Czy z ulgi IKZE mogą skorzystać małżonkowie, którzy wspólnie się rozliczają? Jaki jest limit IKZE?

Aneta Socha-Jaworska

Czy znasz ulgę IKZE? Kto może z niej skorzystać i w jakiej wysokości? Jak poprawnie ująć tą ulgę? Który podatnik może skorzystać z tego odliczenia?

Czy znasz ulgę IKZE?

IKZE to Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego, czyli jedna z opcji oszczędzania na przyszłą emeryturę. Ten sposób oszczędzania jest indywidualny dla każdej osoby, czyli na przykład małżonkowie nie mogą wspólnie dokonywać wpłat na jedno konto. Oprócz tego, że jest to dla dane osoby zabezpieczenie, to zbieranie funduszy w ten sposób, daje podatnikowi możliwość skorzystania z ulgi z tytułu wpłat na IKZE w rozliczeniu rocznym.

Kto może skorzystać z IKZE?

Wpłaty z tytułu IKZE odliczane są w zeznaniu rocznym podatnika, pomniejszają one dochód (lub przychód) od którego liczony jest podatek. Rozwiązanie to jest dostępne dla osób rozliczających się według:

  • zasad ogólnych np. z tytułu prowadzonej działalności, umowy o pracę,
  • podatku liniowego np. z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej,
  • ryczałtu ewidencjonowanego np. z tytułu prowadzonej działalności.

Odliczenie to nie jest możliwe w przypadku podatników, którzy rozliczają się na karcie podatkowej składających PIT-16. Opcja nie jest dostępna też dla podatników składających PIT-38 oraz PIT-39.

Osoby składające PIT-36L wpisują kwotę ulgi w zeznaniu rocznym, natomiast podatnicy składający PIT-36, PIT-37, PIT-28 ulgę najpierw wpisują w załączniku PIT/O, a następnie kwota przenoszona jest do odpowiedniego formularza.

Czy znasz ulge IKZE

Jaki jest limit ulgi w rozliczeniu za 2023 rok?

Przepisy określają, że ulga przysługuje w wysokości nie więcej niż:

  • 8 322 zł – dla osób, które nie prowadzą pozarolniczej działalności gospodarczej,
  • 12 483 zł (dla osób, które prowadzą pozarolniczą działalność).

Ulga podatkowa przysługuje wyłącznie osobie fizycznej, która środki wpłaca  na jedno konto IKZE. Nie ma znaczenia, czy podatnik rozlicza się indywidualnie, czy też łącznie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci. Ważne jest jednak, że ulga dotyczy wyłącznie jego, tzn. nie może części kwoty do odliczenia przekazać na rzecz drugiego małżonka.

W związku z rozliczeniem PIT stworzyliśmy eBooka, który w prosty sposób tłumaczy wszystkie ulgi oraz jak je zastosować. Znajdziesz w nim wiele porad i odpowiedzi: