Identyfikator płatności KSeF – nowe zapowiedzi Ministerstwa Finansów

Kilkanaście dni temu zakończyły się konsultacje przedstawicieli Ministerstwa Finansów w sprawie KSeF. Eksperci z resortu finansów odpowiadali na pytania oraz wysłuchiwali uwag i wskazówek od branży księgowej, dostawców oprogramowania i wszystkich innych osób zainteresowanych tematem.

Jedna z dyskusji dotyczyła oznaczania płatności faktur ustandaryzowanych numerem KSeF lub numerem identyfikatorem zbiorczym KSeF. Przeczytaj artykuł, a dowiesz się, jakie jest stanowisko MF w sprawie tych numerów oraz jakie plany ma resort.

Identyfikacja płatności KSeF 

W myśl nowych przepisów, nabywca towaru lub usługi zarejestrowany  jako czynny podatnik VAT dokonujący płatności na rzecz innego czynnego podatnika VAT za pomocą „zwykłego” przelewu, polecania zapłaty (lub inną metodą, w której możliwe jest podanie tytułu przelewu) zobowiązany będzie do  identyfikacji tej płatności za pomocą:

  • numeru KSeF – w przypadku opłacania jednej faktury,
  • identyfikatora zbiorczego KSeF – w przypadku opłacania co najmniej dwóch faktur na rzecz tego samego odbiorcy.

Zatem numer KSeF i identyfikator zbiorczy KSeF to parametry, które identyfikują, za co została dokonana płatność. Ten pierwszy odnosi się do pojedynczych faktur a drugi – dla dwóch lub więcej faktur na rzecz tego samego sprzedawcy.

W obecnym brzmieniu obowiązek oznaczania faktur dotyczy również podatnika innego niż nabywca towaru lub usługi, dokonującego płatności za faktury wystawione na rzecz tego nabywcy, ale MF rozważa wprowadzenie wyłączeń na podobnej zasadzie jak przy mechanizmie podzielonej płatności.

Przepis dotyczący oznaczania płatności  ma  zastosowanie tylko przy transakcjach, w których obie strony są czynnymi podatnikami VAT. Nie dotyczy on zatem sytuacji, kiedy sprzedawca lub nabywca jest zwolniony z VAT.

Podczas konsultacji MF potwierdziło, że:

  • Stosowanie oznaczenia numerem KSeF lub identyfikatorem zbiorczym KSeF jest obowiązkiem wynikającym z ustawy  o VAT, ale MF w tej chwili nie przewiduje wprowadzenia sankcji za brak stosowania identyfikatorów płatności/numerów KSeF.
  • Identyfikator zbiorczy KSeF generuje nabywca po zalogowaniu się do aplikacji KSeF.
  • Identyfikator zbiorczy KSeF składa się z 35 znaków – w początkowym etapie dobrowolnego KSeF wygenerowany identyfikator miał 36 znaków, ale został skrócony do 35 znaków i tak już pozostanie. Jego struktura jest zbliżona do numeru KSeF, ale można je odróżnić.
  • W przypadku płatności częściowych można używać  tego samego identyfikatora zbiorczego KSeF w każdym tytule płatności lub do każdej płatności wygenerować inny identyfikator.
  • MF nie przewiduje możliwości generowanie dodatkowych oznaczeń do numerów KSeF ani identyfikatorów zbiorczych KSeF, które służyłyby np. do oznaczania faktur skompensowanych.
  • Nie będzie obowiązku wprowadzania podawania numeru KSeF w części zakupowej JPK. W tym zakresie MF opublikuje dodatkowe wyjaśnienia. Obowiązek wykazywania numeru KSeF faktury będzie z kolei istniał tylko w odniesieniu do faktur sprzedażowych. 
  • Oznaczenia KSeF nie ingerują w termin płatności i nowe rozwiązania w tym zakresie nic nie zmieniają. Ewentualne opóźnienia w płatnościach nie będą przedmiotem zainteresowania organów.
  • MF przygotuje wyjaśnienia (techniczne i prawne) dotyczące stosowania oznaczeń KSeF przy płatnościach dla podmiotów zagranicznych oraz opublikuje dokumentację dotyczącą generowania identyfikatorów zbiorczych.

KSeF – od kiedy obowiązkowy?

W czasie kilkudniowych konsultacji MF wysłuchało głosów zebranych i zapowiedziało analizę zgłoszonych uwag. Śledź naszego bloga, a dowiesz się, jeżeli MF ogłosi nowe istotne regulacje w sprawie KSeF lub zostanie zakomunikowana data wprowadzenia obowiązkowego KSeF – zgodnie z zapowiedziami termin ogłoszenia to przełom kwietnia i maja 2024.

Wszystko, co musisz wiedzieć o KSeF znajdziesz na naszym blogu.

W inFakcie zajmuję się tworzeniem treści, które są przydatne przedsiębiorcom. Lubię analizować i słowa, i dane liczbowe. Prywatnie pasjonuje mnie Skandynawia, szczególnie Szwecja.