Różnice w zakładaniu JDG i sp. Z O.O.


28 stycznia 2019 3 min. czytania

Podejmując decyzję o rozpoczęciu prowadzenia działalności, w pierwszej kolejności przyszły przedsiębiorca zastanawia się nad wybraniem formy opodatkowania. Najpopularniejszą formą prowadzenia działalności w Polsce jest prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej. Coraz większym zainteresowaniem cieszy się prowadzenie działalności w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jakie są różnice w zakładaniu JDG i sp. Z O.O. przez internet?

Zakładanie JDG

Rozpoczęcie prowadzenia działalności w formie jednoosobowej działalności gospodarczej rozpoczyna się od złożenia wniosku CEIDG-1. Celem złożenia wniosku jest zebranie wszystkich informacji niezbędnych do rozpoczęcia prowadzenia działalności.  Wniosek podzielony jest na sekcję, w których kolejno wpisuje się informację m.in. o:

 • wnioskodawcy
 • nazwy i profilu działalności
 • adresach i danych kontaktowych
 • obowiązku podlegania do ubezpieczeń społecznych
 • rodzaju i sposobie prowadzonej działalności

Uzupełniony wniosek można wypełnić oraz złożyć za pośrednictwem strony Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Autentyczność złożonego wniosku można potwierdzić składając podpis elektroniczny „ePUAP„. Warto zaznaczyć, że rejestracja oraz aktualizacja w CEIDG jest całkowicie bezpłatna. Można powiedzieć, że przedsiębiorca może w łatwy i szybki sposób rozpocząć prowadzenie działalności

Zakładanie spółki z o.o. przez s24

Ministerstwo Sprawiedliwości umożliwia skorzystanie z portalu s24. Portal umożliwia założenie sp. z o.o. korzystając z wzorca umowy spółki udostępnionego przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Skorzystanie z wzorca umowy, obliguje do wniesienia kapitału spółki jedynie w formie pieniężnej. Pokrycie kapitału powinno nastąpić w ciągu 7 dni od złożenia wniosku online.
Wnioski o założenie spółki z o.o. przez s24 są weryfikowane przez wydziały Krajowego Rejestru Sądowego. Weryfikacja odbywa się w dni robocze, w godzinach pracy sądów. W praktyce wnioski o wpis złożony online weryfikowane są w terminie jednego dnia od daty wpływu wniosku.
Różnice w zakładaniu JDG i sp. Z O.O formy współpracy – omówienie

W celu założenia spółki online należy:

 1. Założyć konto eKRS, jest ono wymagane do skorzystania z platformy s24. System jest dostępny zarówno dla cudzoziemców oraz obywateli Polski.
 2. Przygotować nazwę; dane adresowe; wybrać właściwy sąd rejestrowy; określić listę spólników, członków zarządu.
 3. Zdefiniowanie przedmiotu działalności rejestrowanej spółki na podstawie wyboru kodów PKD
 4. Wygenerowanie wniosków
 5. Złożenie podpisów przez wszystkich wspólników za pomocą profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego
 6. Dokonanie opłaty za wpis do KRS kwoty 250 zł; opłata za wpis w Monitorze Sądowym i Gospodarczym kwoty 100 zł;
 7. Złożenie dokumentów rejestracyjnych

Po uzyskaniu wpisu KRS, w terminie 7 dni zarząd spółki jest zobowiązany do złożenia oświadczenia wszystkich członków o pokryciu kapitału zakładowego. Następnie w terminie 14 dni od zawarcia umowy spółki, należy wyliczyć i wpłacić podatek wynikający z deklaracji PCC-3. Podatek wynosi 0,5% wartości wniesionego kapitału zakładowego pomniejszonego o opłaty wynikające z pkt. 6. Ostatnim elementem jest złożenie wniosku NIP-8 w celu nadania numeru NIP spółce. Wniosek składa się w terminie 21 dni od dnia dokonania wpisu w KRS. Wyjątkiem jest sytuacja, w której spółka ma być płatnikiem składek, wówczas wniosek należy zgłosić w terminie 7 dni.
W związku z nowelizacją ustawy o KRS, zgodnie z art. 19c w przypadku rejestracji nowego podmiotu lub zmiany wpisu, która dotyczy zmiany udziałowców lub wspólników konieczne jest złożenie oświadczenia, obejmującego informację czy wnioskodawca (spółka) jest cudzoziemcem w rozumieniu ustaw o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.
Różnice w zakładaniu JDG i sp. Z O.O. mogą pomóc przedsiębiorcy w decyzji co do wyboru rodzaju prowadzonej działalności. Warto pamiętać, że różnice w zakładaniu JDG i sp. Z O.O. to tylko mały ułamek tych dwóch form prowadzenia działalności.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu