Podpisuję umowę zlecenie lub umowę o dzieło na kwotę nie większą niż 200 zł brutto. Jaka będzie kwota netto do wypłaty? 

Umowy cywilno-prawne poniżej 200 zł brutto

Informacje ogólne

Na wstępie należy zastanowić się nad tym, czy dany tytuł stanowi podstawę do opłacania składek ZUS oraz czy i jakie podatnikowi przysługują koszty uzyskania przychodu. Mogą być różne możliwości, a dokładne informacje i wyliczenia zamieszczamy poniżej.

Zacznijmy od tego, że umowa zlecenie, jeśli jest jedynym tytułem do ubezpieczenia, stanowi podstawę do opłacania składek ZUS – zarówno społecznych, jak i zdrowotnej. Natomiast umowa o dzieło co do zasady nie jest ozusowana. Od tych reguł są jedna wyjątki. Mianowicie z tytułu umowy zlecenie nie pobieramy składek społecznych, gdy mamy do czynienia z tak zwanym zbiegiem tytułów do ubezpieczeń i wówczas opłacamy z umowy zlecenie tylko składkę zdrowotną. Należy jeszcze pamiętać o sytuacji, gdy zlecenie wykonuje student do 26. roku życia, wówczas kwota brutto nie jest pomniejszana o żadne zobowiązania wobec ZUS. I ostatni przykład na który warto zwrócić uwagę, to dzieło wykonywane na rzecz własnego pracodawcy – wynagrodzenie traktowane jest jak, to z umowy o pracę i cała kwota z umowy o dzieło podlega pod składki ZUS.

Temat równie ważnym co ZUS, są koszty uzyskania przychodu. Przy kwocie 200 zł, mogą one być w wysokości 50% uzyskanego przychodu lub może ich nie być w ogóle i wówczas pobierany jest zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 18% przychodu.

Umowy cywilno-prawne poniżej 200 zł brutto – przykłady

Umowa zlecenie lub o dzieło do 200 zł, bez ZUS i bez kosztów uzyskania przychodu

Przykład 1 – Umowa o dzieło opiewa na kwotę 150 zł brutto, nie jest ona podpisana z własnym pracodawcą i nie stosujemy przy niej kosztów uzyskania przychodu.

 • 150 → podstawa opodatkowania
 • 18% z 150 = 27 → zryczałtowany podatek dochodowy podlegający wpłacie do US
 • 150 – 27 = 123 → kwota netto do wypłaty

Umowa zlecenie do 200 zł, ze składką zdrowotną i bez kosztów uzyskania przychodu

Przykład 2 – Umowa zlecenie opiewa na kwotę 150 zł brutto, opłacana jest przy niej składka zdrowotna i nie stosujemy do niej kosztów uzyskania przychodu.

 • 150 → podstawa do wyliczenia składki zdrowotnej
 • 9% * 150 = 13,50 → składka zdrowotna do zapłaty
 • 7,75% * 150 = 11,63 → składka zdrowotna podlegająca odliczeniu
 • 150 → podstawa opodatkowania
 • 18% * 150 = 27 → zryczałtowany podatek dochodowy
 • 27 – 11,63 = 15,37 ≈ 15 → podatek dochodowy podlegający wpłacie do US
 • 150 – 15 -13,50 = 121,50 → kwota netto do wypłaty

Umowa zlecenie lub o dzieło do 200 zł, bez ZUS z 50% kosztami uzyskania przychodu

Przykład 3 – Umowa o dzieło opiewa na kwotę 150 zł brutto, nie jest ona podpisana z własnym pracodawcą i stosujemy przy niej 50% koszty uzyskania przychodu.

 • 50% * 150 = 75 → koszty uzyskania przychodu
 • 150 – 75 = 75 → podstawa opodatkowania
 • 75 * 18% = 13,50 ≈ 14 → podatek dochodowy podlegający wpłacie do US
 • 150 – 14 = 136 → kwota netto do wypłaty

Umowa zlecenie do 200 zł, ze składką zdrowotną z 50% kosztami uzyskania przychodu

Przykład 4 – Umowa zlecenie opiewa na kwotę 150 zł brutto, opłacana jest przy niej składka zdrowotna i stosujemy 50% koszty uzyskania przychodu.

 • 150 → podstawa do wyliczenia składki zdrowotnej
 • 9% * 150 = 13,50 → składka zdrowotna do zapłaty
 • 7,75% * 150 = 11,63 → składka zdrowotna podlegająca odliczeniu
 • 50% * 150 = 75 → koszty uzyskania przychodu
 • 150 – 75 = 75 → podstawa opodatkowania
 • 18% * 75 = 13,50 → zryczałtowany podatek dochodowy
 • 13,50 – 11,63 = 1,87 ≈ 2 → podatek dochodowy podlegający wpłacie do US
 • 150 – 2 – 13,50 = 134,50

Umowa zlecenie lub o dzieło do 200 zł z ZUS i bez kosztów uzyskania przychodu

Przykład 5 – Umowa o dzieło opiewa na kwotę 150 zł brutto i jest ona podpisana z własnym pracodawcą i nie stosujemy przy niej kosztów uzyskania przychodu.

 • 9,76% * 150 = 14,64 → składka emerytalna
 • 1,5% * 150 = 2,25 → składka rentowa
 • 2,45% * 150 = 3,68 → składka chorobowa
 • 20,57 → suma składek społecznych płatnych przez osobę wykonującą dzieło
 • 150 – 20,57 = 129,43 →  podstawa do wyliczenia składki zdrowotnej
 • 9% * 129,43 = 11,65 → składka zdrowotna do zapłaty
 • 7,75% * 129,43 = 10,03 → składka zdrowotna podlegająca odliczeniu
 • 150 – 20,57 = 129,43 ≈ 129 → dochód do opodatkowania
 • 129 * 18% = 23,22
 • 23,22 – 10,03 = 13,19 ≈ 13 → podatek do zapłaty
 • 150 – 20,57 – 11,65 – 13 = 104,78 → kwota netto do wypłaty

Umowa zlecenie lub o dzieło do 200 zł z ZUS z 50% kosztami uzyskania przychodu
Przykład 6 – Umowa o zlecenie opiewa na kwotę 150 zł brutto i jest ona podpisana z własnym pracodawcą, ponadto stosujemy do niej 50% koszty uzyskania przychodu.

 • 9,76% * 150 = 14,64 → składka emerytalna
 • 1,5% * 150 = 2,25 → składka rentowa
 • 2,45% * 150 = 3,68 → składka chorobowa
 • 20,57 → suma składek społecznych płatnych przez osobę wykonującą dzieło
 • 150 – 20,57 = 129,43 →  podstawa do wyliczenia składki zdrowotnej
 • 9% * 129,43 = 11,65 → składka zdrowotna do zapłaty
 • 7,75% * 129,43 = 10,03 → składka zdrowotna podlegająca odliczeniu
 • 150 – 20,57 = 129,43
 • 129,43 * 50% = 64,72
 • 129,43 – 64,72 = 64,71 ≈ 65 → podstawa opodatkowania
 • 65 * 18% = 11,70
 • 11,70 – 10,03 = 1,67 ≈ 2 → podatek do zapłaty
 • 150 – 20,57 – 11,65 – 2 = 115,78 → kwota netto do wypłaty

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu