Sprzedawca nie chce wystawić faktury korygującej – co wówczas?

Nabywca towaru lub usługi, który dostrzegł nieprawidłowości na otrzymanej fakturze, powinien o tym fakcie poinformować sprzedawcę. Ten zaś zobligowany jest do wystawienia korekty. Co jednak, jeśli odmówi kupującemu? Czy możliwe jest zmuszenie go do wystawienia faktury korygującej?

Błędna faktura – co dalej?

Nie ma co ukrywać – przedsiębiorcy regularnie spotykają się z błędnie wystawionymi fakturami. Jeżeli to oni są nabywcami towaru lub usługi, to po otrzymaniu dokumentu zawierającego nieprawidłowości mają dwa wyjścia.

Pierwszym jest wystawienie noty korygującej, co jest możliwe, kiedy pomyłka dotyczy mniej ważnych elementów faktury, np. danych teleadresowych i nie wpływa na wysokość podatku VAT.

Różnice między notą a fakturą korygującą

Jeżeli błąd jest poważniejszy i dotyczy liczb, np. kwoty podatku VAT, to kupujący powinien zażądać od sprzedawcy faktury korygującej. Nie ma opcji skorygowania pomyłki na własną rękę. W celu wprowadzenia poprawek niezbędny jest kontakt ze sprzedającym.

Nie może odbyć się to na zasadzie odesłania nieprawidłowego dokumentu, jako że takie zachowanie nie pociąga za sobą żadnych skutków patrząc na sytuację od strony prawnej.

Zbiorcza faktura korygująca

Faktura niezgodna z umową – najlepiej polubownie załatwić sprawę

Kłopot może pojawić się w momencie, w którym wystawca faktury nie chce sporządzić jej korekty. Jak należy się wówczas zachować? Z pewnością nie wolno już na samym początku uciekać się do kategorycznych rozwiązań. Często wystarcza rozmowa z kontrahentem i spokojne przedstawienie swoich racji. Można się tutaj powołać choćby na przepisy ustawy o VAT dotyczące konkretnych elementów, jakie powinny znaleźć się na dokumencie.

Jeżeli nabywca posiada dowód, np. umowę, której treść przeczy informacjom zawartym na fakturze, można powołać się również na nią. Umowa każdorazowo ma pierwszeństwo przed fakturą i może posłużyć jako sporej wagi argument w kontekście sporządzenia korekty.

Faktura niezgodna z umową

Krok ostateczny – rozstrzygnięcie przez sąd

W sytuacji, gdy polubowne próby rozwiązania sporu zawiodą, przedsiębiorcy pozostaje wystąpienie na drogę sądową. To, w jaki sposób nabywca będzie argumentował swoje racje, zależy już od konkretnych okoliczności.

Ważną rolę odgrywają tutaj dowody. Mogą nimi być e-maile, informacje przesyłane za pośrednictwem komunikatorów czy mediów społecznościowych. Jeśli umowa nie była zawierana pisemnie, a jedynie ustnie, istnieje opcja powołania się na zeznania świadków.

Czasami nie można zmusić sprzedawcy do wystawienia korekty

Przedsiębiorca nie ma możliwości  wymuszenia na sprzedawcy, by:

  • wystawił fakturę wcześniej lub później niż mówią przepisy – jest na to 15 dni od końca miesiąca, w którym miała miejsce dostawa towaru lub wykonanie usługi; można też wystawić fakturę do 30 dni przed sprzedażą lub zapłatą
  • dokumentował każdą sprzedaż odrębną fakturą – można bowiem wystawić fakturę zbiorczą, jeśli w danym miesiącu dostawa towarów lub usług była wykonana na rzecz tego samego odbiorcy
  • wystawił fakturę elektroniczną zamiast papierowej
  • wystawił fakturę do paragonu po upływie 3 miesięcy od końca miesiąca, w którym miała miejsce sprzedaż.

Nowy widok faktury korygującej w aplikacji inFakt

Chcesz korygować faktury w prosty sposób?

  • Przetestuj inFakt za darmo już dziś, poznaj zalety księgowości elektronicznej.
  • Wystaw testową e-fakturę w inFakcie online lub w aplikacji inFakt na smartfon. Zajmie Ci to minutę.
  • Gdy zaczniesz korzystać z inFaktu masz zapewnione bezpłatne wsparcie specjalistów, 6 dni w tygodniu.
  • A gdy Twoje potrzeby wzrosną – dopasujemy księgową lub księgowego do potrzeb Twojej firmy.

Załóż testowe konto

Masz pytania do artykułu? Odpowiemy w komentarzu.