Zgłoszenie VAT-R za pośrednictwem CEiDG

Brak podpisu kwalifikowanego uniemożliwiał przedsiębiorcom przesyłania formularza rejestracyjnego VAT-R w wersji elektronicznej. Jakie zmiany wprowadza nowe rozporządzenie w sprawie przesyłania deklaracji i podań? Czy będzie możliwe zgłoszenie VAT-R za pośrednictwem CEIDG?

AKTUALIZACJA: Rozporządzenie zostało przyjęte i można już złożyć VAT-R składając wpis CEIDG-1 na stronie ceidg.gov.pl. Księgowy inFakt pomoże Ci rejestracji działalności. Wypełnij formularz zgłoszeniowy.

Dnia 8 czerwca 2018 r. w Dzienniku Ustaw został opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone. Wprowadzone zmiany zawierają regulacje pozwalające podatnikom na dokonywanie zgłoszenia rejestracyjnego do VAT na formularzu VAT-R oraz jego aktualizację za pośrednictwem Centralnej Ewidencji i informacji o Działalności Gospodarczej. Co to oznacza?

Zgłoszenie VAT-R za pośrednictwem CEiDG

Według „starych” przepisów, osoba chcąca dokonać rejestracji jako czynny podatnik VAT była zobowiązana do złożenia formularza w wersji papierowej. Alternatywą było złożenie formularza VAT-R w wersji elektronicznej, natomiast do przesłania tego dokumentu wymagany był elektroniczny podpis kwalifikowany.

Wprowadzone rozporządzenie zakłada możliwość przesyłania zgłoszenia rejestracyjnego jako część wniosku wpisu do CEIDG. Oznacza to, że przedsiębiorca może złożyć zgłoszenie rejestracyjne lub aktualizujące w zakresie podatku od towarów i usług jako część wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Aby przesłać zgłoszenie lub aktualizację VAT przedsiębiorca będzie musiał jedynie posiadać profil zaufany ePUAP. Takie rozwiązanie pozawala przedsiębiorcom w łatwy i szybki sposób dopełnić formalności z rejestracją lub aktualizacją statusu VAT.

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 9.06.2018 roku. Z treścią rozporządzenia można zapoznać się tutaj.