Czy ziemię można zaliczyć do środków trwałych i amortyzować?

Zakup gruntu w ramach działalności może mieć szereg motywacji, przykładowo w celu prowadzenia parkingu lub jako inwestycja. Czy wobec tego można kupić grunt „na firmę” a potem „wrzucić w koszty”? Czytaj dalej, aby dowiedzieć się jakie są najlepsze opcje zakupu gruntu w ramach działalności.

Zakupiony grunt to środek trwały

Na wstępie warto zastanowić się jaki jest status gruntu w ramach firmy.

Grunty są w Klasyfikacji Środków Trwałych, która określa zakupioną „na firmę” ziemię jako środek trwały (przypisany został do kategorii „0”).

Stąd nasuwałby się prosty wniosek, że zakupiony grunt możemy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu za pomocą odpisów amortyzacyjnych, które będziemy księgować regularnie do momentu rozliczenia jego pełnej wartości.

Okazuje się jednak, że prawo nie daje nam takiej możliwości – grunty niestety nie podlegają amortyzacji, co znacznie ogranicza ich wartość jako inwestycji.

Grunty się nie zużywają, a więc nie podlegają amortyzacji

Zakupiony grunt spełnia w zasadzie wszystkie niezbędne warunki, aby móc go amortyzować: jego wartość (zwykle) przekracza 3.500zł, będzie z pewnością użytkowany dłużej niż rok, stanowi własność lub współwłasność przedsiębiorcy i w zasadzie jest zdatny od razu do użytkowania.

Musimy jednak pamiętać o rzeczy najważniejszej pod kątem amortyzacji – grunty się nie zużywają, a ich wartość nie spada wraz z okresem ich użytkowania. I to jest główny powód zakazu amortyzacji, która w istocie odzwierciedla fakt „zużywania się” majątku.

Wydatki na nabycie gruntu nie są kosztem firmowym – do momentu sprzedaży

Sytuacja przedstawia się więc następująco: przedsiębiorca ma już zakupiony grunt, dopełnił wszelkich formalności, a teraz… niestety nie będzie go mógł zaliczyć do kosztów. Jest jednak pewna możliwość, którą warto wykorzystać.

Jeśli mamy do czynienia z gruntem zakupionym ze środków zaciągniętego na ten cel kredytu, to odsetki od spłacanych rat mogą stanowić koszt uzyskania przychodu.

Odsetki od kredytu – 2 sposoby księgowania

Mówimy tu tylko o tych odsetkach, które są płacone po wprowadzeniu gruntu do ewidencji środków trwałych. Zapłacone wcześniej zwiększają wartość początkową środka trwałego – nie wliczamy ich w koszty firmy.

Pomimo tego, że grunt nie podlega amortyzacji, przedsiębiorca musi go wpisać do ewidencji środków trwałych.

Zakup gruntu na firmę

Wydatki związane z zakupem są kosztami w momencie sprzedaży

Wprowadzając zakupiony grunt do środków trwałych należy w pierwszej kolejności ustalić jego wartość początkową – jest to cena zakupu, a w przypadku darowizny określona wartość, ale nie większa niż wartość rynkowa.

Następnie do wartości gruntu należy dodać wszystkie koszty związane z zakupem, m.in. opłaty notarialne, sądowe czy skarbowe, prowizje lub opłaty bankowe. Wydatki te mogą stanowić koszty, ale dopiero w momencie sprzedaży gruntu – pomniejszą podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym.

Zapraszamy do komentowania i zadawania pytań – o dyspozycji pozostaje adres info@infakt.pl.