Zezwolenie na pobyt i pracę dla obywateli Ukrainy – Rząd przygotowuje projekt ustawy

Piotr Juszczyk

2 marca 2022 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt ustawy o pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego ich państwa. Zapewne wielu uchodźców zdecyduje się zostać dłużej. W związku z tym legalizacja ich pobytu z umożliwieniem pełni praw do kształcenia i podejmowania pracy, spowoduje, że aktywizujemy obywateli Ukrainy, chcących stać się samodzielnymi ekonomicznie.

24 lutego 2022 r. doszło do ataku wojsk Federacji Rosyjskiej na terytorium niepodległej Ukrainy. W wyniku tych zdarzeń w kierunku terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zaczęły kierować się tysiące obywateli Ukrainy, poszukujących schronienia. Z uwagi na powyższe, konieczne stało się opracowanie rozwiązań prawnych skierowanych do uchodźców z tego kraju.

Projekt ustawy: legalny pobyt, praca i kształcenie

Zapowiedź projektu opublikowana 2 marca informuje, że ustawa będzie zawierała szczególne zasady zalegalizowania pobytu obywateli Ukrainy, którzy wjechali na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa.

Projektowana ustawa określać będzie również:

  1. Szczególne zasady powierzenia pracy obywatelom Ukrainy, przebywającym legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. Pomoc udzielaną przez wojewodów obywatelom Ukrainy.
  3. Utworzenie nowej rezerwy celowej na finansowanie wydatków w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.
  4. Niektóre uprawnienia obywateli Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny.
  5. Szczególne zasady przedłużania okresów legalnego pobytu obywateli Ukrainy oraz wydanych im przez organy polskie dokumentów dotyczących uprawnień w zakresie wjazdu i pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  6. Niektóre uprawnienia obywateli polskich i obywateli Ukrainy będących studentami, nauczycielami akademickimi lub pracownikami naukowymi wjeżdżającymi z terytorium Ukrainy.
  7. Szczególne regulacje dotyczące kształcenia, wychowania i opieki dzieci i uczniów będących Obywatelami Ukrainy, w tym wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych w tym zakresie.
  8. Szczególne zasady organizacji i funkcjonowania uczelni w związku z zapewnianiem miejsc na studiach dla obywateli Ukrainy.

Procedowany projekt ma na celu stworzenie szczególnej regulacji prawnej zapewniającej doraźną podstawę prawną do legalnego pobytu cudzoziemcom, w szczególności posiadającym obywatelstwo Ukrainy, którzy w wyniku działań wojennych zostali zmuszeni do opuszczenia swojego kraju pochodzenia i wjechali na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Myślenie długofalowe o pomocy uchodźcom z Ukrainy

Projekt ustawy przewiduje rozwiązania w zakresie pracy, kształcenia oraz legalizacji pobytu w Polsce. Przepisy powinny zostać stworzone jak najszybciej. Wielu obywateli Ukrainy, którzy przebywają teraz na terenie naszego kraju, otrzymuje pomoc w postaci środków finansowych, żywności, ubrań, miejsc noclegowych, leków, opieki medycznej i psychologicznej oraz innych ważnych potrzeb w celu zapewnienia im normalnego funkcjonowania. Już teraz jednak musimy myśleć długofalowo. Legalizacja pobytu i umożliwienie podejmowania pracy pozwoli obywatelom Ukrainy aktywizować się zawodowo.

Potrzeba pracy i niezależności ekonomicznej

Wiele osób, które tu trafiło z ogarniętej wojną Ukrainy potrzebuje pracy i poszukuje jej już teraz, chcąc stać się możliwie szybko samodzielnymi ekonomicznie. Z drugiej strony w Polsce są też obywatele Ukrainy, którzy przebywają tu od dłuższego czasu lub mieszkają tu na stałe. W obliczu wojny mogą się u nich pojawić dodatkowe potrzeby lub też problemy oraz chęć pomocy bliskim. Powinniśmy być na to wrażliwi. Ustawa zaproponowana przez Rządowe Centrum Legislacji  przewiduje również rozwiązania w tym zakresie.

Jako inFakt będziemy obserwować ten temat i wyjaśniać zmiany prawne zarówno dla obywateli Ukrainy, jak i obywateli Polski – przedsiębiorców, którzy chcą pomóc w zatrudnieniu i stabilizacji uchodźców z Ukrainy.