Na czym polega ulga B+R i czym są koszty kwalifikowane?

Od 1 stycznia 2016 roku podatnicy mogą korzystać z ulgi na działalność badawczo – rozwojową. Ulga ta pozwala na odliczenie od podstawy opodatkowania określonej kwoty kosztów poniesionych przez przedsiębiorcę na badania i rozwój. Kogo obowiązuje ulga na działalność badawczo – rozwojową oraz w jakiej wysokości można uwzględnić ulgę w rozliczeniu rocznym? Zapraszamy do zapoznania się z poniższym artykułem!

Ulga na działalność badawczo – rozwojową – podstawowe informacje

Ulga na działalność badawczo – rozwojową po raz pierwszy została wprowadzona z dniem 1 stycznia 2016 roku ( jest to tzw. ulga B+R). Po raz pierwszy przedsiębiorca będzie mógł z niej skorzystać w rozliczeniu rocznym podatku dochodowego za rok 2016.

Z powyższej ulgi mogą skorzystać podatnicy, którzy prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą i rozliczają podatek dochodowy według skali podatkowej na formularzu PIT-36 lub według  zasad liniowych na formularzu PIT-36L.

Poniesione koszty na działalność badawczo – rozwojową (tzw. koszty kwalifikowane) przedsiębiorca wykazuje na formularzu PIT/BR, który jest załącznikiem do deklaracji PIT-36 / PIT-36L.

Sprawdź jak obniżyć podatek – ulgi i odliczenia za rok 2016.

Ulga na działalność badawczo – rozwojową – co o niej wiemy_

Które koszty kwalifikowane uprawniają do skorzystania z ulgi?

W załączniku PIT/BR zostały wykazane następujące rodzaje kosztów kwalifikowanych, które pozwalają przedsiębiorcy skorzystać z ulgi B+R. Są to:

 • koszty dotyczące wynagrodzeń i składek pracowników zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo – rozwojowej,
 • wydatki na nabycie materiałów i surowców związanych bezpośrednio z prowadzoną działalnością,
 • koszty kwalifikowane dotyczące opinii, ekspertyz i usług doradczych,
 • wydatki związane z odpłatnym korzystaniem z aparatury naukowo – badawczej,
 • koszty związane z amortyzacją środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w prowadzonej działalności badawczo – rozwojowej.

Ulga na dziecko – kiedy można z niej skorzystać?

W jakiej wysokości można rozliczyć ulgę – limity

W przypadku ulgi na działalność badawczo – rozwojową obowiązują limity dotyczące jej odliczenia od podstawy opodatkowania.

W jakiej wysokości można zatem rozliczyć ulgę w rozliczeniu rocznym?

 1. W przypadku należności ze stosunku pracy rozliczyć można maksymalnie 30% poniesionych na ten cel kosztów.
 2. W przypadku pozostałych kosztów, czyli nabycia surowców i materiałów, ekspertyz i opinii, korzystania z aparatury naukowo – badawczej, odpisów amortyzacyjnych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych maksymalnie można odliczyć:
 • 20% tych kosztów, jeżeli podatnik jest mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,
 • 10% tych kosztów w przypadku pozostałych podatników.

Jakie darowizny można odliczyć w zeznaniu rocznym?

Ulga na działalność badawczo – rozwojową – podsumowanie

Poniżej w kilku punktach ukazanych zostanie kilka najważniejszych informacji dotyczących ulgi B+R.

 1. Odliczenia ulgi dokonujemy w zeznaniu rocznym za rok podatkowy, w którym zostały poniesione koszty na badania i rozwój, przykładowo w zeznaniu rocznym za rok 2016 wykazujemy koszty poniesione w roku 2016, itd.
 2. W sytuacji, gdy przedsiębiorca w danym roku poniósł stratę lub wielkość jego dochodu nie pozwalała na odliczenie ulgi w pełnej wysokości, to odliczenia tego może dokonać w kolejno następujących po sobie 3 latach podatkowych.
 3. Odliczenia ulgi podatnik dokonuje w zeznaniu rocznym z tytułu przychodów osiąganych z działalności gospodarczej – stosownie PIT-36 lub PIT-36L.
 4. Poniesione koszty przedsiębiorca wykazuje na formularzu PIT/BR.
 5. W zeznaniu rocznym podatnik zobligowany jest wykazać koszty podlegające odliczeniu, a nie te faktycznie poniesione. Odliczenia można dokonać tylko do wysokości kwoty dochodu.
 6. Jeżeli dochód jest mniejszy niż kwota ulgi B+R to wysokość odliczenia z tytułu tej ulgi zmniejszymy stosownie do wysokości naszego dochodu.

Roczny PIT – do którego urzędu skarbowego składamy?

Załóż bezpłatne konto i korzystaj!

 • Kontaktuj się z księgowymi od poniedziałku do soboty w godzinach 7-22
 • Czytaj praktyczny newsletter
 • Testuj księgowość online i fakturowanie – za darmo!

Załóż konto

Masz pytania związane z obniżeniem rocznego podatku do zapłaty ? Nie wiesz czy możesz skorzystać z danej ulgi? Zapraszamy do komentowania lub napisania do nas na info@infakt.pl.