Zwrot składki AC po sprzedaży samochodu firmowego


23 maja 2016 3 min. czytania

Sprzedaż firmowego pojazdu wiąże się z koniecznością odpowiedniego udokumentowania transakcji. W związku z ubezpieczeniem pojazdu przedsiębiorca poniósł koszty opłacenia składek OC oraz AC. Zwrot składki AC przy sprzedaży samochodu firmowego należy odpowiednio rozliczyć.

Obliczanie składki AC, która może być kosztem firmy – przykład

Zgodnie z przepisami podatkowymi do kosztów uzyskania przychodu może zaliczyć wydatki, które zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodu, bądź jego zabezpieczenia.

Przedsiębiorca do kosztów uzyskania przychodu może zaliczyć pełną wartość ubezpieczenia OC.

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku ubezpieczenia AC – przedsiębiorca do kosztów może zaliczyć taki wydatek tylko do wysokości limitu równowartości 20 000 euro.

Wartość tę należy przeliczyć na polskie złote według kursu sprzedaży walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia.

Przykład: Samochód o wartości 30 000 euro i składka AC w wysokości 6 000 euro. Nadwyżka wartości samochodu wynosi 10 000 euro, czyli 1/3 wartości. Oznacza to, że 1/3 wartości składki AC nie podlega księgowaniu do kosztów uzyskania przychodu.

Do kosztów zaliczamy zatem składkę w wysokości:

20 000 euro x 6 000 euro/ 30 000 euro = 4 000 euro

Wydatek związany z polisa ubezpieczeniową przedsiębiorca wprowadza do kolumny 13 KPiR (Inne wydatki). Dla pojazdów znajdujących się w majątku firmy w aplikacji można to wprowadzić na 3 sposoby:

  1. poprzez zakładkę „Koszty”, następnie „Dodaj koszt pojazdu”. Jako „Rodzaj dokumentu” wybieramy „Rachunek” ze względu na to, iż polisa ubezpieczeniowa nie zawiera podatku VAT
  2. poprzez zakładkę „Koszty”, a następnie „Dodaj koszt firmy”. „Rodzaj dokumentu, jaki wybieramy, to również „Rachunek”
  3. dowodem wewnętrznym poprzez wybór zakładki „Koszty”, następnie „Dodaj inny koszt”. Wówczas kategorię kosztu wybieramy jako „Koszty firmy”.

Jeśli przedsiębiorca w swojej działalności korzysta z samochodu rozliczanego na zasadach kilometrówki, to w tym przypadku wartość składki z polisy ubezpieczeniowej będzie stanowić koszt tylko w ramach limitu, który jest obliczany na podstawie przejechanych w danym miesiącu kilometrów.

W przypadku polisy ubezpieczeniowej, która dotyczy samochodu rozliczanego na zasadach kilometrówki, wydatek należy wprowadzić poprzez zakładkę „Koszty”, następnie „Dodaj koszt pojazdu”. Jako „Rodzaj dokumentu” wybieramy „Rachunek”. Opłata za polisę będzie rozliczona do limitu kilometrówki.

AC, OC i GAP – jak księgujemy?

Zwrot składki AC od ubezpieczyciela – rozliczenie

Przepisy podatkowe nie precyzują jasno kwestii odpowiedniego zaksięgowania zwrotu zapłaconych składek AC w przypadku sprzedaży pojazdu z majątku firmy.

Można jednak znaleźć informację, że do przychodów nie można zaliczyć zwróconych składek AC oraz OC, jeśli nie były one zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

AC do zwrotu w firmie

Jeśli podatnik zapłacone składki AC lub OC zaliczył do kosztów, to zwrócona wartość składki stanowi jego „pozostały przychód” ewidencjonowany w kolumnie 8 KPiR.

W aplikacji zwróconą wartość składek należy wprowadzić dowodem wewnętrznym wybierając kategorię „Pozostałe przychody”. Zwrot ewidencjonujemy zgodnie z datą otrzymania pieniędzy.

Brak wykupionego AC – czy można rozliczyć naprawę samochodu?

Chcesz księgować swoją firmę w prosty sposób?

  • Przetestuj inFakt za darmo.
  • Wystaw fakturę, dodaj koszt, opłać podatek wprost z inFaktu przez stronę www lub aplikację na smartfon.
  • Otrzymasz bezpłatne wsparcie specjalistów.
  • A gdy Twoje potrzeby wzrosną – inFakt zapewni Ci osobistą księgową lub księgowego.

Załóż testowe konto

Masz pytania do artykułu? Odpowiemy w komentarzu.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu