Ulga na start a praca na etacie. Czy możesz skorzystać z ulgi?

Jeśli zastanawiasz się nad założeniem swojej pierwszej firmy, na pewno interesuje Cię kwestia ulgi na start. Zwalnia ona nowych przedsiębiorców z płacenia ubezpieczeń społecznych przez pół roku. Co w przypadku, jeśli w momencie rozpoczęcia działalności pracujesz na etacie? Czy możesz skorzystać z ulgi?

Komu przysługuje ulga na start?

Ulga na start to preferencja skierowana do początkujących przedsiębiorców. Mogą z niej skorzystać osoby, które spełniają jednocześnie następujące warunki:

  • będą prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą lub zostaną wspólnikiem spółki cywilnej;
  • rozpoczynają prowadzenie działalności po raz pierwszy albo ponownie po okresie 60 miesięcy od zawieszenia lub zamknięcia poprzedniej;
  • w ramach działalność gospodarczej nie będą świadczyć pracy na rzecz swojego byłego lub obecnego pracodawcy, gdzie zakres wykonywanej pracy na etacie jest tożsamy z czynnościami wykonywanymi w ramach działalności gospodarczej.

Ulga przysługuje przez okres pierwszych 6 pełnych miesięcy prowadzenia działalności. W tym czasie przedsiębiorca opłaca jedynie obowiązkową składkę zdrowotną. Zostaje natomiast zwolniony z opłacania składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy. 

Żeby skorzystać z ulgi na start, należy złożyć do ZUS dokument ZUS ZZA i wybrać kod tytułu ubezpieczenia 0540. Masz na to 7 dni od daty rozpoczęcia działalności. Możesz to zrobić podczas składania wniosku CEiDG lub przez portal PUE ZUS bądź papierowo.

box-icon

Warto wiedzieć

W czasie korzystania z ulgi na start nie można skorzystać ze świadczeń w razie choroby czy wypadku. Nie gromadzisz wtedy również kapitału na poczet przyszłej emerytury.

Ulga na start a zatrudnienie na etacie 

Jeśli pracujesz na etacie i zarabiasz co najmniej minimalne wynagrodzenie, możesz skorzystać ze zwolnienia w opłacaniu składek społecznych podczas zakładania własnej firmy. Wówczas płacisz jedynie obowiązkową składkę zdrowotną. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, żeby zgłosić się jednocześnie do ulgi na start.

Ulga nie przysługuje jedynie, gdy w ramach działalności gospodarczej będziesz świadczyć pracę tożsamą z pracą na etacie wykonywaną u swojego byłego lub obecnego pracodawcy.

box-icon

Warto wiedzieć

Wyłączenie to dotyczy tylko zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę, nie dotyczy umowy zlecenie i o dzieło.

W przepisach brak natomiast zakazu do skorzystania z ulgi dla przedsiębiorcy, który równolegle jest zatrudniony na etacie u zupełnie innego kontrahenta. Tym samym w takim przypadku także możesz zgłosić chęć skorzystania z ulgi. 

Jest to działanie zasadne, które w pewnym sensie zabezpiecza przedsiębiorcę. Ulga przysługuje bowiem przez okres tylko 6 pierwszych pełnym miesięcy, a można o nią wnioskować tylko do 7 dnia od momentu rozpoczęcia działalności. Czyli, jeśli na starcie nie skorzystasz z ulgi, a w trakcie pierwszego pół roku stracisz pracę na etacie, to nie możesz później zarejestrować się do ulgi na start. W takim wypadku pozostaje jedynie możliwość zarejestrowania się do ZUS preferencyjnego. 

Jeśli korzystasz z ulgi na start i w trakcie jej trwania wystawisz fakturę dla swojego pracodawcy, to nie stracisz prawa do ulgi. Warunkiem jest jednak, aby faktura dokumentowała czynności, których nie wykonujesz w ramach umowy o pracę. W przeciwnym razie musisz w trybie natychmiastowym zarejestrować się do pełnych składek ZUS. Nie masz wówczas również prawa do skorzystania z preferencyjnego ZUS

Jak osoba na umowie zlecenie lub o dzieło może skorzystać z ulgi na start?

W odniesieniu do umów zlecenie i umowy o dzieło sprawa wygląda inaczej. Oczywiście, jeśli wykonujesz czynności dla swojego byłego lub obecnego pracodawcy na podstawie umowy zlecenie czy o dzieło, to w dalszym ciągu możesz skorzystać z ulgi na start

Jednak z chwilą rozpoczęcia działalności każdą taką umowę, która obejmuje swym zakresem czynności wykonywane w ramach działalności, rozlicza się jako przychód w działalności gospodarczej. Chodzi tu o sytuację, kiedy kody PKD działalności są tożsame z czynnościami wykonywanymi w oparciu o umowę zlecenie czy dzieło. W takim przypadku rozliczenia nie dokonuje zleceniodawca, lecz przedsiębiorca. Powinien on wystawić za tę usługę rachunek lub fakturę. Wówczas to przedsiębiorca rozlicza składki ZUS od tych umów i może tu skorzystać z ulgi na start

Tym samym przedsiębiorca może zawierać umowy zlecenie i dzieło na wykonanie tylko tych czynności, które wykraczają poza zakres usług świadczonych w działalności gospodarczej.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu