Biznesplan i jego przygotowanie – czy można zaliczyć do kosztów?

Przedsiębiorca, który na start swojej działalności postanawia skorzystać z zewnętrznego dofinansowania w postaci kredytu lub dotacji bardzo często zobowiązany jest przygotować biznesplan. Czy wydatek związany z jego przygotowaniem może stanowić koszt uzyskania przychodu?

Kiedy wydatek może stanowić koszt uzyskania przychodu?

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym przedsiębiorca do kosztów uzyskania przychodu może zaliczyć tylko te wydatki, które mają bezpośredni wpływ na wzrost lub zabezpieczenie przychodu firmy. Poniesione wydatki muszą mieć również związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, w przeciwnym wypadku nie będzie można zaliczyć ich do kosztów uzyskania przychodu.

Warto tutaj zaznaczyć to, że to własnie przedsiębiorca w przypadku ewentualnej kontroli podatkowej zobligowany jest do wykazania związku przyczynowo – skutkowego pomiędzy poniesionym wydatkiem a uzyskanym przychodem.

Wydatek, który chcemy wprowadzić do kosztów nie może znajdować się również w katalogu kosztów zamkniętych, czyli takich, których nie możemy zaliczyć w ciężar kosztów działalności.

Zakup klimatyzatora – jak zaksięgować?

Biznesplan – w jakim celu się go sporządza?

Wielu przedsiębiorców w momencie rozpoczęcia swojej działalności potrzebuje skorzystać z zewnętrznych źródeł finansowania takich jak kredyt lub dotacja. Zazwyczaj instytucje te wymagają przygotowania stosownej dokumentacji ukazującej kierunek rozwoju firmy oraz analizę finansową przewidywanych inwestycji. Dokumentem tym jest właśnie biznesplan.

Biznesplan powinien zawierać między innymi krótką charakterystykę przedsiębiorstwa, plan finansowy, marketingowy i organizacyjny, analizę otoczenia rynku i konkurencji, a także harmonogram realizacji poszczególnych działań.

Biznesplan może być sporządzony przez samego przedsiębiorce, który świetnie zna swoją firmę i najlepiej umie wskazać kierunek jej rozwoju. Inną opcją jest wybór firmy zewnętrznej do przygotowania takiego dokumentu. Koszt przygotowania biznesplanu przez instytucję zewnętrzną wiąże się jednak z poniesieniem sporych nakładów finansowych sięgających czasami kwoty rzędy kilku tysięcy złotych. Wartość takiego projektu uzależniona jest w dużej mierze od wielkości i rodzaju prowadzonej firmy, a także rozmiaru planowanych inwestycji.

Opłata skarbowa – czy może stanowić koszt?

Przygotowanie biznesplanu a koszt uzyskania przychodu

Jeżeli przedsiębiorca będzie zobligowany do przygotowania biznesplanu w związku z pozyskaniem dofinansowania na rozwój firmy, a jego sporządzenie zleci firmie zewnętrznej to fakturę za wykonanie usługi będzie mógł wówczas zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu swojej działalności. Opracowanie biznesplanu ma związek z prowadzoną działalnością, nie jest również wykluczone z katalogu kosztów zamkniętych, dlatego też wydatki związane z jego przygotowaniem można zaliczyć do kosztów. Warto jednak pamiętać o tym, że to na przedsiębiorcy ciąży obowiązek wykazania związku przyczynowo – skutkowego pomiędzy poniesionym wydatkiem a pozyskanym przychodem.

Jakie darowizny mogą stanowić koszty uzyskania przychodów?

Załóż testowe konto i korzystaj za darmo

  • Przekonaj się, jak proste jest wystawianie faktur i dbanie o porządek w dokumentach.
  • Dodatkowo otrzymasz bezpłatne wsparcie specjalistów na infolinii.
  • Wypróbuj naszą wielokrotnie nagradzaną aplikację mobilną.
  • A gdy Twoje potrzeby wzrosną –  rozpocznij przez inFakt współpracę z dedykowaną księgową lub księgowym.

Załóż konto

Masz pytania? Odpowiemy w komentarzu.