Struktury JPK na żądanie w inFakt

Od 1 lipca 2018 roku, przedsiębiorcy mają obowiązek przedstawić na żądanie urzędu skarbowego kolejne struktury JPK. Sprawdź jak w aplikacji inFakt wygenerować struktury JPK na żądanie.Wysyłka JPK w liczbach

Struktury JPK na żądanie

Mianem JPK na żądanie, są określane uporządkowane struktury danych dotyczących:

 • ewidencji przychodów (JPK_EWP);
 • ewidencje podatkowej księgi przychodów i rozchodów (JPK_PKPiR);
 • zestawienie faktur przychodowych przedsiębiorcy (JPK_FA);
 • ewidencji z wyciągów bankowych z kont firmowych (JPK_WB);
 • ewidencji operacji magazynowych, dotyczących przedsiębiorców prowadzących magazyn (JPK_MAG).

Z kompletem informacji na temat struktury JPK na żądanie można zapoznać się na tutaj.

Struktury JPK na żądanie w inFakt

W aplikacji inFakt przedsiębiorcom została udostępniona możliwość wygenerowania i pobrania nastepujących struktur:

 1. JPK_EWP – ewidencja przychodów. Dostępna dla przedsiębiorców, którzy rozliczają się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych;
 2. JPK_PKPiR – ewidencja podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Dostępna dla przedsiębiorców, którzy rozliczają się z podatku dochodowego na zasadach ogólnych lub podatkiem liniowym;
 3. JPK_FA – ewidencja faktur przychodowych;

Jak wygenerować struktury JPK na żądanie?

W aplikacji inFakt.pl przedsiębiorcom została udostępniona możliwość generowania i pobierania wymienionych plików JPK w formacie XML, które następnie należy dostarczyć poza aplikacją w terminie wskazanym na wezwaniu, do właściwego urzędu skarbowego. Aby pobrać pliki JPK, należy:

 • zalogować się do swojej aplikacji inFakt, następnie
 • w prawym górnym rogu rozwinąć menu wybierając login/adres mail oraz wybrać „USTAWIENIA”
 • z widocznego prawego menu należy wybrać „EXPORT DANYCH”
 • kolejnym krokiem jest wybranie odpowiedniej struktury z rozwijanego menu oraz określenie czasu za jaki ma zostać wygenerowana dana struktura

Struktury JPK na żądanie można złożyć na dwa sposoby:

 • przesłać w formie elektronicznej z potwierdzeniem bezpiecznym podpisem elektronicznym lub za pośrednictwem profilu zaufanego lub
 • zapisać na na nośniku danych oraz złożyć na dzienniku podawczym w urzędzie skarbowym lub wysłać pocztą.