Czas składania zeznań rocznych jeszcze nie upłynął. Jak długo przedsiębiorcy, którzy chcą się rozliczyć z fiskusem przed końcem kwietnia, muszą czekać na zwrot podatku dochodowego?

Nadpłata podatku dochodowego

Każdy przedsiębiorca rozliczający się wg skali podatkowej czy też liniowo, musi do końca kwietnia złożyć roczne rozliczenie podatkowe.

Przedsiębiorcy rozliczający się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych składają swój PIT do końca stycznia.

W zeznaniu rocznym ujmuje się informacje o osiągniętych przychodach, poniesionych kosztach, a także składkach na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz ulgach podatkowych.

16 sposobów na ulgi podatkowe

Zastosowane ulgi albo rozliczenie razem z małżonkiem może sprawić, że po ostatecznym rozliczeniu przedsiębiorca nadpłacił podatek dochodowy za dany rok. Ma prawo do jego zwrotu lub przeniesienia na kolejny okres rozliczeniowy.

Zwrot podatku dochodowego nawet do końca lipca

Zgodnie z przepisami zwrot nadpłaty podatku dochodowego można otrzymać w terminie:

  • 3 miesięcy od dnia złożenia rocznego PIT
  • 2 miesięcy od dnia złożenia korekty (ale nie wcześniej niż 3 miesiące od dnia złożenia pierwotnej deklaracji).

Ci przedsiębiorcy, którzy złożą roczne rozliczenie podatku ostatniego dnia terminy, czyli 30 kwietnia, mogą czekać na zwrot podatku dochodowego nawet do końca lipca.

3 terminy zwrotu podatku VAT

Termin na zwrot podatku

Dzień złożenia rocznego zeznania podatkowego

Za dzień złożenia rocznego PIT uważa się dzień, w którym:

  • złożono PIT w urzędzie skarbowym osobiście
  • dzień wysyłki listem poleconym
  • dzień otrzymania UPO, czyli urzędowego poświadczenia odbiorcy, jeśli PIT wysyłany jest przez Internet.

Zwrot podatku na konto lub gotówką

Zwrot nadpłaconego podatku dochodowego następuje na rachunek bankowy lub gotówkowo. W przypadku przedsiębiorcy jest to zazwyczaj rachunek bankowy zawarty we wniosku CEiDG-1.

Jeśli jest to rachunek prywatny, do urzędu skarbowego powinna trafić informacja o numerze konta, na które chcemy otrzymać zwrot pieniędzy.

Mikroprzedsiębiorcy nie mają obowiązku posiadania konta, dlatego zwrot może nastąpić także w formie gotówki. Ta forma zwrotu jest jednak związana z potrącenie tzw. opłaty manipulacyjnej.

Konto firmowe czy prywatne?

Zaległości w podatku a nadpłata

Jeśli przedsiębiorca posiada zaległości w podatku dochodowym (niezapłacone zaliczki), nadpłata wynikająca z rocznego PIT zostaje zaliczona na ich poczet.

Roczne zeznanie podatkowe z kreatorem PIT w inFakt

Zachęcamy do przetestowania naszego kreatora PIT – dzięki temu, że pobiera on informacje z konta użytkownika, wypełnienie rocznego zeznania podatkowego jest proste i szybkie.

Roczny PIT w aplikacji inFakt

Klienci Ogólnopolskiego Biura Rachunkowego mogą, oczywiście, liczyć na wsparcie swoich dedykowanych księgowych i zlecić im wykonanie rocznego PIT-u z uwzględnieniem innych dochodów i ulg podatkowych.

Chcesz opłacać podatki w prosty sposób?

  • Przetestuj inFakt za darmo, poznaj zalety prostej księgowości elektronicznej.
  • Wystaw pierwszą e-fakturę w minutę przez stronę www lub aplikację na smartfon.
  • Otrzymasz dodatkowo bezpłatne wsparcie specjalistów, 6 dni w tygodniu.
  • Rozliczaj się samodzielnie lub inFakt ułatwi Ci wybór księgowej albo księgowego.

Załóż testowe konto

Masz pytania do artykułu? Odpowiemy w komentarzu.