wpisać do KPiR tak samo, jak inne zakupy) lub rozliczać comiesięcznie poprzez odpisy amortyzacyjne.

Amortyzacja – 5 sposobów na niższy podatek

Jeżeli zaś cena nabycia przekracza 3,5 tys. zł, bezwzględnie trzeba zakup wprowadzić do ewidencji środków trwałych i amortyzować.

Błędny zapis – jak przenieść wyposażenie do środków trwałych?

Rozliczanie dóbr luksusowych

Jednorazowa amortyzacja dla zakupów powyżej 3,5 tys. zł

Istnieje jeszcze jedna możliwość – niektórzy przedsiębiorcy mogą skorzystać z prawa do jednorazowej amortyzacji – oznacza to, że zakup powyżej 3,5 tys. zł po wpisaniu do ewidencji środków trwałych mogą zamortyzować jednorazowo (bez konieczności rozpisywania jej na miesiące).

Jednorazowa amortyzacja sposobem na niepłacenie podatku

Środek trwały czy wyposażenie – czym się od siebie różnią?

Firmowy zakup może również zostać uznany za wyposażenie. Dzieje tak w odniesieniu do tych składników majątku, których wartość jest wyższa niż 1,5 tys. zł, a przewidywany okres użytkowania krótszy niż 1 rok.

W takiej sytuacji przedsiębiorca zobligowany jest ująć zakup w ewidencji wyposażenia.

Od jakiej kwoty ewidencja wyposażenia?

Różnica w zakwalifikowaniu wydatku do środków trwałych lub wyposażenia może uwidocznić się w momencie likwidacji działalności. Wymaga to bowiem sporządzenia remanentu likwidacyjnego – w którym ujmuje się wyposażenie – a następnie na jego podstawie ustalenia dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Możliwe zakwalifikowanie wydatku jako zwykłego kosztu

Istnieje jeszcze trzecia opcja kwalifikowania firmowych zakupów. Przedsiębiorca w pewnych przypadkach może zaliczyć wydatek bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów i wpisać go od razu do KPiR.

Odnosi się to do tych składników majątku, które nie spełniają warunków pozwalających na ich wpisanie w poczet środków trwałych, a ich wartość początkowa jest niższa niż 1,5 tys. zł. Takiego zakupu nie trzeba również ujmować w żadnej ewidencji.

Chcesz rozliczać zakupy na firmę w prosty sposób?

  • Przetestuj inFakt za darmo, poznaj zalety prostej księgowości elektronicznej.
  • Wystaw pierwszą e-fakturę w minutę przez stronę www lub aplikację na smartfon.
  • Otrzymasz dodatkowo bezpłatne wsparcie specjalistów, 6 dni w tygodniu.
  • Rozliczaj się samodzielnie lub inFakt ułatwi Ci wybór księgowej albo księgowego.

Załóż testowe konto

Masz pytania do artykułu? Odpowiemy w komentarzu.