Zmiany w przepisach o zatrudnieniu – o czym musisz wiedzieć?

Nadchodzą zmiany w przepisach o zatrudnieniu. Już niedługo w życie wejdą nowe zasady zawierania umów na czas określony, które będą dotyczyły m.in. okresu wypowiedzenia. Można się również spodziewać konieczności pełnego oskładkowania wszystkich wykonywanych umów zlecenia.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej kończy przygotowanie projektu zmian, które w przyszłym roku miałyby się pojawić w Kodeksie pracy. Równocześnie w Sejmie w decydującą fazę wkracza projekt ustawy dotyczącej m.in. oskładkowania umów zlecenia. Wejścia w życie jakich konkretnie zapisów można się spodziewać?

Jakie zmiany w umowach na czas określony?

Już niedługo rząd przedstawi szczegóły swoich propozycji zmian Kodeksu pracy dotyczących m.in. umów na czas określony, które planuje się wprowadzić w 2015 r. Przygotowywaniem odpowiedniego projektu zajmuje się Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Zakładane zmiany w prawie pracy to efekt marcowego orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE. Trybunał uznał, że zawierane umowy terminowe mają dyskryminujący charakter.

Wśród najistotniejszych zmian uwagę zwraca przede wszystkim ta dotycząca ograniczenia czasu trwania umowy na czas określony. Zgodnie z nowelizacją taka umowa nie będzie mogła zostać zawarta na okres dłuższy niż 48 miesięcy (będą obowiązywały od tego pewne wyjątki).

Obecnie przepisy nie zawierają tu żadnych ograniczeń. Jeżeli pracodawca zdecyduje się podpisać kolejną umowę, już po tym terminie, będzie musiała mieć charakter bezterminowy. Nie dotyczy to umowy o zastępstwo. Z drugiej strony do 6 miesięcy wydłużyć ma się maksymalny czas trwania umowy na okres próbny.

Nowe okresy wypowiedzenia, wyższe odszkodowanie za zwolnienie

Zmienić się mają także przepisy dotyczące okresu wypowiedzenia. W myśl przygotowywanego projektu okres wypowiedzenia ma wynieść:

  • 2 tygodnie – dla pracownika zatrudnionego krócej niż przez 12 miesięcy,
  • 1 miesiąc – jeśli okres zatrudnienia pracownika przekracza 12 miesięcy,
  • 2 miesiące – w sytuacji, gdy pracownik pracuje w firmie powyżej 36 miesięcy.

Projekt ma zawierać także przepis mówiący o tym, że pracodawca będzie miał prawo do zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia.

W przypadku pracowników, których zwolniono niezgodnie z prawem możliwe będzie ubieganie się o wyższe odszkodowanie z tego tytułu. Górna granica odszkodowania odpowiadającego pensji za kilka miesięcy ma zostać podniesiona z 3 do 12 miesięcy.

Nowe zasady odprowadzenia składek ZUS od umowy zlecenia

Poza Kodeksem pracy, zmian można się również spodziewać w kontekście ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Sejm kończy obecnie prace nad odpowiednim projektem. Ma się w nim znaleźć szeroko komentowany przepis o konieczności pełnego oskładkowania równolegle wykonywanych umów zlecenia.

Obecnie w przypadku, gdy dana osoba choć pracuje na dwóch lub więcej umowach zlecenie to opłaca składki ZUS tylko z wybranej (niezależnie od jej wysokości). Od pozostałych nie ma już takiego obowiązku. Sprawia to, że część pracodawców w celu obniżenia kosztów pracy, naciska na opłacanie składki od najniższej umowy.

Zgodnie z nowymi zasadami konieczne stanie się pełne oskładkowanie każdej podpisanej umowy zlecenia przynajmniej od wysokości płacy minimalnej (1680 zł brutto w 2014 r.). Dla pracodawców będzie to oznaczać większe koszty zatrudnienia pracownika na taką umowę.

nowe zasady ZUS

Proponowane regulacje mają dotyczyć osób posiadających co najmniej dwie umowy zlecenia, a także prowadzących działalność gospodarczą, które dodatkowo działają na podstawie umowy zlecenia, a podstawa wymiaru składki jest w ich przypadku niższa niż minimalne wynagrodzenie.

Chcesz prowadzić firmę w prosty sposób?

Sprawdź, jak łatwo wystawisz e-fakturę

Masz pytania do artykułu? Odpowiemy w komentarzu.