Kiedy wydatek na telefon komórkowy jest kosztem, a kiedy trzeba go rozliczyć w odpisach amortyzacyjnych? Jaką metodę amortyzacji wybrać?

Każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą posiada telefon komórkowy, który w obecnych czasach jest nieodłącznym elementem każdego biznesu. Zakupione urządzenie podatnik może bezpośrednio „wrzucić” w koszty lub wprowadzić do majątku firmy jako środek trwały. Kiedy amortyzacja telefonu komórkowego będzie stanowiła konieczność, a kiedy taki zakup można rozliczyć jednorazowo w kosztach?

Zakup telefonu a koszty uzyskania przychodu

Przedsiębiorca do kosztów uzyskania przychodu może zaliczyć wszelkie wydatki związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, które w jasny i przejrzysty sposób mają wpływ na zwiększenie źródła przychodu, bądź jego zabezpieczenie.

Ważną kwestią w tym przypadku jest to, że to właśnie na przedsiębiorcy ciąży obowiązek udowodnienia, że poniesiony wydatek jest związany z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. Po spełnieniu wyżej wymienionych kryteriów podatnik może dany wydatek zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu.

Jak zaliczyć do kosztów wydatki sprzed założenia firmy.

Telefon komórkowy – zwykły wydatek czy środek trwały?

Przedsiębiorca dokonując zakupu telefonu komórkowego na firmę często zastanawia się, czy wydatek związany z jego zakupem standardowo zaksięgować w kosztach, czy też wprowadzić do majątku firmy jako środek trwały.

Sprawa wydaje się być prosta, ponieważ jeśli wartość zakupionego urządzenia nie przekracza 3 500 zł (wartość netto z faktury w przypadku czynnych podatników VAT, bądź wartość brutto w przypadku podatników zwolnionych z VAT) to zakupiony telefon ewidencjonujemy bezpośrednio w kosztach uzyskania przychodu na podstawie otrzymanej faktury. Warto tutaj zaznaczyć, że jeżeli wartość zakupionego telefonu przekracza kwotę 1 500 zł (ale nie przekracza 3 500 zł) to zakup taki należy wprowadzić do Ewidencji Wyposażenia.

W sytuacji, gdy wartość zakupu przekracza wspomnianą powyżej kwotę 3 500 zł to zakupiony telefon powinien być wprowadzony do Ewidencji Środków Trwałych, a następnie poddany amortyzacji.

Amortyzacja – 5 sposobów na obniżenie podatku dochodowego.

Telefon i portmonetka

Amortyzacja telefonu komórkowego – którą metodę wybrać?

Przedsiębiorca, który zdecyduje się na wprowadzenie zakupionego telefonu do majątku firmy musi pamiętać o tym, aby wprowadzony środek trwały spełniał kryteria pozwalające na wprowadzenie go do Ewidencji Środków Trwałych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami amortyzacji podlegają środki trwałe, które spełniają następujące kryteria:

  • stanowią własność lub współwłasność przedsiębiorcy,
  • są kompletne i zdatne to użytku w momencie przyjęcia ich do użytkowania,
  • przewidywany okres ich użytkowania jest dłuższy niż rok, oraz
  • wykorzystywane są na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Jeżeli więc zakupiony przez nas telefon spełnia powyższe kryteria to możemy go wprowadzić do majątku naszej firmy jako środek trwały.

Jak wprowadzić środek trwały w aplikacji inFakt?

Amortyzacja telefonu komórkowego może być prowadzona poprzez jedną z dwóch najczęściej wykorzystywanych metod amortyzacji środków trwałych.

  1. Metoda liniowa – jest to podstawowa metoda amortyzacji środków trwałych. Polega ona na stopniowym zaliczeniu wydatku do kosztów uzyskania przychodu od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do użytkowania. Telefony komórkowe zalicza się do grupy 629 KŚT (Klasyfikacji Środków Trwałych) i można amortyzować je metodą liniową przy wykorzystaniu stawki 20% w ciągu roku. Oznacza to, że zakupiony telefon będzie amortyzowany w działalności metodą liniową przez okres 5 lat.
  2. Jednorazowa amortyzacja – metoda ta pozwala na zaliczenie wydatku związanego z zakupem do kosztów uzyskania przychodu już w miesiącu przyjęcia zakupionego urządzenia do majątku firmy.

Przywilej jednorazowej amortyzacji nie dotyczy jedna wszystkich przedsiębiorców, mogą z niej skorzystać podatnicy, którzy:

  • rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej w danym roku podatkowym, lub
  • przedsiębiorcy, którzy posiadają status małego podatnika, u których wartość przychodu brutto ze sprzedaży w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła równowartości w złotych 1 200 000 EURO.

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym jednorazowo można amortyzować środki trwałe zaliczone do grup od 3 do 8 KŚT (za wyjątkiem samochodów osobowych). Ustawodawca zezwala na dokonywanie jednorazowych odpisów amortyzacyjnych do wysokości limitu nieprzekraczającego równowartości 50 000 EURO w ciągu danego roku podatkowego. Warto pamiętać o tym limicie!

Jednorazowa amortyzacja sposobem na niepłacenie podatku.

Załóż testowe konto i korzystaj za darmo!

  • Kontaktuj się z naszymi specjalistami od poniedziałku do soboty w godzinach 7 – 22.
  • Przekonaj się, że wystawianie faktur i dbanie o porządek w dokumentach jest proste!

Załóż konto

Masz pytania związane z amortyzacją środka trwałego? Nie wiesz jaką metodę amortyzacji wybrać? Zapraszamy do komentowania lub napisania do nas na info@infakt.pl.