Czy warto rozważać wynajem samochodu osobowego?

Do niedawna jedyną z najpopularniejszych form nabycia samochodu był leasing operacyjny. Natomiast coraz częściej firmy udostępniają możliwość skorzystania z najmu długoterminowego. Na czym polega wynajem samochodu osobowego i czym różni się od leasingu operacyjnego?

wynajem pojazdu

Wynajem samochodu osobowego

Umowa najmu długoterminowego jest jedną z najprostszych form wejścia w posiadanie samochodu. Podobnie jak umowa leasingu operacyjnego, polega on na nabyciu praw do użytkowania danego pojazdu na czas określony w umowie. W zamian za prawo do użytkowania, wynajmujący dokonuje comiesięcznych wpłat w określonej wartości. Główną różnicą pomiędzy leasingiem operacyjnym a umową wynajmu samochodu, jest brak informacji o możliwości wykupu pojazdu po zakończonym okresie wynajmu. Oznacza to, że po zakończeniu umowy najmu, przedsiębiorca zwraca pojazd wynajmującemu.

Właściciel pojazdu czyli wynajmujący, jest zobowiązany do poniesienia wszystkich opłat związanych z dopuszczeniem pojazdu do użytkowania. Oznacza to, że najemca nie ponosi koszów np. badań technicznych, ubezpieczenia OC, AC. Dodatkowo, w przypadku najmu samochodu wynajmujący jest zobowiązany do udostępnienia najemcy pojazdu zastępczego w przypadku awarii najmowanego pojazdu. Bardzo często najem pojazdu osobowego może zostać dokonany na określony limit kilometrów.

Jeżeli przedsiębiorca zdecyduje się np. na wykup wynajmowanego pojazdu, a wynajmujący wyrazi zgodę na jego sprzedaż, wówczas może dojść do transakcji zakupu. Warto natomiast zaznaczyć, że zazwyczaj w takiej sytuacji wartość pojazdu jest określana indywidualnie w oparciu o ceny rynkowe danego pojazdu. Dodatkowo zapłacone „raty” za wynajem nie są zaliczane na poczet zakupu pojazdu.

Rozliczenie kosztów

Najemca na podstawie zawartej umowy najmu długoterminowego ma prawo do rozliczania kosztów eksploatacji samochodu na podstawie kilometrówki. Dodatkowo najmujący ma prawo do odliczenia 50% wartości podatku VAT od paliwa i kosztów eksploatacji pojazdu osobowego.

Wynajem samochodu czy leasing operacyjny?

Zawarcie umowy leasingu operacyjnego często jest uzależnione od np. ilości miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej, zobowiązań podatkowych oraz opłaty wstępnej. Przez co może się okazać, że młody przedsiębiorca może nie mieć możliwości skorzystania z tej formy posiadania pojazdu. Pod tym względem umowa najmu długoterminowego może okazać się dużo korzystniejsza. Podpisując umowę najmu, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do poniesienia opłaty wstępnej, opłaty za ubezpieczenie (OC/AC), opłat rejestracyjnych przez co od razu może wejść w posiadanie i użytkowanie pojazdu.

Kolejną zaletą umowy wynajmu jest wygoda. Przedsiębiorca zazwyczaj ma możliwość „comiesięcznej” zmiany pojazdu na pojazd dopasowany do swoich kryteriów. Dodatkowo np. w przypadku awarii, zapewniany jest mu pojazd zastępczy a koszty ewentualnej naprawy ponosi właściciel. Warto dodać, że takie rozwiązanie może być korzystne dla młodych przedsiębiorców lub dla przedsiębiorców, którzy chcą jedynie czasowo użytkować pojazd np. z uwagi na konkretne zlecenie. Taka forma zawarcia umowy pozwala w elastyczny sposób dopasować możliwość najmu do własnych potrzeb.

Z mojego punktu widzenia przedsiębiorca, który zamierza dokonać wykupu wynajmowanego samochodu po zakończeniu okresu jego użytkowania, powinien jednak rozważyć skorzystanie z leasingu operacyjnego. Minusem wynajmu pojazdu w odróżnieniu od umowy leasingu jest brak zaliczenia wartości zapłaconych rat za wynajem,  na poczet przyszłego wykupu. Oznacza to, że przedsiębiorca może dokonać wykupu pojazdu jedynie po jego cenie rynkowej co ostatecznie może prowadzić do zapłaty nawet podwójnej wartości pojazdu.