Kiedy trzeba skorygować VAT, gdy następuje zmiana przeznaczenia samochodu? Tylko, gdy pojazd służbowy przejdzie na system „mieszany”, czy także na odwrót?

Zmiana przeznaczenia samochodu osobowego oznacza obowiązek skorygowania odliczonego wcześniej podatku VAT. Co w praktyce oznacza to dla przedsiębiorcy?

Zmiana przeznaczenia samochodu a korekta VAT

Zdarzają się sytuacje, w których samochód zakupiony i używany początkowo wyłącznie do działalności firmowej zaczyna być użytkowany również poza nią, czyli prywatnie – lub odwrotnie. Nazywamy to zmianą przeznaczenia samochodu.

Wydawałoby się, że nie powinno wprowadzać to żadnego zamieszania w prowadzeniu firmy, a jednak… Przepisy wprowadzone w 2014 roku zmuszają przedsiębiorcę w takiej sytuacji do skorygowania wcześniej odliczonego podatku VAT.

Kiedy trzeba dokonać korekty podatku VAT?

Sposób przeprowadzenia korekty uzależniony jest od prawa do odliczenia VAT, jakie istniało przy nabywaniu samochodu:

  • pojazdy z prawem do odliczenia 100% VAT – jeżeli w przeciągu 60 miesięcy liczonych od daty zakupu samochodu (lub wprowadzenia go do użytku) przedsiębiorca zmieni jego przeznaczenie ze służbowego na mieszane (czyli również do użytku prywatnego), będzie musiał odpowiednio zmniejszyć odliczony VAT

Nadwyżka kosztów – jak wyliczyć kilometrówkę?

  • pojazdy z prawem do odliczenia 50% VAT – jeżeli w ciągu 60 miesięcy przedsiębiorca zmieni jego przeznaczenie na wykorzystywany wyłącznie do celów działalności gospodarczej, będzie mógł dokonać korekty. W takiej sytuacji celem będzie zwiększenie VAT-u do odliczenia.

Pojazdy o wartości poniżej 15 tys. zł

Pojazdy o wartości początkowej do 15 tys. zł podlegają omawianej korekcie jedynie w okresie 12 miesięcy od dnia nabycia lub wprowadzenia do użytku.

Pojazdy o wartości poniżej i rozliczenie

Kiedy nie stosujemy korekty podatku VAT?

Korekta odliczonego wcześniej podatku VAT nie może być stosowana w przypadku zmiany przeznaczenia dla samochodów osobowych nabytych przed dniem 1 kwietnia 2014 roku. Wyjątkiem jest tutaj jedynie ich sprzedaż.

Nie robimy tego także w przypadku samochodów w leasingu bądź używanych na podstawie umowy najmu czy dzierżawy.

Sprzedaż samochodu leasingowanego

Korekty dokonujemy w miesiącu zmiany przeznaczenia

Gdy dokonujemy korekty, przyjmujemy, że samochód zmienia swoje przeznaczenie od początku miesiąca, w którym nastąpiła zmiana sposobu jego wykorzystywania. W związku z tym, korekty dokonuje się w deklaracji w okresie rozliczeniowym, w którym zaszła zmiana, a nie na koniec roku. Kwotę należy wyliczyć proporcjonalnie do pozostałego okresu korekty.

Chcesz rozliczać koszty pojazdu w prosty sposób?

  • Przetestuj inFakt za darmo, poznaj zalety prostej księgowości elektronicznej.
  • Wystaw pierwszą e-fakturę w minutę przez stronę www lub aplikację na smartfon.
  • Otrzymasz dodatkowo bezpłatne wsparcie specjalistów, 6 dni w tygodniu.
  • Rozliczaj się samodzielnie lub inFakt ułatwi Ci wybór księgowej albo księgowego.

Załóż testowe konto

Masz pytania do artykułu? Odpowiemy w komentarzu.