Ile wynosi kwota wolna od podatku w 2018? Czy przysługuje ona osobom rozliczającym się liniowo, ryczałtem lub na karcie podatkowej?

Im wyższa kwota wolna od podatku tym niższe jest nasze zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego do zapłaty w danym roku podatkowym. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zakłada, że kwota wolna od podatku ulegnie zmianie od 2018 roku.

Co to jest kwota wolna od podatku i komu przysługuje?

Dochód, do wysokości którego nie trzeba płacić podatku dochodowego nazywamy kwotą wolną od podatku. Kwota zmniejszająca podatek przy ustalaniu wartości zobowiązania podatkowego odliczana jest od dochodu. Stanowi 18% z kwoty wolnej od podatku.

Kwota wolna od podatku przeznaczona jest tylko dla osób rozliczających się na zasadach ogólnych (skala podatkowa). Nie mogą jej odliczać osoby korzystające z podatku liniowego, ryczałtu czy karty podatkowej.

Dodatkowo warto mieć na uwadze, że każdemu przysługuje jedna kwota wolna od podatku. Jeżeli  zatem pracujemy na podstawie umowy o pracę i dodatkowo prowadzimy własną firmę opodatkowaną na zasadach ogólnych, to kwotę wolną od podatku rozliczamy tylko w ramach prowadzonej działalności.

Komu przysługuje kwota wolna od podatku?

Wykresy i procenty ze strzałkami w dół

Jak było dotychczas?

Ostatnia zmiana dotycząca wysokości kwoty wolnej od podatku miała miejsce wraz z początkiem 2017 roku. Do tej pory kwota ta była równa dla wszystkich obywateli i wynosiła 3091 zł. 

Aktualnie wartość kwoty wolnej od podatku jest zróżnicowana w zależności od osiąganych dochodów. Osoby, których dochód wynosi nie więcej niż 6600 zł, nie muszą płacić podatku dochodowego. Dochody mieszczące się w przedziale od 6600 zł do 11 000 zł implikują kwotę wolną od podatku w przedziale od 556,02 zł do 1188 zł (wraz ze wzrastającym dochodem kwota wolna od podatku maleje). Osoby, których dochód wynosi więcej niż 11 000 zł, ale nie więcej niż 85 528 zł mają przyporządkowaną kwotę wolną od podatku w wysokości 3091 zł, czyli taką samą jaka obowiązywała do 2016 roku włącznie. Jeżeli dochód jest wyższy od 85 528 zł, ale równocześnie nie przekracza 127 000 zł to kwota wolna od podatku zawiera się w przedziale od 0 zł do 556,02 zł (wraz ze wzrastającym dochodem kwota wolna od podatku maleje), co oznacza że osoby osiągające wyższy dochód niż 127 000 zł nie będą miały prawa do kwoty wolnej od podatku wcale.

Kwota wolna od podatku zróżnicowana w zależności od dochodów – zmiany 2017

Jakie zmiany są planowane w zakresie kwoty wolnej od podatku?

Projekt ustawy zakłada podwyższenie kwoty wolnej od podatku dla wszystkich podatników. Proponowane zmiany mają na celu wyrównanie wysokości kwoty wolnej od podatku dla wszystkich obywatelami, kwota wolna przysługująca posłom i senatorom miałaby być taka sama jak dla pozostałych podatników.

Aktualnie kwota wolna od podatku dla posłów i senatorów wynosi aż 30 451 zł, a kwota zmniejszająca podatek 5 481,18 zł. Takie właśnie wartości miałyby przysługiwać wszystkim, niezależnie od źródła dochodów, zajmowanego stanowiska i osiąganych dochodów.

Jak widać proponowane zmiany znacznie zmniejszyłyby wpływy do budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego. Na ten moment projekt został skierowany do pierwszego czytania. Czy kwota wolna zostanie zwiększona i wyrównana dla wszystkich obywateli? Czy zostaną wprowadzone zmiany, ale tylko dla zarabiających najmniej (kwota wolna zróżnicowana w zależności od osiąganych dochodów)? Czy kwota wolna od podatku pozostanie bez zmian? Na ten moment nie mamy odpowiedzi na powyższe pytania, do końca roku okaże się jaka decyzja dotycząca kwoty wolnej od podatku zostanie ostatecznie podjęta.

Split payment – jakie zmiany czekają VAT-owców od 2018 roku?

Załóż testowe konto i korzystaj za darmo!

  • Kontaktuj się z naszymi specjalistami od poniedziałku do soboty w godzinach 7 – 22.
  • Przekonaj się, że wystawianie faktur i dbanie o porządek w dokumentach jest proste!

Załóż konto