Ile wynosi ryczałt od wynajmu mieszkania i jakie są różnice pomiędzy najmem prywatnym a firmowym?

Najem to popularny sposób na pozyskanie dodatkowych środków. Może być prowadzony w ramach działalności lub prywatnie. Sprawdź kiedy najem można opodatkować ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Co to jest ryczałt?

Preferencyjna forma opodatkowania w postaci ryczałtu nie jest dostępna dla każdego. Przedsiębiorca powinien szczegółowo przeanalizować obowiązujące przepisy w celu określenia, czy może opodatkowywać swoje przychody ryczałtem. Osoby prowadzące działalność gospodarczą i korzystające z tej formy opodatkowania nie mają możliwości pomniejszenia przychodu o koszty jego uzyskania.

Przedsiębiorcy rozliczający się w oparciu o ryczałt mają przyporządkowaną konkretną stawkę podatku, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności: 20 %, 17 %, 8,5 %, 5,5 % i 3%. Może się zdarzyć, że osoby świadczące różnego rodzaju usługi lub sprzedające różnorodne towary korzystać będą jednocześnie z kilku stawek.

Wybór ryczałtu jako formy opodatkowania oznacza konieczność dostarczenia odpowiedniego zawiadomienia skierowanego do naczelnika urzędu skarbowego. Obowiązuje nas wówczas termin do 20-stego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskamy pierwszy przychód z najmu. Jeżeli jednak ten przychód osiągnięty zostanie w grudniu to zawiadomienie należy złożyć jeszcze przed końcem roku kalendarzowego.

Zaliczki na podatek dochodowy wpłacamy do 20-stego dnia miesiąca następującego po rozliczanym miesiącu.

Kiedy najem można opodatkować ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych?

Najem prywatny możemy rozliczać ryczałtem bez konieczności spełnienia dodatkowych warunków. Stawka ryczałtu dla najmu prywatnego wynosi 8,5%.

Zazwyczaj najem świadczony w ramach prowadzonej działalności gospodarczej  wykluczony jest z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (kod PKWiU 68.20.1 Wynajem i usługi zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi). Taka możliwość będzie przysługiwała tylko w odniesieniu do najmu krótkoterminowego (symbol PKWiU 55.20.19.0 Pozostałe usługi obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania bez obsługi), który opodatkowany jest 17% stawką ryczałtu.

Nierzetelni kontrahenci, czyli kilka słów o tym jak chronić się przed wyłudzeniami

Dwa domy i człowiek

Czym się różni najem prywatny od firmowego?

Najem możemy potraktować jak prywatny tylko wtedy, gdy nie ma związku z zakresem naszej działalności. Jeżeli dana nieruchomość widnieje w ewidencji środków trwałych, to nie ma możliwości rozliczania najmu jako przychód osiągany z innego źródła przychodów, czyli jako najem prywatny.

Często osoby prowadzące działalność gospodarczą w innym zakresie niż najem mają wątpliwości dotyczące rozliczenia najmu mieszkania prywatnego. Przepisy nie zabraniają przedsiębiorcom wynajmować swoich składników majątku osobistego w ramach najmu prywatnego. Posiadanie firmy nie oznacza bowiem, że wszelka aktywność zawodowa, nawet ta nie mająca związku z czynnościami świadczonymi w ramach działalności powinna być rozliczana na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców.

Nie ma także przeciwwskazań aby połączyć najem firmowy z najmem prywatnym, o ile czynności te są odrębne i dotyczą odpowiednio środków trwałych i składników majątku prywatnego.

Najem prywatny i prowadzony w ramach firmy – rozliczenie PIT i VAT

Załóż testowe konto i korzystaj za darmo

  • Dodatkowo otrzymasz wsparcie naszych specjalistów od poniedziałku do soboty, w dogodnych godzinach.
  • Przekonaj się, jak proste jest wystawianie faktur i dbanie o porządek w dokumentach.
  • Wypróbuj też naszą wielokrotnie nagradzaną aplikację mobilną.
  • A gdy Twoje potrzeby wzrosną – wybierz sprawdzoną zdalną księgową.

Załóż konto

Jeżeli masz wątpliwości w odniesieniu do rozliczenia najmu zostaw komentarz lub skontaktuj się z nami: info@infakt.pl.