Coraz więcej spraw przedsiębiorcy mogą załatwić bez wizyty w urzędach, korzystając jedynie z dostępu do Internetu. Sieć jako narzędzie służące dopełnianiu firmowych obowiązków choć nie jest wolne od kłopotliwych kwestii to ciągle się rozwija. Przede wszystkim jednak ułatwia życie osobom prowadzącym własne firmy. Przedstawiamy listę 6 spraw, które każdy przedsiębiorca załatwi korzystając z Internetu.

Żeby w pełni wykorzystać ułatwienia na jakie pozwala sieć w prowadzeniu działalności dobrze jest założyć sobie profil zaufany. Co istotne jest on całkowicie bezpłatny, a jego utworzenie nie jest obarczone szeregiem uciążliwych obowiązków. Wystarczy bowiem wizyta na stronie e-PUAP, gdzie należy się zarejestrować i złożyć odpowiedni wniosek.

W związku z całą procedurą przedsiębiorcę czeka jednorazowa wizyta w urzędzie, gdzie potwierdzi swoją tożsamość. Weryfikacji można dokonać w urzędach skarbowych, miast i gmin, które to zadeklarowały, a także w oddziałach ZUS. Profil zaufany może okazać się przydatny przy załatwianiu sporej liczby spraw z wykorzystaniem Internetu.

1. Rejestracja firmy

Osoba posiadająca profil zaufany nie musi wychodzić z domu, żeby założyć własną firmę. Całą procedurę ułatwia serwis firma.gov.pl, który umożliwia załatwienie wielu czynności związanych z wpisem do CEIDG. Wśród nich znajdują się np. zarejestrowanie i zawieszenie działalności czy złożenie wniosku o aktualizację wpisu.

Rejestracja firmy przez Internet wymaga posłużenia się podpisem elektronicznym lub wspominanym profilem zaufanym. Wniosek CEIDG pozwala również:

 • uzyskać numery REGON i NIP,
 • dokonać zgłoszenia do ZUS,
 • wybrać formę opodatkowania.

Należy także pamiętać, że istnieje możliwość aktualizacji CEIDG przez Internet. Wszelkiego rodzaju zmian y trzeba wprowadzić do 7 dni od momentu ich powstania. O tym, kiedy konieczna jest aktualizacja CEIDG pisaliśmy w tym artykule.

2. Składanie dokumentów, wniosków, skarg do urzędów i organów administracji publicznej

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej, czyli system, który pozwala na założenie profilu zaufanego. Ale nie tylko. Dzięki platformie można m.in.

 • uzyskać zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami lub stwierdzające zaległości podatkowe,
 • złożyć wniosek o dofinansowanie unijne,
 • uregulować opłaty, np. skarbowe, administracyjne,
 • złożyć podanie o rozłożenie podatku na raty.

Niestety za pośrednictwem serwisu nie da się załatwić wszystkich spraw związanych z prowadzeniem firmy. Obsługiwane są bowiem jedynie te kwestie, które dany organ podatkowy udostępnił w systemie. Co więcej nie wszystkie urzędy współpracują z e-PUAP. Złożenie dokumentów za pośrednictwem platformy należy potwierdzić podpisem elektronicznym lub za pomocą profilu zaufanego. Za pośrednictwem e-PUAP pisma można składać codziennie przez całą dobę.

3. Składanie deklaracji podatkowych

Być może najpopularniejsza platforma elektroniczna służąca do kontaktów z urzędami to e-Deklaracje. Większości użytkowników służy do składania PIT-ów przez Internet (m.in. PIT-36). Umożliwia także składanie deklaracji VAT (np. VAT-7, VAT-7K) oraz PCC (deklaracja dla podatku od czynności cywilno-prawnych). Mogą z niego korzystać zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby nieprowadzące własnej działalności gospodarczej. Złożenie deklaracji zazwyczaj nie wymaga ani podpisu elektronicznego, ani profilu zaufanego.

Składając formularz PIT konieczne jest jedynie podanie danych identyfikacyjnych i kwoty przychodu wpisanej w poprzednim rocznym zeznaniu. W przypadku deklaracji VAT oraz PCC-3, wymagane jest podanie kwoty przychodu z zeznania lub rocznego obliczenia podatku (za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż ten składania deklaracji).

4. Sprawy związane z ZUS-em

Od prawie dwóch lat przedsiębiorcy mogą załatwić przez sieć wiele kwestii, które wcześniej wymagały osobistej wizyty w ZUS-ie. To efekt powstania Platformy Usług Elektronicznych (PUE). Za jej pomocą można m.in.:

 • składać wnioski (np. rozłożenie składek na raty),
 • dokonywać zgłoszeń do ubezpieczeń,
 • składać deklaracje rozliczeniowe, np. ZUS ZUA / ZZA, ZUS DRA,
 • sprawdzić własne dane zapisane na indywidualnym koncie w ZUS,
 • śledzić stan swoich spraw i otrzymywać powiadomienia e-mail lub SMS,
 • rezerwować wizyty w jednostce ZUS.

PUE nie pozwala jednak na składanie ZUS Z-3b i przekazanie ZUS ZLA otrzymanego od lekarza, czyli dokumentów koniecznych przy ubieganiu się o zasiłek chorobowy.

Jak należy korzystać z PUE? W tym celu konieczne jest zarejestrowanie na portalu pue.zus.pl. Podczas rejestracji każdy użytkownik otrzymuje login i wybiera hasło do własnego profilu. Dla bezpieczeństwa danych trzeba jeszcze potwierdzić swoją tożsamość – odwiedzając jednostkę ZUS lub korzystając z profilu zaufanego. Dopiero po wykonaniu tej czynności profil PUE zostaje aktywowany.

5. Dochodzenie roszczeń

Od początku 2010 r. z siedzibą w Lublinie działa e-Sąd rozpatrujący sprawy w tzw. elektronicznym postępowaniu upominawczym. Zgodnie z założeniami jego powstanie miało nie tylko przyśpieszyć rozpatrywanie prostych spraw upominawczych, ale również odciążyć „tradycyjne” sądy.

Wśród najpopularniejszych spraw rozstrzyganych przez e-sąd znajdują się te, które dotyczą nieuregulowanych przez kontrahentów faktur i rachunków. Przedsiębiorcy mają możliwość szybszego odzyskania swoich należności bez konieczności uiszczania wysokich opłat za procedury. Koszty spraw załatwiane przez e-Sąd niższe w porównaniu z tradycyjnym postępowaniem.

Złożenie pozwu wymaga posiadania odpowiedniego certyfikatu. Wniosek o jego wydanie trzeba złożyć po rejestracji w e-Sądzie. Pozwala to na wygenerowanie certyfikatu służącego do podpisywania składanych pozwów. Postępowanie elektroniczne opiera się na oświadczeniu osoby lub instytucji, która składa pozew. Nie ma możliwości dołączenia do niego żadnych dowodów (np. kopii umowy).

E-sąd po złożeniu oświadczenia wydaje nakaz zapłaty, który przesyłany jest do dłużnika, który dowiaduje się o sprawie i może wnieść sprzeciw. Jeśli nie zrobi tego w ciągu 14 dni od doręczenia, nakaz zapłaty uprawomocnia się. Po nadaniu mu klauzuli wykonalności, trafia do komornika, który przeprowadza windykację należności. E-sąd może zajmować się tylko długami, które mają mniej niż trzy lata.

6. Sprawdzenie kontrahenta

Szerokie zasoby Internetu pozwalają również przedsiębiorcom na weryfikację aktualnych oraz potencjalnych kontrahentów. Dzięki temu istnieje szansa na zminimalizowanie ryzyka nawiązania niepewnych kontaktów biznesowych. Podstawowym narzędziem, z którego można skorzystać w celu sprawdzenia kontrahenta jest oczywiście Google czy też analiza informacji publikowanych w sieci.

Partnera biznesowego można również sprawdzić w np.:

 • CEIDG,
 • Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych,
 • Biurach Informacji Gospodarczych.

To nie wszystkie możliwości zebrania informacji o partnerze biznesowym. O praktycznych sposobach sprawdzenia kontrahenta pisaliśmy już w tym artykule.

Załóż bezpłatne konto i korzystaj!

 • Dzwoń do księgowych inFaktu – kiedy tylko potrzebujesz
 • Czytaj przydatny newsletter
 • Testuj księgowość online i fakturowanie – za darmo!

Załóż konto