Zarabianie bez zakładania firmy grozi przedsiębiorcy karami finansowymi. Z czym trzeba się liczyć po niedopełnieniu obowiązków rejestracyjno-podatkowych?

Definicja działalności gospodarczej

Przepisy nie podają precyzyjnej definicji tego, czym jest działalność gospodarcza i kiedy należy założyć firmę. Można jednak określić podstawowe jej cechy:

  • ciągłość
  • zorganizowany charakter
  • w celu zarobkowym, bez względu na rezultat
  • na własny rachunek i we własnym imieniu
  • uzyskiwane przychody nie są rozliczane umową o pracę, zleceniem, o dzieło, itd.

Poradnik przyszłego przedsiębiorcy – jak założyć firmę?

Konsekwencje niepłacenia podatku dochodowego

Osoba fizyczna zobowiązana do założenia firmy, musi płacić podatki. Głównym zobowiązaniem przedsiębiorcy jest podatek dochodowy. Zaliczki należy wpłacać w okresach miesięcznych lub kwartalnych – w zależności od wyboru przedsiębiorcy.

Jakie są konsekwencje nieregulowania zobowiązania podatkowego? Przede wszystkim trzeba zapłacić zaległy podatek wraz z odsetkami.

Przedsiębiorcy może też grozić zapłata 75% wysokości przychodu za nieujawnienie źródeł przychodu.

Zaległości w podatku VAT

Przedsiębiorca nie ma obowiązku zarejestrowania się do podatku VAT, chyba, że przekroczył limit przychodów w wys. 150 tys. zł rocznie lub wykonuje działalność odgórnie zobligowaną do rejestracji.

Niezarejestrowanie firmy będzie skutkowało koniecznością zapłaty zaległego VAT wraz z odsetkami.

Nieskładanie deklaracji VAT

Jeśli przedsiębiorca miał obowiązek rejestracji do podatku VAT, a tego nie dokonał, grożą mu konsekwencje w postaci mandatów.

Wyższe kary dla przedsiębiorców w 2016

Konsekwencje niepłacenia składek ZUS

Podobnie, jak przy podatku PIT i VAT, zaległe składki ZUS należy opłacić w pełnej wysokości wraz z odsetkami. Dodatkowo przedsiębiorcy grozi opłata dodatkowa w równowartości nawet 100% zaległych składek ZUS.

Niedopełnienie obowiązków związanych z ZUS, czyli np. nieskładanie deklaracji, może wiązać się z karą grzywny.

Mały ZUS 2016

Kary za niewystawianie faktur

Prowadzenie firmy wiąże się z koniecznością dokumentowania przychodu – czyli wystawiania faktur. Niedopilnowanie tego obowiązku wiąże się z ryzykiem – przedsiębiorca może zostać oskarżony o popełnienie wykroczenia. Czyli… kary finansowe.

Definicja działalności gospodarczej

Skutki nieprowadzenia księgowości

Każda osobą prowadzącą swoją firmę, ma obowiązek prowadzenia dokumentacji księgowej. Zazwyczaj jest to KPiR oraz rejestry VAT, a także ewidencje środków trwałych, wyposażenia i kilometrówka.

KPiR musi być drukowana co miesiąc i przechowywana przez wynikający z przepisów okres. W przypadku braku tej dokumentacji, przedsiębiorca narażony jest na karę w postaci grzywny.

Kara za brak kasy fiskalnej

Przedsiębiorca, który sprzedaje na rzecz osób prywatnych i rolników ryczałtowych i nie ma możliwości skorzystania ze zwolnienia z kasy fiskalnej, ma obowiązek zakupić urządzenie i ewidencjonować na nim każdą transakcję.

Jeżeli nie dopilnuje swojego obowiązku, może spodziewać się konsekwencji w postaci kary grzywny.

15 pytań o kasę fiskalną w firmie

Brak zgłoszenia w CEiDG

Założenie firmy polega na dokonaniu wpisu do CEiDG. W ten sposób należy też nanosić wszelkie zmiany dotyczące podstawowych danych firmy. Konsekwencją niezgłoszenia działalności może być kara finansowa w postaci grzywny lub kara pozbawienia wolności.

Prowadzenie KPiR

Chcesz rozliczać swoją działalność w prosty sposób?

  • Przetestuj inFakt za darmo, poznaj zalety prostej księgowości elektronicznej.
  • Wystaw pierwszą e-fakturę w minutę przez stronę www lub aplikację na smartfon.
  • Otrzymasz dodatkowo bezpłatne wsparcie specjalistów, 6 dni w tygodniu.
  • Rozliczaj się samodzielnie lub inFakt ułatwi Ci wybór księgowej albo księgowego.

Załóż testowe konto

Masz pytania do artykułu? Odpowiemy w komentarzu.