MF: dla przedsiębiorców pomagających Ukrainie obniżona stawka VAT 0%

5 marca weszło w życie czasowe rozporządzenie dotyczące pomocy Ukrainie. W jego ramach możliwe jest m.in. odliczenie od podatku darowizn przekazanych na pomoc Ukraińcom. Ministerstwo Finansów przypomina również, że dla przedsiębiorców możliwe jest zastosowanie stawki VAT 0%. Wyjaśniamy, na czym to polega.

Przedsiębiorcy, którzy dokonają dostawy towarów lub świadczenia usług w celu pomocy mieszkańcom Ukrainy, mogą stosować stawkę VAT 0%. Darowizny związane z taką pomocą umożliwiają skorzystanie z preferencji w podatku PIT i CIT (mogą stanowić koszt uzyskania przychodu).

Kto może skorzystać z obniżonej stawki VAT?

Obniżoną stawkę podatku można stosować wyłącznie do dostaw towarów lub świadczenia usług dokonywanych na rzecz:

  • Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych
  • podmiotów leczniczych
  • jednostek samorządu terytorialnego.

Konieczne jest podpisanie umowy

Warunkiem zastosowania stawki 0% jest zawarcie pisemnej umowy pomiędzy podatnikiem i podmiotem, na rzecz którego są przekazywane towary lub świadczone usługi.

Z tej umowy musi wynikać, że dostarczane towary lub świadczone usługi będą wykorzystane na cele związane z pomocą ofiarom skutków działań wojennych na terytorium Ukrainy.

Jak długo będzie obowiązywać obniżona stawka VAT?

Stawka VAT 0% ma obowiązywać do 30 czerwca 2022 roku.

Ważne: obniżona stawka podatku może być zastosowana również do dostaw towarów lub świadczenia usług dokonanych od 24 lutego 2022 roku do 4 marca 2022 roku.

W przypadku dostaw i świadczeń dokonanych przed wejściem w życie rozporządzenia warunek zawarcia pisemnej umowy pomiędzy podatnikiem i podmiotem obdarowanym będzie spełniony, jeżeli obie strony potwierdzą na piśmie dokonanie dostawy towarów lub wykonanie usługi.

Zwolnienie z podatku PIT dodatku na pomoc udzieloną przez obywateli Polski

Każdy podmiot – w szczególności osoby fizyczne prowadzące gospodarstwo domowe – który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy przybywającym bezpośrednio z terytorium Ukrainy z powodu działań wojennych, może otrzymać świadczenie pieniężne w kwocie 40 zł za każdy dzień udzielonego wsparcia.

Jeżeli chcesz otrzymać świadczenie, musisz złożyć wniosek w urzędzie gminy. Świadczenie jest wypłacane z dołu, za okres faktycznego zapewniania zakwaterowania i wyżywienia.

Maksymalny okres, za który przysługuje świadczenie, to 60 dni.

Świadczenie jest zwolnione z podatku PIT lub CIT. Osoba lub podmiot, które otrzymują świadczenie, nie muszą ani wykazywać tego dochodu w zeznaniu rocznym, ani płacić podatku z tego tytułu.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu