Komu przysługuje zwolnienie z ZUS a komu postojowe? Jak złożyć wnioski o te świadczenia?


3 kwietnia 2020 16 min. czytania

Wprowadzona tarcza antykryzysowa z uwagi na obecnie panującą sytuację związaną z koronawirusem ma na celu poprawić sytuację przedsiębiorców. Niestety w dalszym ciągu przedsiębiorcy mają wiele pytań bez odpowiedzi. W dzisiejszym artykule odpowiadam jedynie na małą część pytań związanych z ZUS, które zebraliśmy na webinarze dot. tarczy antykryzysowej.

Zwolnienie z ZUS

Kliknij w przycisk, odpowiedz na kilka prostych pytań.
Dowiedz się, czy przysługuje Ci zwolnienie z ZUS:

Na początku przedstawiam odpowiedzi na podstawowe pytania związane z zwolnieniem:

 1. Ile trwa zwolnienie z ZUS?
  • Zgodnie z przepisami na obecną chwilę można skorzystać z zwolnienia z obowiązku opłacania składek ZUS maksymalnie za 3 miesiące. Ustawa precyzuje, że w drodze rozporządzenia termin może zostać wydłużony, z pewnością będzie to uzależnione od panującej sytuacji.
 2. Kto może skorzystać z zwolnienia z opłacania składek ZUS?
  • Z zwolnienia mogą skorzystać płatnicy składek ZUS, którzy na dzień 29 lutego 2020 zgłosił do ubezpieczenia społecznego mniej niż 10 osób (czyli 9 osób wraz z przedsiębiorcą), jeżeli byli zgłoszeni jako płatnicy składek przed dniem 1 lutego 2020
 3. Jakie warunki należy spełnić aby otrzymać pozytywną decyzję?
  • Najważniejsze dla prawa do skorzystania z zwolnienia jest złożenie wniosku.
  • Działalność musi być założona przed 1 lutym;
  • Jeżeli nie zatrudniasz pracowników to Twój przychód w pierwszym miesiącu, za który wnioskujesz o zwolnienie ze składek nie może przekroczyć 15 681 zł.
  • Jeżeli zatrudniasz pracowników, ale nie więcej niż 8 (łącznie 9 osób od których płacisz składki społeczne ZUS). Nie dotyczy Cię limit przychodu. Pamiętaj, że zatrudniając osoby dla, których nie jesteś płatnikiem składek społecznych np. student, osoba taka nie jest wliczana do limitu
 4. Do kiedy należy zgłosić wniosek?
  • Wniosek należy zgłosić maksymalnie do 30 czerwca 2020.
 5. Jak złożyć wniosek?
  • Wniosek można pobrać z strony ZUS i złożyć w wersji papierowej lub złożyć do skrzynki podawczej w placówce ZUS lub można złożyć za pośrednictwem platformy ZUS PUE.
 6. Jak otrzymam odpowiedź?
  • Sposób otrzymania wiadomości np. dot. wniosku lub wydania decyzji, uzależnione jest od sposobu złożenia wniosku np. dla wniosków złożonych przez ZUS PUE, komunikacja dot. wniosku będzie kierowana na ZUS PUE.
 7. Jakie składki objęte są zwolnieniem z opłacania ZUS?
  • Zwolnienie z obowiązku opłacania ZUS dot. składek społecznych (emerytalnego, rentowego, wypadkowego, zdrowotnego, FP oraz FGŚP) + chorobowego jeżeli dobrowolnie byliśmy zgłoszeni do tego ubezpieczenia.
 8. Ile wynosi kwota zwolnienia?
  • W przypadku przedsiębiorcy zwolnieniu z obowiązku opłacania podlegają należności z tytułu składek ustalone od obowiązującej ją najniższej podstawy wymiaru tych składek. Czyli dla osoby na preferencyjnym ZUS bez chorobowego, zwolnienie będzie wynosić 590,03 zł.
 9. Jaki rodzaj wniosku należy złożyć?
  • Należy złożyć wniosek ZUS RDZ wraz z załącznikiem/kopią (np. skan, zdjęcie) formularza dot. pomocy publicznej. aktualizacja: Obecnie została udostępniona nowa wersja wniosku RDZ, która nie wymaga załącznika.
 10. Gdzie znajdę załącznik formularza dot. pomocy publicznej?
  • Do wniosku elektronicznego załącznik wymagany przez Komisję Europejską w związku z udzielaną pomocą publiczną (Komunikat 2020/C 91 I/01). Aktualizacja obecnie nowy RDZ nie wymaga załącznika, nowa wersja RDZ jest tutaj.

Szukasz biura rachunkowego?

Poznaj nowy standard biura rachunkowego

 • Bez dojazdów do Księgowego
 • Bez papierowych faktur
 • Bez marnowania Twojego czasu
Znajdź Księgowego Nie masz firmy? Załóż firmę z inFakt

Zwolnienie z ZUS – pytania i odpowiedzi

 1. Czy jest możliwe ubieganie się o zwolnienie z ZUS jeżeli skorzystałem z dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej z PUP?
  • Tak, przedsiębiorca po spełnieniu ww. warunków może skorzystać z zwolnienia z obowiązku zapłaty ZUS
 2. Czy zwolnienie z ZUS obejmuje także osobę współpracującą?
  • Po wydaniu pozytywnej decyzji, zwolnienie obowiązuje także osobę współpracującą
 3. Jeżeli opłacam ZUS preferencyjny czy mogę skorzystać z zwolnienia z opłacania składek?
  • Tak, przedsiębiorcy korzystający z preferencyjnych składek ZUS mogą skorzystać z tego zwolnienia po spełnieniu ww. warunków (np. nie przekraczają limitu przychodu)
 4. Jeżeli nieterminowo regulowałem składki ZUS lub mam zaległość czy będę mieć prawo do zwolnienia z ZUS?
  • Na obecną chwilę ustawa nie zakłada, wykluczenia płatników, którzy nieterminowo opłacali składki lub posiadają zadłużenie na rachunku bankowym dedykowanym rozliczeniu opłat ZUS. *ZUS nie odniósł się jeszcze do zaległości za rok 2019
 5. Jeżeli skorzystam z zwolnienia z ZUS to co się dzieje z moimi składkami emerytalnymi?
  • Informacja o składkach na ubezpieczenie emerytalne zwolnionych z obowiązku ich opłacania, ewidencjonowana jest na koncie ubezpieczonego
 6. Czy można złożyć wniosek o zwolnienie z płatności składek ZUS jeżeli wcześniej złożyłem wniosek o odroczenie płatności?
  • Tak, przedsiębiorca może wnioskować o zwolnienie z opłacania składek ZUS. Natomiast do wniosku warto dodać wniosek o umorzenie oraz prośbę o jego anulowanie.
 7. Czy można skorzystać z zwolnienia z płatności składek ZUS jeżeli jestem na małym ZUS plus?
  • Tak, przedsiębiorcy opłacający tzw. ZUS od dochodu mają prawo wnioskować o zwolnienie z ZUS
 8. Co w przypadku gdy już opłaciłem składki za marzec?
  • Zwolnienie dotyczy jedynie nieopłaconych składek za marzec, kwiecień i maj. Jeżeli składki za marzec zostały opłacone, wówczas możemy wnioskować o zwolnienie jedynie dla kwietnia i maja. Warto pamiętać, że limit przychodów odnosi się do pierwszego miesiąca, za który wnioskujemy o zwolnienie. W tym przypadku będziemy brać pod uwagę przychód za kwiecień.
 9. Czy można wnioskować o zwolnienie z opłacania ZUS np. za jeden miesiąc lub dwa?
  • Tak, można wnioskować od razu na 3 miesiące natomiast, zwolnienie jest uzależnione od przesłania dokumentów rozliczeniowych. Dodatkowo zwolnieniu z obowiązku opłacania podlegają należności z tytułu składek, znane na dzień rozpatrzenia wniosku o zwolnienie z opłacania składek
 10. Czy do limitu zatrudnienia pracowników wlicza się pracowników zatrudnionych jedynie na część etatu?
  • Limit „zatrudnienia” dotyczy pracowników, zleceniobiorców dla których jesteśmy płatnikiem składek na ubezpieczenie społeczne bez względu wielkość etatu lub stawki godzinowe. Oznacza to, że limit dotyczy pracowników i zleceniodawców za których opłacamy składki społeczne.
 11. Czy zatrudnieni studenci, którzy nie ukończyli 26 r.ż. wliczają się do limitu pracowników?
  • Jeżeli zatrudniamy studenta np. na umowę zlecenie wówczas nie jesteśmy płatnikami na ubezpieczenie społeczne (zwolnienie), przez co taki student nie wlicza się do limitu zwolnienia
 12. Czy pracownik zatrudniony na umowie zlecenie z stawką godzinową jest wliczany do limitu pracowników. I co w przypadku gdy od stycznia nie osiągali wynagrodzeń?
  • W przypadku umów zlecenie nie jest ważne sposób wyliczania wynagrodzenia tylko obowiązek podlegania pod ubezpieczenie społeczne. Jeżeli wynagrodzenie nie było wypłacane a składaliśmy deklaracje 0 to w dalszym ciągu jesteśmy płatnikami składek dla zleceniobiorców
 13. Czy mogę podnieść podstawę opłacania składek przed złożeniem wniosku?
  • Podniesienie podstawy, nie będzie miało wpływu na wysokość zwolnienia z ZUS. Kwota zwolnienia to wartość najniższej podstawy wymiaru składek społecznych dal danego kodu zgłoszenia np. 05 10 – duży ZUS, 05 70 – ZUS preferencyjny, 05 90 ZUS plus.
 14. Co jeżeli wcześniej płaciłem składki od wyższej podstawy?
  • Podobnie jak w poprzednim pytaniu zwolnienie będzie dotyczy najniższe wartości podstawy ubezpieczenia. Jeżeli przedsiębiorca jest zgłoszony do ubezpieczenia z kodem 05 10 to najniższa kwota ZUS do zapłaty to 1354,64 (bez chorobowego), nie będzie miało znaczenia, że sami podnieśliśmy składki np. do 3000 zł
 15. ​Co z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym w przypadku umorzenia składek ZUS? Czy później zasiłek chorobowy, macierzyński itd. będzie normalnie wypłacany?
  • Tak, przedsiębiorca nie traci prawa do świadczeń wynikających z opłacenia dobrowolnych składek chorobowych
Wystawiaj faktury za darmo
Hasło musi zawierać:
 • 8 znaków lub więcej
 • Małe i wielkie litery
 • Przynajmniej jedną cyfrę

Moc hasła:

Dla bezpieczeństwa stwórz mocne hasło, którego nie używasz na innych stronach.

Świadczenie postojowe

Kliknij w przycisk, odpowiedz na kilka prostych pytań.
Dowiedz się, czy przysługuje Ci świadczenie postojowe 2080 zł:

Na początku przedstawiam odpowiedzi na podstawowe pytania związane z świadczenie postojowym:

 1. Czy świadczenie jest wypłacane co miesiąc ?
  • Świadczenie postojowe to jednorazowe świadczenie, które ma zrekompensować utratę przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej.
 2. Kto może skorzystać z świadczenia postojowego?
  • Świadczenie może otrzymać osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą oraz osoba wykonująca umowę cywilnoprawną.
 3. Jakie warunki musi spełnić przedsiębiorca aby otrzymać pozytywną decyzję?
  • Działalność musi być założona przed 1 lutego 2020
  • Jeżeli działalność nie jest zawieszona to przychód uzyskany w miesiącu przed miesiącem, w którym składamy wniosek:
   • musi być o co najmniej 15% niższy od przychodu, uzyskanego w miesiącu poprzedzającym,
   • nie może przekroczyć kwoty wyliczonej jako 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale (15 595,74 zł)
  • jeżeli działalność została zawieszona po 31 stycznia 2020 r. to przychód uzyskany w miesiącu przed miesiącem, w którym składamy wniosek nie może przekroczyć kwoty wyliczonej jako 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale (15 595,74 zł)
  • Nie posiadamy innego tytułu do ubezpieczenia społecznego
 4. Do kiedy należy zgłosić wniosek?
  • Wniosek o świadczenie postojowe należy złożyć do ZUS najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii. Składamy wniosek RSP-D.
 5. Jak złożyć wniosek?
  • Wniosek można pobrać z strony ZUS i złożyć w wersji papierowej lub złożyć do skrzynki podawczej w placówce ZUS lub można złożyć za pośrednictwem platformy ZUS PUE.
 6. Jak otrzymam odpowiedź?
  • Sposób otrzymania wiadomości np. dot. wniosku lub wydania decyzji, uzależnione jest od sposobu złożenia wniosku np. dla wniosków złożonych przez ZUS PUE, komunikacja dot. wniosku będzie kierowana na ZUS PUE.
 7. Ile wynosi świadczenie?
  • Przedsiębiorca może otrzymać świadczenie w wysokości 2080 zł, z wyłączeniem przedsiębiorców rozliczających się na karcie podatkowej zwolnionych z opłacania VAT. Dla nich świadczenie wyniesie 1300 zł
 8. Czy jeżeli mam kilka tytułów np. umowa zlecenie oraz DG to mogę uzyskać świadczenie z każdego tytułu ?
  • W przypadku zbiegu praw do więcej niż jednego świadczenia postojowego przysługuje jedno świadczenie postojowe
 9. Czy mogę otrzymać świadczenie postojowe oraz skorzystać z zwolnienia z ZUS?
  • Tak, można skorzystać łącznie z tych dwóch rozwiązań.
 10. Co jeżeli wystawiłem faktury na wartość powyżej limitu przychodu ale nie zostały one uregulowane?
  • Otrzymanie świadczenia postojowego uzależnione jest od przychodu określonego zgodnie z ustawą o PIT. Co oznacza, że nie jest ważny status płatności danego dokumentu. U przedsiębiorcy obowiązek podatkowy w PIT powstaje w dniu zakończenia świadczenia usługi, dostawy towarów lub wystawienia faktury.

Świadczenie postojowe – Pytania i odpowiedzi

 1. ​Czy jeżeli 28.02.2020 zawiesiłem JDG czy mogę się ubiegać o świadczenie postojowe?
  • Tak, jeżeli spełniamy ww. warunki to przedsiębiorca zawieszający działalność po 31 stycznia ma prawo wnioskować o świadczenie.
 2. ​A czy przedsiębiorca rozliczający się na ryczałcie ma prawo do świadczenia postojowego?
  • Tak, przedsiębiorca rozliczający się na ryczałcie ma prawo uzyskać świadczenie postojowe. Wyłączenie, o którym mowa w art. 15zq ust. 6 dotyczy przedsiębiorców, do których stosuje się przepisy dotyczące zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej (czyli. rozliczający się na karcie podatkowej), korzystających z zwolnienia z VAT. Dla nich świadczenie wynosi 1300 zł
 3. ​A jak wyliczyć postojowe dla zleceniobiorcy zatrudnionego na stawkę godzinową, np. instruktor fitness ?
  • Wysokość świadczenia będzie uzależniona od wartości przychodów uzyskanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku. Jeżeli ta wartość będzie niższa niż 1300 zł wówczas świadczenie przysługuje w wysokości wartości umów zlecenie za ten miesiąc. Jeżeli jest wyższa niż 1300 zł wówczas przysługuje 2080 zł.
 4. ​Czy osoby korzystające z dotacji PUP mogą korzystać ze świadczenia postojowego czy zwolnienia ze składek ZUS ?
  • Tak, pod warunkiem, że umowa dotacji nie zawierała dodatkowych zastrzeżeń w tym zakresie np. brak możliwości skorzystania z innej pomocy przy prowadzeniu działalności gospodarczej.
 5. Jeżeli w kwietniu przychód pozostanie na takim samym poziomie jak w marcu, czyli ciągle 50% tego co w lutym to czy mam prawo do świadczenia postojowego?
  • W kwietniu składamy wniosek więc porównujemy spadek przychodów w marcu względem lutego. Oznacza to, że spadek o 50% daje prawo do skorzystania z świadczenia. Przychód z kwietnia nie ma znaczenia dla otrzymania świadczenia przychodowego jeżeli w kwietniu składamy wniosek.
 6. ​Co jeśli jestem studentem, czy mogę skorzystać z postojowego ?
  • Student prowadzący działalność gospodarczą może skorzystać z świadczenia postojowego jeżeli dodatkowo nie posiada innego tyt. do ubezpieczeń społecznych
 7. ​Co w przypadku postojowego jeśli prawie cały marzec byłem na L4? od 1-27.03. Jednoosobowa DG, przychody w porównaniu do lutego spadły o około 50%
  • Uzyskanie świadczenia postojowego nie jest uzależnione od ew. pobytu na L-4, jeżeli przedsiębiorca spełnia wszystkie warunki, może starać się o świadczenie postojowe
 8. ​Co w przypadku, gdy ktoś jest zatrudniony na umowę zlecenie, która jest odnawiana co miesiąc przez ponad rok i skończyła się 31 marca, a pracodawca jej nie przedłużył. Należy się postojowe?
  • Jeżeli wykażemy, że brak przedłużenia umowy jest związana z obecnie panującą sytuacją, to można wnioskować o świadczenie postojowe
 9. ​Co w przypadku, gdy przychód od stycznia w DG wynosi 0 zł? Nie ma spadku, bo nie ma możliwości. Czy przysługują obie formy i postojowe i umorzenie?
  • W takim przypadku można skorzystać z umorzenia składek ZUS, natomiast 0 przychód nie uprawnia do świadczenia postojowego, ponieważ sytuacja nie uległa pogorszeniu.
 10. ​Co z osobami na zleceniu którym skończyła się umowa ostatniego marca? Czy też należy im się postojowe? Kto składa taki wniosek?
  • Jeżeli rozwiązanie umowy jest spowodowane obecnie panującą sytuacją wówczas można wnioskować o świadczenie postojowe. Wniosek należy złożyć samodzielnie z uwagi iż nie łączy już nas żaden stosunek z zleceniodawcą. Natomiast w dalszym ciągu warto mieć oświadczenie zleceniodawcy, z jakiego powodu umowa nie została przedłużona.
 11. ​Co z postojowym jeśli działalność jednoosobową mam od grudnia 2019 a między lutym i marcem mam spadek 32%
  • Spełnia Pan/i warunki do objęcia zwolnieniem z ZUS oraz świadczenia postojowym. Oczywiście jeżeli nie przekraczamy limitu przychodów
 12. ​Co z postojowym jeśli mam w marcu wyższy przychód niż w lutym ale kontrahenci nie płacą za wystawione przeze mnie faktury ?
  • Otrzymanie świadczenia postojowego oraz zwolnienia z ZUS uzależnione jest od przychodów zgodnie z definicją zawartą w. ustawie o PIT. Oznacza to, że nie ma znaczenia czy faktura jest zapłacona czy nie
 13. ​Co z POSTOJOWYM jeżeli rozliczam się na zasadach RYCZAŁTU ? 80 % czy 50% ? Co jeżeli nie mam żadnego rachunku bankowego ? Czy mogę podać we wniosku numer rachunku bankowego bliskiej mi osoby ?
  • Przedsiębiorca ma prawo do skorzystania z świadczenia postojowego w wysokości 2080 zł, po spełnieniu pozostałych warunków. We wniosku należy wskazać numer rachunku płatniczego osoby uprawnionej prowadzonego w kraju lub wydanego w kraju instrumentu płatniczego
 14. ​Czy dla samozatrudnionych dla postojowego 80% wymagany jest przychód minimum 1300zł?
  • Osoby samozatrudnione są traktowane jako osoby prowadzące działalność gospodarczą, przez co nie dotyczy ich limit przychodu 1300 zł
 15. ​Czy jednorazowa pomoc w postaci 2080 dla samozatrudnionych , która ma być nie-oskładkowana i nie-opodatkowana będzie mi zaliczona jako przychód z działalności ?
  • Kwota otrzymanego świadczenia nie stanowi przychodu.

Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników

 1. Czy dofinansowanie jest wypłacane co miesiąc ?
  • Dofinansowanie jest wypłacane co miesiąc przez okres maksymalnie 3 miesięcy
 2. Kto może skorzystać z dofinansowania do wynagrodzenia?
  • Pracodawca w okresie wprowadzonego przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19
 3. Jakie warunki musi spełnić przedsiębiorca aby otrzymać dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników?
  • Minimalny okres prowadzenia działalności – co najmniej 2 miesiące żeby móc wyliczyć spadek obrotów
  • Nastąpił spadek sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym
  • Przedsiębiorca nie może zalegać w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca III kwartału 2019 r.
 4. Gdzie złożyć wniosek?
  • Dokumenty należy złożyć do Wojewódzkiego Urzędu Pracy, właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy
 5. Jak złożyć wniosek?
  • Wnioski można składać w postaci elektronicznej za pomocą portalu Praca.gov.pl lub w postaci papierowej
 6. Jak otrzymam odpowiedź?
  • Otrzymanie odpowiedzi będzie uzależnione od sposobu złożenia wniosku
 7. Ile wynosi świadczenie?
  • w przypadku przestoju ekonomicznego maksymalna kwota na pracownika wyniesie 1 300,00 zł brutto oraz składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy od przyznanego świadczenia 233,09 zł
  • w przypadku obniżonego wymiaru czasu pracy maksymalna kwota na pracownika wyniesie 2 079,43 zł brutto oraz składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy od przyznanego świadczenia 372,84 zł 
 8. Czy jednocześnie można skorzystać z zwolnienia z opłacania składek za pracowników oraz dofinansowania do wynagrodzenia?
  • Skorzystanie z jednej formy wsparcia nie powoduje wykluczenia z drugiej. Natomiast nie można zastosować zwolnienia oraz dofinansowania do wynagrodzenia dla tego samego pracownika.
 9. Czy wspólnicy spółki cywilnej mogą skorzystać z dofinansowania do wynagrodzeń pracowników?
  • Tak, wspólnicy spółki cywilnej mogą skorzystać z tej formy pomocy w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.
 10. Czy przedsiębiorca ponosi koszty za złożenie i rozpatrzenie wniosku?
  • Nie, złożenie wniosku i udzielenie pomocy jest bezpłatne.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu