Samochód elektryczny w firmie – kompendium wiedzy dla przedsiębiorcy

W ostatnich latach rośnie popularność samochodów elektrycznych. Używanie ich ma przełożyć się na ochronę środowiska naturalnego, jednak za technologią tą przemawiają również względy ekonomiczne. W efekcie także przedsiębiorcy coraz częściej decydują się na wykorzystywanie w działalności gospodarczej samochodów z napędem elektrycznym – osobowych i ciężarowych. Tym bardziej że przy okazji mogą skorzystać z pewnych preferencji. Sprawdź, z czym wiąże się wprowadzenie i eksploatacja „elektryków” w firmie. 

Elektryczny samochód osobowy w prawie podatkowym

Na gruncie przepisów o podatku dochodowym i VAT elektryczne samochody osobowe są traktowane na równi z pojazdami spalinowymi. Wyjątkiem jest tu tylko wartość początkowa nabycia, którą można zaliczyć do kosztów, o czym w dalszej części artykułu. 

Zakup lub leasing osobowego samochodu elektrycznego na firmę

Przedsiębiorca, który chce wykorzystywać w swojej działalności gospodarczej samochód osobowy, może zdecydować się na jego zakup sfinansowany ze środków własnych lub kredytem, czy też skorzystać z leasingu. Niezależnie od sposobu finansowania do kosztów podatkowych można zaliczyć tylko z góry określoną wartość pojazdu. 

box-icon

Ważne

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wartość spalinowego samochodu osobowego, jaką można wprowadzić do kosztów to 150 tys. zł. Natomiast dla samochodów elektrycznych kwota, jaka podlega odliczeniu, to aż 225 tys. zł.

Należy pamiętać jednak o prawidłowym ustaleniu wartości początkowej samochodu, na którą składa się jego kwota netto oraz podatek VAT niepodlegający odliczeniu. Dla przedsiębiorcy korzystającego ze zwolnienia z VAT wartością początkową jest wartość brutto. Natomiast przedsiębiorca będący czynnym podatnikiem VAT ma do wyboru:

  • Zgłoszenie samochodu elektrycznego do urzędu skarbowego na druku VAT-26, jako pojazd wykorzystywany tylko do celów służbowych. Wiąże się to z koniecznością prowadzenia szczegółowej ewidencji przebiegu pojazdów. W efekcie przedsiębiorcy przysługuje prawo do odliczenia 100% VAT od nabycia samochodu, a wartość początkowa to kwota netto wynikająca z umowy;
  • Użytkowanie samochodu do celów mieszanych, czyli zarówno do działalności gospodarczej, jak i do celów prywatnych. W efekcie przedsiębiorcy przysługuje prawo do odliczenia 50% VAT. Natomiast na wartość początkową samochodu składa się kwota netto + 50% VAT nie do odliczenia. 

Zakup samochodu osobowego na firmę

Przedsiębiorca, który kupił samochód elektryczny, jest zobowiązany do jego wprowadzenia do ewidencji środków trwałych i amortyzowania. Suma odpisów amortyzacyjnych nie może przekroczyć kwoty 225 tys. zł. Poza tym do osobowych samochodów elektrycznych mają zastosowanie te same zasady amortyzacji, co dla samochodów spalinowych. Czyli pojazdy te nie mogą podlegać jednorazowej amortyzacji i stosujemy do nich taką samą stawkę amortyzacyjną. Wyjątkiem są tu oczywiście samochody, których wartość początkowa jest równa lub niższa niż 10 tys. zł – wówczas jednorazowa amortyzacja jest dozwolona.

Leasing samochodu elektrycznego

Przedsiębiorca może skorzystać również z leasingu samochodu elektrycznego. W takim wypadku należy porównać wartość początkową pojazdu z limitem 225 tys. zł. Jeśli przekracza ona podany limit, to konieczne jest ustalenie proporcji, w jakiej można dokonać odliczeń od rat leasingowych. W tym celu należy posłużyć się następującym wzorem: 

 (225 tys. zł x100%) /wartość początkowa osobowego samochodu elektrycznego

box-icon

Ważne

Proporcję stosujemy jedynie do tzw. raty kapitałowej, natomiast rata odsetkowa zaliczana jest w całości do kosztów podatkowych.

Rozliczenie kosztów eksploatacji osobowych samochodów elektrycznych 

Do rozliczania kosztów użytkowania samochodu elektrycznego na gruncie podatku dochodowego i VAT stosujemy przepisy analogiczne jak dla samochodów spalinowych. Dlatego przedsiębiorca ma trzy warianty, w zależności od sposobu jego użytkowania. Dla pojazdów:

  • firmowych, wykorzystywanych jedynie do działalności gospodarczej, gdzie przedsiębiorca złożył VAT-26 i prowadzi ewidencję przebiegu pojazdu – przysługuje odliczenie 100% VAT, a kwota netto w całości stanowi koszt podatkowy;
  • firmowych, wykorzystywanych do celów służbowych i prywatnych – przysługuje prawo do odliczenia 50% VAT, natomiast do kosztów podatkowych zaliczymy 75% z sumy kwoty netto i 50% VAT nie do odliczenia;
  • prywatnych, wykorzystywanych jedynie okazjonalnie do celów działalności gospodarczej – przysługuje prawo odliczenia 50% VAT, natomiast do kosztów podatkowych zaliczymy jedynie 20% z sumy kwoty netto i 50% VAT nie do odliczenia. 

Powyższe ograniczania dotyczą kosztów takich jak: opłaty za przejazd autostradą, koszty serwisów czy części zamiennych, ale co najważniejsze kosztów ładowania pojazdu. O ile przedsiębiorca będzie korzystał z ogólnodostępnych stacji szybkiego ładowania, gdzie otrzyma fakturę, to co nie ma wątpliwości co do rozliczenia kosztów. Jednak, jeśli energię elektryczną będzie pobierać z domowego gniazdka, to rekomendowane jest założenie podlicznika. Określi on rzeczywiste zużycia prądu na poczet ładowania samochodu elektrycznego

Warto pamiętać także, że dla osobowych samochodów elektrycznych obowiązuje jednakowy jak dla samochodów spalinowych limit dotyczący ubezpieczeń dobrowolnych, takich jak  AC czy GAP, ograniczony do 150 tys. zł wartości pojazdu.

Ciężarowy samochód elektryczny

Rynek samochodów elektrycznych jest zdominowany przez samochody osobowe. Jednak producenci tych pojazdów coraz częściej poszerzają swoją ofertę także o samochody ciężarowe. Dlatego przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na wykorzystywanie w działalności elektrycznych samochodów, np. dostawczych zarejestrowanych jako ciężarowe, muszą wiedzieć, że zastosowanie do nich mają przepisy analogiczne, jak dla ciężarowych pojazdów spalinowych. 

Przy nabyciu ciężarowego samochodu elektrycznego przedsiębiorcy przysługuje prawo do odliczenia 100% VAT i zaliczenia do kosztów podatkowych wartości początkowej samochodu bez żadnego limitu. Przy zakupie samochodu ciężarowego, którego wartość powoduje konieczność amortyzowania (wartość początkowa powyżej 10 tys. zł), przedsiębiorca może skorzystać z jednorazowego odpisu amortyzacyjnego dla małych podatników w ramach pomocy de minimis lub zastosować stawki amortyzacyjne takie same jak w przypadku pojazdu spalinowego.

Rozliczając koszty eksploatacji, przedsiębiorca może odliczyć 100% podatku VAT oraz w koszty podatkowe zaliczyć 100% kwoty netto wynikającej z faktury. Oczywiście tak jak w przypadku elektrycznych samochodów osobowych zalecana jest instalacja podlicznika. Na jego podstawie będzie możliwe rozliczenie rzeczywistego zużycia prądu na potrzeby ładowania.

Dofinansowanie na zakup samochodu elektrycznego

Przedsiębiorca, który chce nabyć samochód elektryczny, może otrzymać dotację na zakup lub dofinansowanie leasingu (opłaty wstępnej i transferowej) w ramach programu „Mój elektryk”. 

Dla samochodów osobowych wartość dotacji, jaką można uzyskać to kwota 18 tys. zł lub 27 tys. zł. Natomiast dla elektrycznych samochodów ciężarowych maksymalna kwota dofinansowania to 70 tys. zł. Wartość dotacji zależy od tego, czy przedsiębiorca zadeklaruje wysokość rocznego przebiegu auta.

Ponadto dotacja w ramach programu „Mój elektryk” jest zwolniona z podatku dochodowego. Więcej informacji znajdziesz na oficjalnej stronie: O programie 

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu