Jak zapłacić niedopłatę podatku? Czy przedsiębiorca otrzyma zwrot podatku, jeśli ma bieżące zaległości podatkowe?

Roczne rozliczenie podatku w niektórych przypadkach wiąże się z koniecznością uiszczenia dopłaty na odpowiedni rachunek właściwego urzędu skarbowego. W 2016 roku zapłata podatku po rozliczeniu PIT może być dokonana przez osoby trzecie.

Do kiedy trzeba zapłacić PIT?

Jeśli ze sporządzonego rozliczenia rocznego, tj.:

  • PIT-36 lub PIT-36L
  • PIT-37
  • PIT-38
  • PIT-39

wyniknie niedopłata, przedsiębiorca musi dokonać wpłaty swojego zobowiązania do końca kwietnia br.

Kreator PIT w aplikacji inFakt

W tym roku 30 kwietnia wypada w sobotę, czyli dzień wolny od pracy, dlatego termin ulega wydłużeniu do 2 maja br.

Nie trzeba składać PIT i dokonywać wpłaty w tym samym dniu. Najważniejsze, by podatek wpłacić do 2 maja 2016 roku.

Kary za złożenie PIT po terminie

Podatek można wpłacić przelewem lub gotówką

Zapłaty podatku dochodowego można dokonać na dwa sposoby:

  • przelewem
  • gotówką.

Wpłacić trzeba każdą kwotę podatku – nawet tę kilkuzłotową. W przypadku nieuregulowania zobowiązania, przedsiębiorca będzie miał do czynienia z zaległością podatkową na rzecz urzędu skarbowego.

Wpłata gotówkowa może mieć miejsce m.in. w urzędzie skarbowym, przez bank, instytucję płatniczą, pocztę lub SKOK.

Zapłata podatku dochodowego musi wpłynąć na specjalny rachunek bankowy urzędu skarbowego – ten przeznaczony dla rozliczeń PIT.

Na przelewie należy zawrzeć informacje pozwalające na identyfikację przedsiębiorcy i tytułu, z którego dokonuje wpłaty, czyli m.in. okres, za jaki wpłata wpływa oraz symbol deklaracji podatkowej (np. PIT-36).

Do końca lutego PIT-11 dla pracownika

Zapłata podatku po rozliczeniu PIT

Kto może zapłacić podatek za mnie?

W 2016 roku uległy zmianie przepisy dotyczące regulowania zobowiązań za inne osoby.

Podatek może uiścić sam podatnik, jego najbliższa rodzina (małżonek, rodzeństwo, ojczym lub macocha, zstępni, wstępni) lub inne podmioty (w przypadku spółek).

Ważne, by pamiętać, że ustalony limit wpłat przez tzw. podmioty inne wynosi 1 tys. zł.

Termin zapłaty podatku

Za dzień zapłaty podatku uważa się dzień wpłaty w przypadku gotówki oraz dzień obciążenia rachunku bankowego przy przelewie bankowym wykonywanym z własnego konta.

Nadpłata VAT na poczet rocznego PIT

Przedsiębiorca może także skorzystać z możliwości zaliczenia nadpłaty podatku VAT na poczet podatku dochodowego. Urząd skarbowy może tego dokonać na wniosek samego podatnika.

Termin PIT

Zaległości podatkowe a nadpłata rocznego PIT

Gdyby jednak się okazało, że z rocznego zeznania podatkowego wynika nadpłata, a przedsiębiorca posiada jakieś zaległości – nie otrzyma zwrotu, zostanie ona bowiem zaliczona w pierwszej kolejności na poczet zobowiązań.

Kiedy dostanę zwrot nadpłaty PIT?

Chcesz opłacać podatki terminowo i w prosty sposób?

  • Przetestuj inFakt za darmo, poznaj zalety prostej księgowości elektronicznej.
  • Wystaw pierwszą e-fakturę w minutę przez stronę www lub aplikację na smartfon.
  • Otrzymasz dodatkowo bezpłatne wsparcie specjalistów, 6 dni w tygodniu.
  • Rozliczaj się samodzielnie lub inFakt ułatwi Ci wybór księgowej albo księgowego.

Załóż testowe konto

Masz pytania do artykułu? Odpowiemy w komentarzu.