Jak będą odprowadzane składki ZUS pracownika, który ma więcej niż jedną umowę zlecenie?

Z początkiem stycznia 2016 r. umowy zlecenia zostaną objęte obowiązkową składką ZUS. Taką decyzję podjął w ubiegłym tygodniu Sejm. Składki będzie należało odprowadzać do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Jak składki ZUS od umowy zlecenie wyglądają obecnie?

O planowanych zmianach w przepisach ustawy o systemie społecznym pisaliśmy na blogu inFaktu już przed miesiącem. Zwracaliśmy w nim uwagę na spore prawdopodobieństwo wejścia w życie pełnego oskładkowania równolegle wykonywanych umów zlecenia. Dziś wiemy już, że odpowiednie zapisy zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2016 r. Co konkretnie się zmieni?

Aktualnie osoba pracująca na dwóch lub więcej umowach zlecenie ma obowiązek opłacania składki na ubezpieczenie społeczne ZUS tylko z wybranej i to niezależnie od jej wysokości. Od pozostałych płaci wyłącznie składkę zdrowotną. Nieistotna jest wysokość wynagrodzenia jakie otrzymuje z tych umów. Nowelizacja ustawy, którą przyjął Sejm likwiduje wspomnianą możliwość.

Składki ZUS od każdej umowy zlecenie

Przed tygodniem posłowie zdecydowali, że od początku 2016 r. obowiązek odprowadzania składek do ZUS będzie dotyczył wszelkich umów zleceń do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zmiany w przepisach uniemożliwiają ponadto zawieranie podwójnych umów, w taki sposób, aby unikać ozusowania.

Dla pracodawców oznaczać to będzie wyższe koszty zaangażowania pracownika. Pewne utrudnienia mogą się również przy zatrudnieniu osoby, z którą podpisano umowę zlecenie, a współpracuje ona również z innymi firmami na podstawie identycznej umowy. Mogą się tu pojawić problemy w ustaleniu, który ze zleceniodawców powinien odprowadzić składki za zleceniobiorcę i w jakiej konkretnie wysokości.

Kogo dotkną zmiany?

Zmiany które wejdą w życie 1 stycznia 2016 r. będą przede wszystkim dotyczyć osób, które posiadają minimum dwie umowy zlecenia. Nowe zapisy obejmą również prowadzących działalność gospodarczą, którzy jednocześnie uzyskują dodatkowe dochody ze zleceń.

Nie zmieni się sposób naliczania składek dla osób uczących się. Co za tym idzie w dalszym ciągu będą one zwolnione z konieczności odprowadzenia składek do ZUS-u.