15 pytań o rozliczanie pojazdów na nowych zasadach

W dzisiejszym artykule zapraszam do zapoznania się z odpowiedziami na najczęstsze pytania kierowane do inFakt dotyczące rozliczeń pojazdów. 

 1. Co określa limit 150.000 zł w kontekście rozliczanie pojazdów oraz czy jest to wartość brutto czy netto?

  • Od 2019 roku ustawodawca zastąpił  limit amortyzacji 20.000 euro  limitem 150.000 zł dla pojazdów osobowych oraz limitem 225.000 zł dla pojazdów elektrycznych. Limit określa maksymalną wartość pojazdu, która może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów. Warto zaznaczyć, że od początku roku limitem tym zostały objęte także pojazdy w leasingu. Do limitu nie wliczamy kwoty podatku VAT, która przysługuje do odliczenia.
 2. Czy mogę rozliczać 100% wydatków związanych z eksploatacją pojazdu osobowego wprowadzonego przed 1 stycznia 2019 roku?

  • Jeżeli pojazd jest wykorzystywany w dysponowaniu mieszanym, czyli na cele działalności gospodarczej i prywatnie. Wówczas przedsiębiorca ma prawo rozliczać jedynie 75% kosztów związanych z jego eksploatacją. Do limitu 75% nie wliczamy kwoty podatku VAT podlegającej odliczeniu.
 3. Zatrudniam pracowników, którzy wykorzystują własny pojazd osobowy w celu realizacji umowy o pracę. Czy mogę rozliczać 20% kosztów eksploatacji pojazdów?

  • Zmiany w zakresie kilometrówki dla celów PIT dotyczą jedynie przedsiębiorców wykorzystujących swoje samochody prywatne. Oznacza to, że aby rozliczyć koszty eksploatacji prywatnego pojazdu pracownika, niezbędne jest prowadzenie kilometrówki „na starych” zasadach.
 4. Od 2017 roku amortyzuje pojazd osobowy o wartości 220.000 zł. Jak powinna wyglądać „dalsza” amortyzacja tego pojazdu

  • W 2017 roku, obowiązywał limit amortyzacji 20.000 euro. W ewidencji środków trwałych pojazd należało wykazać z wartością 220.000 zł oraz wyliczonym odpisem amortyzacyjnym o wartości 3.666,66 zł (220.000 * 20% / 12). Przyjmując, że kurs euro NBP z dnia przekazania pojazdu do użytkowania wynosił 4,10 zł to limit amortyzacji wynosił 82.000 zł. Oznacza to, że przedsiębiorca miał prawo zaliczyć do KUP jedynie 37,27% odpisu amortyzacyjnego (82.000 / 220.000 zł * 100%). Od 2019 roku limit wynosi 150.000 zł. W ewidencji środków trwałych w dalszym ciągu będzie widniał odpis o wartości 3.666,66 zł, natomiast przedsiębiorca będzie miał prawo zaliczyć do KUP 68,18% tego odpisu (150.000/220.000 + 100%).
 5. Jak rozliczyć fakturę za ratę leasingu operacyjnego?

  • Najczęściej na fakturach za raty leasingowe pojazdów, leasingodawca wyszczególnia kwotę kapitału i odsetek do zapłaty. Kwota kapitału dotyczy spłaty wartości pojazdu osobowego i dla pojazdów o wartości 150.000 zł (po wliczeniu 50% nieodliczonego VAT) będzie w całości zaliczana do kosztów uzyskania przychodu. Natomiast dla pojazdów o wartości powyżej 150.000 zł (łącznie z nieodliczonym VAT) do kosztów należy zaliczyć jedynie wartość nieprzekraczającej proporcji (150.000 zł / wartość pojazdu wraz z nieodliczonym VAT * 100%). Część odsetkowa raty stanowi natomiast koszt uzyskania przychodu w pełnej wysokości.
 6. W jaki sposób zaksięgować do kosztów ubezpieczenie OC, NW, AC i GAP?

  • Ubezpieczenia OC i NW stanowią koszt uzyskania przychodu w pełnej wysokości. Natomiast ubezpieczenie AC oraz GAP są to ubezpieczenia uzależnione od wartości pojazdu. Do kosztów uzyskania przychodu należy zaliczyć wartość ubezpieczenia nie przekraczającej proporcji określonej w pyt. 5
 7. Czy opłata wstępna pojazdu w  leasingu operacyjnym jest w całości kosztem uzyskania przychodu?

  • Opłata wstępna za leasing powinna zostać rozliczona jak faktura za raty leasingowe. Ustawodawca wprowadzając limit 150.000 zł stosuję zasadę proporcjonalności. Oznacza to, że do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć jedynie wartość w wysokości nie przekraczającej proporcji, w jakiej kwota 150.000 zł pozostaje do wartości samochodu osobowego będącego przedmiotem tej umowy.
 8. Czy przedsiębiorca ma prawo odliczyć 100% VAT od faktur związanych z eksploatacją pojazdu osobowego?

  • W dalszym ciągu, jeżeli przedsiębiorca wykorzystuje pojazd osobowy jedynie na cele działalności gospodarczej, ma prawo do odliczenia 100% podatku VAT. Warto pamiętać, że odliczenie 100% podatku jest możliwe po spełnieniu określonych wymogów.
 9. Otrzymałem fakturę za leasing pojazdu, którego wartość przekracza 150.000 zł. Dodatkowo na fakturze jest pozycja dotycząca serwisu w ASO. Jak prawidłowo powinno wyglądać rozliczanie pojazdów o wartości przekraczającej ustawowy limit?

  • Jeżeli na fakturze za leasing widnieje kilka pozycji np. kapitał, odsetki, serwis, wówczas kapitał i odsetki księgujemy w sposób opisany w pkt. 5 natomiast do kosztów eksploatacji pojazdu stosujemy ograniczenie 75%.
 10. Czego dotyczą oznaczenia PIT w dowodzie rejestracyjnym?

  • Kwestia adnotacji pit została opisana w oddzielnym artykule. Zapraszam do artykułu.
 11. Jak rozliczać koszty eksploatacji pojazdu udostępnionego przez rodziców?

  • Jeżeli przedsiębiorca ma prawo użytkować pojazd wynajęty lub użyczony od rodziny, wówczas ma prawo rozliczać 75% kosztów jego eksploatacji.
 12. Od 2017 roku odliczam VAT od kosztów eksploatacji pojazdów osobowych w wysokości 100%. Czy w 2019 roku w dalszym ciągu mam obowiązek prowadzić kilometrówkę do VAT?

  • Wprowadzone zmiany w rozliczeniu pojazdów prywatnych nie mają zastosowania dla celów podatku VAT. Przedsiębiorca rozliczający 100% VAT z tytułu eksploatacji pojazdów osobowych w dalszym ciągu ma obowiązek prowadzenia kilometrówki dla VAT.
 13. Czy limit amortyzacji 150.000 zł dotyczy także pojazdów wykorzystywanych jedynie na cele firmowe?

  • Limit amortyzacji pojazdów, dotyczy wszystkich samochodów osobowych.
 14.  Posiadam pojazd osobowy typu hybryda  plug in czy limit rozliczenia amortyzacji wynosi 150.000 zł czy 225.000 zł?

  • Limit amortyzacji pojazdów hybrydowych wynosi 150.000 zł. Natomiast limit 225.000 zł dotyczy pojazdów, które wykorzystują wyłącznie silnik elektryczny.
 15. Co jeżeli w 2019 roku nie będę rozliczać odpisów amortyzacyjnych według proporcji wynikającej z nowego limitu?

  • Zgodnie z art. 23 ust. 5h ustawy o PIT, w przypadku ustalenia, że podatnik, niezgodnie ze stanem faktycznym, nie stosował ograniczenia, przepis ten stosuje się od dnia rozpoczęcia używania przez podatnika danego samochodu osobowego.