Jak udokumentować koszty poniesione przed rozpoczęciem działalności, aby można było je później wliczyć w koszt firmowy?

Założenie firmy jest procesem rozłożonym w czasie. W związku z tym bardzo często przedsiębiorca ponosi wydatki na długo przed rozpoczęciem działalności. I tutaj pojawia się pytanie, czy tego typu zakupy – oczywiście, ściśle związane z działalnością – można zaliczyć do kosztów firmowych.

Koszty uzyskania przychodu

Koszt uzyskania przychodu to – w skrócie – wydatek poniesiony w celu osiągnięcia przychodów lub zabezpieczenia źródła przychodów. Ustawa o podatku dochodowym nie precyzuje dokładnie czasu, w którym musimy go ponieść, a więc wszystkie zakupy sprzed założenia firmy, mające jasny z nią związek, możemy zaliczyć do naszych kosztów – po spełnieniu kilku warunków.

Dokumenty muszą zawierać imię i nazwisko przedsiębiorcy

Zakupy muszą być prawidłowo udokumentowane. Może to być faktura, dowody zapłaty (np. za niektóre z pozwoleń lub koncesji, zawierające szczegółowe informacje o tym, kto i za co płaci) oraz oświadczenie (jeśli chcemy wnieść do majątku firmowego sprzęt prywatny, np. komputer). Kluczowe jest, by dokumenty te zawierały imię i nazwisko przedsiębiorcy. Wszystkie wydatki muszą być ściśle związane z działalnością – zapomnij o łóżku do masażu, jeśli jesteś grafikiem albo odkurzaczu, jeśli firmę prowadzisz w swojej kawalerce.

Najpopularniejsze wydatki sprzed założenia firmy to…

Na co najczęściej wydajemy pieniądze, przygotowując się do startu z własnym biznesem?

  • rejestracja działalności – i tutaj istotna uwaga – od 2015 roku przedsiębiorca nie ponosi już opłaty za rejestrację do VAT
  • reklama – tablice informacyjne, ogłoszenie w książce telefonicznej lub na internetowym portalu branżowym
  • remont lokalu, jego przystosowanie, pierwszy czynsz za wynajem
  • zakup mebli biurowych, ekspresu do kawy i drobnego wyposażenia
  • wykonanie pieczątek firmowych
  • zakup samochodu, komputera, drogiego oprogramowania.

Zakup towarów i materiałów

Na specjalną uwagę zasługuje zakup towarów i materiałów. Nie zaliczamy ich bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodu, lecz wykazujemy w spisie z natury, sporządzanym na dzień rozpoczęcia działalności.

Jednorazowa amortyzacja

Firma bez samochodu, telefonu czy komputera nie istnieje. Tego typu zakupy, w tym także drogie oprogramowanie, jeśli ich wartość przekracza 3.500 zł, traktujemy jako środki trwałe i wartości niematerialne i prawne. Co to znaczy dla przedsiębiorcy? Podlegają one wpisaniu do specjalnej ewidencji, a następnie są amortyzowane.

Jednorazowa amortyzacja

W większości przypadków początkującemu przedsiębiorcy przysługuje możliwość jednorazowej amortyzacji – trafiają do KPiR w całej wartości w miesiącu oddania do używania. Wyjątek stanowią samochody osobowe – w ich przypadku należy wyliczyć odpowiednią wysokość odpisu amortyzacyjnego i kolejno, co miesiąc zaliczać ją do kosztów firmy.

Odliczenie VAT

Nie każdy przedsiębiorca musi zostać vatowcem. Jeśli jednak tak się stało, może on odliczyć VAT od zakupów sprzed założenia działalności. Ważne jest, by w momencie dokonywania odliczenia był zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT.

Chcesz obniżać płacone podatki kosztami w prosty sposób?

Sprawdź, jak łatwo wystawisz e-fakturę

Masz pytania do artykułu? Odpowiemy w komentarzu.