Register modal

Urlop ojcowski i tacierzyński – o różnicach, zasadach składania wniosków i korzystnych zmianach na 2016 rok.

Urlop ojcowski przed 2016 rokiem

Do tej pory urlop przysługiwał tylko ojcom, którzy  posiadali umowę o pracę. Jego długość wynosiła 14 dni, do których zaliczało się zarówno weekendy, jak i wszelkiego rodzaju święta.

Urlop można było wykorzystać tylko jednorazowo w ściśle określonym terminie – do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia.

Urlop ojcowski przedsiębiorcy – zasady

Urlop ojcowski – 14 dni, możliwość podzielenia, aż do 2. roku życia dziecka

Urlop ojcowski jest niezależny od uprawnień matki dziecka – nawet, jeśli matce dziecka nie przysługuje uprawnienie rodzicielskie, nie stanowi to żadnej przeszkody dla ojca dziecka.

Z urlopu mogą skorzystać nie tylko ojcowie zatrudnieni  na umowę o pracę, ale także przedsiębiorcy opłacający ubezpieczenie chorobowe – w przypadku przedsiębiorców mówimy o zasiłku macierzyńskim.

Urlop nadal wynosi 2 tygodnie.

W przypadku przedsiębiorcy teoretycznie nie ma obowiązku zawieszenia działalności gospodarczej. Ważne jest jednak, że to ojciec dziecka ma sprawować nad nim opiekę – prowadzenie firmy w tej sytuacji rodzi wątpliwości, czy rzeczywiście pogodzenie obu spraw jest możliwe.

Ojciec ma prawo podzielić urlop na 2 części – każda po 7 dni.

Wydłużył się okres, do którego można z urlopu skorzystać – do momentu ukończenia przez dziecko 24 miesięcy.

Nie ma jednak możliwości, aby przenieść niewykorzystany urlop na późniejszy termin. Urlop ojcowski jest niezależny od urlopu macierzyńskiego matki dziecka.

Inaczej jest natomiast w przypadku tacierzyńskiego.

Urlop ojcowski nie tylko dla ojców biologicznych

Urlop ten przysługuje także osobom, które zaadoptowały dziecko. W ich przypadku otrzymany urlop należy wykorzystać do 24 miesięcy od momentu uprawomocnienia się prawa do wychowywania dziecka.

Urlop przysługuje jednak tylko w sytuacji, gdy:

 • dziecko nie ukończyło 7. roku życia
 • dziecko nie ukończyło 10. roku życia, jeśli podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego.

Ojcostwo, tato, dzieci i ZUS

Urlop tacierzyński a ojcowski – różnice

To specyficzna forma urlopu, która jest niezależna od ojcowskiego.

Polega on na wykorzystaniu przez ojca części urlopu macierzyńskiego, który nie został wykorzystany przez matkę dziecka.

Matka bowiem ma możliwość zrzec się swojego urlopu macierzyńskiego. Wówczas na pisemny wniosek ojca, pracodawca może udzielić mu właśnie urlopu tacierzyńskiego.

Długość tacierzyńskiego zależna od 2 elementów

Długość urlopu tacierzyńskiego zależy od dwóch czynników. Po pierwsze od tego, jaką część macierzyńskiego wykorzystała matka dziecka.

Ważna jest także ilość urodzonych dzieci, ponieważ przy urodzeniu więcej niż jednego przysługuje dłuższy urlop.

Dokumenty do urlopu ojcowskiego, które składa przedsiębiorca

Przedsiębiorca chcący skorzystać z urlopu ojcowskiego, przekazuje do ZUS komplet dokumentów:

 • skrócony odpis aktu urodzenia
 • prawomocne postanowienie sądu o przysposobieniu dziecka
 • oświadczenie, że zasiłek za okres urlopu ojcowskiego nie został pobrany z innego tytułu
 • wniosek o wypłatę zasiłku za okres urlopu ojcowskiego
 • formularz Z-3b (numer rachunku bankowego przedsiębiorcy, na który mają wpłynąć pieniądze).

Wniosek pracownika o urlop tacierzyński – zasady składania

W składanym wniosku pracownik musi podać:

 • datę urodzenia dziecka
 • złożyć oświadczenie, że to on będzie się nim opiekował
 • podać informację, w jakim wymiarze urlop macierzyński został wykorzystany przez matkę dziecka.

Do takiego wniosku można dołączyć zaświadczenie z miejsca pracy matki dziecka, które potwierdzi ilość wykorzystanego przez nią urlopu.

Należy pamiętać, że jeśli matka planuje zrzec się części swojego urlopu, także musi złożyć odpowiednie zaświadczenie do swojego pracodawcy informując go o tym.

Wniosek pracownika o urlop ojcowski – do 7 dni przed planowanym wolnym

Chcąc skorzystać z urlopu ojcowskiego pracownik musi złożyć terminowo wniosek u swojego pracodawcy. W przeciwnym razie pracodawca może odmówić jego udzielenia.

Jeśli termin ten został zachowany, to pracodawca nie może odmówić udzielenia urlopu. W tym czasie przysługuje pracownikowi pełne wynagrodzenie.

Wniosek powinien zawierać:

 • dane dziecka,
 • odpis skrócony aktu urodzenia dziecka,
 • termin planowanego urlopu ojcowskiego,
 • informację o niepobieraniu zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu ojcowskiego.

Ilość urodzonych dzieci nie ma wpływu na urlop ojcowski. Ojciec dziecka nie ma obowiązku z niego skorzystać. Koniecznym warunkiem do jego wykorzystania jest jednak faktyczne sprawowanie opieki nad dzieckiem.

Zmiany w przepisach 2016

Chcesz księgować swoją firmę w prosty sposób?

 • Przetestuj inFakt za darmo.
 • Wystaw fakturę, dodaj koszt, opłać podatek wprost z inFaktu przez stronę www lub aplikację na smartfon.
 • Otrzymasz bezpłatne wsparcie specjalistów.
 • A gdy Twoje potrzeby wzrosną – inFakt zapewni Ci osobistą księgową lub księgowego.

Załóż testowe konto

Masz pytania do artykułu? Odpowiemy w komentarzu.