Wybór formy opodatkowania – zmiany 2019

Piotr Juszczyk

W 2019 r. zmianie ulega termin w jakim należy poinformować Naczelnika urzędu skarbowego o wyborze formy opodatkowania na dany rok. Zmiana dotyczy zarówno osób fizycznych kontynuujących  jaki i rozpoczynających działalność. Po szczegóły zapraszam do wpisu.

Niewątpliwe właściwy wybór formy opodatkowania jest ważnym elementem przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Właściwy wybór ma wymiar w postaci płaconych podatków. Przed wyborem formy opodatkowania należy dokonać przede wszystkim analizy naszych potencjalnych przychodów oraz kosztów. Kiedy warto być na podatku liniowym, a kiedy na skali podatkowej? Analiza została dokonana tutaj.

Wybór formy opodatkowania – jak było?

Do końca 2018 roku podatnicy byli zobowiązani do złożenia najpóźniej w dniu 20 stycznia roku podatkowego, pisemnego oświadczenia o wyborze sposobu opodatkowania. Natomiast podatnicy rozpoczynający w trakcie roku działalność gospodarczą, składali oświadczenie, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.
W praktyce wyglądało to tak, że zmiany dokonywano poprzez CEIDG lub składano pisemne oświadczenie do właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego do 20 stycznia danego roku. Jeśli 20 stycznia był dniem wolnym, termin ten upływał następnego dnia roboczego. W przypadku podatników zakładających działalność, informacji o wyborze formy opodatkowania dokonywano we wniosku CEIDG przy założeniu działalności gospodarczej. Wybór formy opodatkowania jest integralną częścią wniosku o założenie działalności gospodarczej.

Wybór formy opodatkowania – jak jest?

Od 2019 r. w związku ze zmianą przepisów podatnicy są zobowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemnego oświadczenia o wyborze opodatkowania  do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym. W przypadku, gdy pierwszy przychód został osiągnięty w grudniu danego roku podatkowego, oświadczenie o wyborze formy opodatkowania można złożyć do końca roku podatkowego.
Zmiana przepisów od 2019 r. oznacza dla podatników wydłużenie okresu na złożenie takiego oświadczenia. Przykładowo gdy przedsiębiorca pierwszy przychód z działalności gospodarczej uzyska w kwietniu, możliwość wyboru lub zmiany formy opodatkowania będzie miał aż do 20 maja.
Wybór jaki i zmianę formy opodatkowania można dokonać poprzez odpowiedni wpis w CEIDG.
Wybór formy opodatkowania

Czy co roku należy składać oświadczenie o wyborze formy opodatkowania?

Odpowiedź na to pytanie brzmi- nie, nie trzeba co roku składać oświadczenia o wyborze formy opodatkowania. Oświadczenie takie składamy, jeśli chcemy dokonać zmiany formy opodatkowania. Dokonany wybór formy opodatkowania dotyczy również lat kolejnych. Zasada ta obowiązywała przed 2019 r. i obowiązuje również w bieżącym stanie prawnym. W związku z tym, pomimo zmiany przepisów, jeśli nie chcemy zmieniać formy opodatkowania, nie musimy w 2019 r. składać oświadczenia.