Adnotacja PIT-1 / PIT-2 / PIT-3


19 lutego 2019 3 min. czytania

Od 2019 roku przedsiębiorcy wykorzystujący pojazdy osobowe w działalności gospodarczej, rozliczają koszty eksploatacji pojazdu na nowych zasadach. Czy adnotacja PIT-1 / PIT-2 / PIT-3 daje prawo do całego rozliczenia wydatków związanych z eksploatacją pojazdu?

Prawo do częściowego rozliczania wydatków związanych z eksploatacją pojazdów, spowodowało u przedsiębiorców duże zainteresowanie adnotacjami PIT. Na wstępie warto zaznaczyć, że adnotacje w dowodzie rejestracyjnym nie są wynikiem nowej procedury. Organ rejestrujący dokonuje adnotacji w dowodzie rejestracyjnym o oznaczeniach „VAT -…”, „PIT-…”, „CIT-…”, od dnia 31 grudnia 2013 roku. Zmiany w zakresie rozliczania wydatków dotyczących pojazdów, spowodowały, że adnotacja PIT nabrała nowego znaczenia.

Czym jest adnotacja PIT-1 / PIT-2 / PIT-3

Zgodnie z definicją samochodu osobowego, określoną w ustawie o PIT, przez samochody osobowe należy rozumieć pojazd samochodowy w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony. Samochód osobowy przeznaczony jest konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą. Przepis określający definicję samochodu osobowego określają także wyjątki od zasady ogólnej. Za samochody osobowe nie uważa się:

a) samochodu mającego jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą:

b) pojazdu samochodowego, który posiada kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu,

c) pojazdu specjalnego, jeżeli z dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym wynika, że dany pojazd jest pojazdem specjalnym, i jeżeli spełnione są również warunki zawarte w odrębnych przepisach, określone dla następujących przeznaczeń:

 • agregat elektryczny/spawalniczy,
 • do prac wiertniczych,
 • koparka,
 • koparko-spycharka,
 • ładowarka,
 • podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych,
 • żuraw samochodowy,

d) lub pojazdu samochodowego określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 86a ust. 16 ustawy o podatku od towarów i usług;

Adnotacja PIT-1

Przy czym spełnienie wymogów określonych w literze a) i b) stwierdza się na podstawie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę stację, oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu zawierającego odpowiednią adnotację o spełnieniu tych wymagań. Wymogi określone w lit. c) stwierdza się na podstawie dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

Adnotacja PIT

Adnotacja PIT 1-3 lub PIT a-d, jest potwierdzeniem, że pojazd nie spełnia definicji samochodu osobowego. W praktyce oznacza to, że wydatki związane z eksploatacją pojazdu nie będą objęte limitem kosztów. Wprowadzony limit od 2019 roku tyczy się jedynie samochodów osobowych.

Potrzebujesz wsparcia w rozliczaniu kosztów eksploatacji pojazdów?

 • Przetestuj inFakt za darmo, poznaj zalety prostej księgowości online.
 • Wystaw pierwszą e-fakturę w minutę przez stronę www lub aplikację na smartfon.
 • Otrzymasz dodatkowo bezpłatne wsparcie specjalistów, 6 dni w tygodniu.
 • Rozliczaj się samodzielnie lub inFakt ułatwi Ci wybór sprawdzonego księgowego.

Załóż testowe konto

Masz pytania do artykułu? Odpowiemy w komentarzu.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu